Log in op Mijn VVD

Steun VVD voor nieuw Evenementenbeleid

In de raadsvergadering van 20 maart 2023 is het nieuwe evenementenbeleid besproken en vastgesteld. Dit evenementenbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de vele partijen in de stad die betrokken zijn bij evenementen. Het begon met een uitgebreide evaluatie van het oude evenementenbeleid dat sinds 2016 van kracht is. In een intensief participatietraject is vervolgens toegewerkt naar nieuw beleid. Een mix van stimulerende maatregelen en acties gaat Zoetermeer ervoor zorgen dat er nog meer kan worden genoten van een toonaangevend en ruim evenementenaanbod. 'De Zoetermeerse VVD heeft met dit beleid ingestemd', aldus VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: 'In het nieuwe evenementenbeleid zien wij een hoop zaken terug die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan, veel daarvan was ook al in het coalitieakkoord geland. Daar zijn we dus heel blij mee. Met dit nieuwe evenementenbeleid maken we meer mogelijk in onze stad'.

De missie (antwoord op de vraag 'waar staan we voor') van het Evenementenbeleid is het  'samen genieten in een levendige, groene en actieve omgeving, Zoetermeer is de plek!'. Zoetermeer streeft naar een toonaangevend en ruim evenementenaanbod dat aansluit op de wensen van de bewoners en de levendige, groene en actieve omgeving. Daarbij  wordt ingezet op levendigheid in de wijken, evenementen in het groen (groenzones, water en parken), behoud van toonaangevende evenementen, en vernieuwing in het evenementenaanbod en in het organisatieproces.

 

'Zo staan we evenementen toe op nieuwe locaties zoals bijvoorbeeld in het groen, onder voorwaarden uiteraard. Ook nemen we waar mogelijk drempels weg om een aanvraag voor een evenement in te dienen en hebben we heldere criteria voor het aanvragen en verkrijgen van subsidie. We vergroten de levendigheid in de wijken door de organisatie van evenementen in de wijken te stimuleren', zo licht Lisette Meier toe: 'En, niet onbelangrijk, we behouden de toonaangevende evenementen voor onze stad door deze te faciliteren. Denk aan het Bevrijdingsfestival en Culinair Zoetermeer. Het beleid is tot stand gekomen na een uitgebreid evaluatie- en participatieproces met betrokken partijen in de stad. Dit beleid maakt het mogelijk om onze stad meer bruisend te maken, met evenementen voor al onze inwoners en bezoekers. Wij zijn er dan ook enorm blij mee en kijken uit naar alles wat er, nu en straks, te beleven valt in onze stad'.