Log in op Mijn VVD

Drie nieuwe bestuursleden voor de Zoetermeerse VVD

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Netwerk van de Zoetermeerse VVD traden naar een nieuwe voorzitter ook drie andere bestuursleden aan. Dennis Doorakkers gaat in de nieuwe samenstelling de functie van penningmeester vervullen, Ingrid Jacobs en Ronald Bos gaan het bestuur als algemeen bestuurslid versterken. Dennis Doorakkers: 'Samen met de overige bestuursleden en de fractie wil ik mij de komende tijd inzetten voor een vereniging met een positief kritische houding om de inhoudelijke zaken in beweging te zetten, zonder de menselijke maat te verliezen'. 'Als lid van het bestuur van de Zoetermeerse VVD, streef ik naar een actieve bijdrage aan de organisatie van de partij en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van onze stad', aldus Ronald Bos: 'Mijn sociaal-liberale overtuiging staat hierbij voorop, waarin gelijke kansen voor iedereen centraal staan. Ik kijk ernaar uit om samen met u aan de slag te gaan om Zoetermeer nog beter te maken!' Ingrid Jacobs: 'Ik ben een verenigingsmens, mijn expertises zijn verbinding maken en organiseren. Ik wil graag betrokken zijn bij de VVD en meewerken aan verbinden en mogelijk een grotere achterban creëren.'.

Dennis Doorakkers, 37 jaar woont zijn hele leven met erg veel plezier in Zoetermeer, eerst in Palenstein, daarna Buytenwegh en momenteel alweer 15 jaar in Seghwaert. Na zijn studie Bedrijfseconomie heeft hij diverse functies vervuld in zowel de commerciële- als de publieke sector. Hij is actief geweest in de accountancy, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de gezondheidzorg. Aldaar vervulde hij de rol van controller en projectmanager op internationale projecten en op dit moment is hij actief bij het onderdeel strategie van de Kamer van Koophandel. 'Het onderhouden van relaties met stakeholders evenals het adviseren van de Raad van Bestuur en onze business over strategische richtingen en kansen voor ondernemend Nederland zijn onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden', aldus Dennis: 'De vereniging bestaat dóór en daarmee vóór haar leden en het samenbrengen van mensen en zoeken naar verbinding is wat mij drijft als netwerker pur sang. Daarnaast vind ik het als analytisch ingesteld mensen-mens enorm uitdagend om mensen te enthousiasmeren en kijk ik er naar uit om via een pragmatisch, effectieve en vooral doelmatig werkwijze als penningmeester de leden zo optimaal te bedienen met het uitvoeren en beheren van de financiering van activiteiten en campagnes'.

Ronald Bos is coach, trainer en spreker die professionals begeleid bij hun performance en presentatietechnieken. Hij woont ik al meer dan 25 jaar in Zoetermeer. Naast zijn werk ben ik ook songwriter en schrijver en heeft hij enkele boeken gepubliceerd. Hij voert regelmatig opdrachten uit voor de Wethoudersvereniging en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), waarbij hij hen helpt bij de performance van hun leden. Na zijn studie Rechten aan de universiteit van Leiden was hij ook een tijd parttime hoofddocent beleid- en organisatiekunde bij de Bestuursacademie Nederland en heeft hij tien jaar gewerkt voor de rijksoverheid en gemeenten.

'Na een jaar van fractiemedewerkerschap ben ik tot de conclusie gekomen dat ik als fractiemedewerker niet op de juiste plek zit', aldus Ingrid Jacobs: 'Ik ben meer een verenigingsmens, mijn expertises zijn verbinding maken en organiseren. Ik wil graag betrokken blijven bij de VVD en meewerken aan verbinden en mogelijk een grotere achterban creëren'. Waarom VVD? 'Omdat de vijf pijlers vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als een rode draad door mijn leven lopen', aldus Ingrid.