Log in op Mijn VVD

Fractie Zoetermeerse VVD bezoekt VVD-fractie in Tweede Kamer

Op woensdagmiddag 22 maart 2023 heeft een delegatie van de fractie van de Zoetermeerse VVD een werkbezoek gebracht aan VVD-Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter Bente Becker. Het grootste deel van het bezoek ging op aan overleg over actuele onderwerpen die zowel op nationaal als lokaal niveau spelen. Onderwerpen waren onder meer gemeentefinanciën, stikstof, bouwen, immigratie en inburgering en jeugdzorg. Uiteraard werd ook stilgestaan bij de actuele politieke situatie zoals die na de verkiezingen op 15 maart in ‘politiek Den Haag’ is ontstaan. Over diverse onderwerpen zijn vervolgafspraken gemaakt waardoor zaken die voor Zoetermeer belangrijk zijn onder aandacht van de landelijke VVD-politici blijven. En na het overleg vanzelfsprekend een ‘familiefoto’ waar ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans spontaan voor aanschoof.

Bente Becker is sinds 23 maart 2017 voor de VVD lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ze groeide op in Dronten –‘Geboren op de zeebodem in Flevoland’, zoals ze dat zelf noemt- en volgde tussen 1997 en 2003 het vwo. Daarna studeerde ze Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Vanaf 2010 was ze politiek assistent van Henk Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, medewerker van VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en beleidsmedewerker voor de VVD-fractie. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 was zij nummer 14 op de kieslijst. In 2021 was zij nummer 4 op de lijst. In de Tweede Kamer zij zich bezig met Inburgering en integratie en de Rijkswet Nederlanderschap.