Log in op Mijn VVD

Raad Zoetermeer deelt de zorgen van de VVD over windturbines

Op initiatief van de VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is een motie opgesteld waarin het college wordt opgedragen bij Staatsbosbeheer zorg uit te spreken over de mogelijke komst van windturbines in het Balijbos langs de A12. In de raad van maandag werd de motie mee ingediend door Zó! Zoetermeer, LHN, CDA, SP en CU-SGP. Alle partijen in de raad stemden voor zodat de motie met algemene stemmen werd aangenomen. Met het rechtstreeks benaderen van Staatsbosbeheer wordt volgens de raad de kans vergroot dat uiteindelijk wordt afgezien van het plaatsen van windturbines in het Balijbos.

De mogelijke komst van windturbines in het Balijbos langs de A12 heeft geleid tot veel protesten van inwoners van Zoetermeer. Met name in Rokkeveen en Meerzicht vreest men overlast. Woningen in die wijken liggen vaak op maar een paar honderd meter van de locatie.

Tot vorige week konden bij de Provincie Zuid-Holland via zienswijzen bezwaren worden aangetekend tegen het Balijbos als mogelijke plek voor de komst van windturbines. Veel inwoners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Staatsbosbeheer heeft het Balijbos op eigen initiatief aan de provincie aangeboden. Als er inderdaad windturbines op die plek worden geplaatst, dan zal Staatsbosbeheer daar jaarlijks geld voor ontvangen. Meerdere bewoners hebben daarom ook bij die organisatie hun grote zorgen kenbaar gemaakt. Zij denken dat door zowel de provincie als Staatsbosbeheer te benaderen de kans vergroot wordt dat er uiteindelijk geen windturbines komen in het Balijbos. 

In de raad van maandag werd door vier insprekers zorgen uitgesproken over de mogelijke komst van windturbines. De zorgen werden breed in de raad gedeeld.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het Balijbos is een slechte plek voor windturbines.Staatsbosbeheer moet zich dat realiseren. Er zijn vast betere plekken”.