Log in op Mijn VVD

Mark Rutte voert campagne in Zoetermeer!

Op zaterdag 11 maart bezocht Mark Rutte in het kader van de campagne van de VVD voor de verkiezingen van provinciale staten en waterschappen Zoetermeer. Samen met Jeannette Baljeu, VVD-lijsttrekker voor de provinciale staten van Zuid-Holland, de Zoetermeerse kandidaten voor het algemeen bestuur van het waterschap Rijnland, Sabin Jahan en Johann van der Veere en leden van de fractie en bestuur van het Lokaal Netwerk Zoetermeer, voerde bij in het Stadhart gesprekken met inwoners van de stad. Menigeen greep de gelegenheid aan met de VVD-aanvoerder op de foto te gaan, Mark Rutte voerde ook gesprekken met  ondernemers en politiemensen en handhavers. Het enthousiasme van Mark Rutte en de mensen met wie hij in gesprek of op de foto ging was aanstekelijk. Zelfs campagnevoerende SP-dames grepen de kans aan om met de VVD'er  op de foto te gaan. Aan hun reactie te zien een enerverende ervaring waarover in Zoetermeerse SP-kringen ongetwijfeld nog lang gesproken zal worden. "Doen wat nodig is' is het motto en belofte van de VVD. Doe dus wat daarvoor nodig is als kiezer en stem op 15 maart op de VVD!

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen. De verkiezingsprogramma's van de VVD Zuid-Holland voor de provinciale staten van Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Delfland, het Hoogheemraadschap Rijnland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Waterschap Hollandse Delta vindt u hier

er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk dat u op 15 maart op de VVD moet gaan stemmen. Niet in de laatste plaats omdat een stem op de VVD in de provincie of waterschappen van belang en invloed is op hetgeen in de stad Zoetermeer gebeurt. Bijvoorbeeld voor wat betreft de woningbouwplannen die Zoetermeer heeft in het gebied Bleizo-West. VVD-raadslid Jeffrey van Gils legt het in dit artikel uit. Een andere reden is dat de leden van de Eerste Kamer gekozen worden door de leden van de provinciale staten. Een sterke VVD in de provincie betekent een sterke VVD in de senaat. Edith Schippers is voor de VVD lijsttrekker voor de Eerste Kamer verkiezingen in 2023. Edith Schippers (1964) was van 2010 tot en met 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I en II. Tijdens haar ministerschap was zij verantwoordelijk voor grote dossiers zoals de hervorming van de langdurige zorg en de invoering van het eigen risico in de zorgverzekering. Ook zette zij zich in voor het verminderen van bureaucratie in de zorg en het bevorderen van preventie. Na haar vertrek uit de politiek heeft Schippers verschillende nevenfuncties vervuld, waaronder commissaris bij DSM en adviseur van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ. Ook is zij voorzitter van de Nederlandse Sportraad en van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.