Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer maakt met mobiliteitsplan werk van verkeersveiligheid

Afgelopen maandag stemde de VVD Zoetermeer in met het mobiliteitsplan voor de jaarschijf 2016. Het aangenomen plan voorziet in de aanpak van een aantal verkeersonveilige situaties in onze stad. Zoetermeer wordt steeds verkeersveiliger, maar het kan altijd beter, meent de VVD.

Het mobiliteitsplan jaarschijf 2016 voorziet onder andere in de aanpak van het fietsveiliger maken van Zoetermeer. Zo worden oversteekplaatsen op rotondes verhoogd en wordt naar aanleiding van onderzoek naar schoolroutes gekeken welke aanpassingen direct uitgevoerd kunnen worden om deze veiliger te maken. Verder worden ook een aantal verkeersonveilige kruispunten onder handen genomen, bijvoorbeeld het kruispunt Franklinstraat – Wattstraat en de kruising Tintlaan – Stationsstraat. De VVD is van mening dat Zoetermeer zo weer een beetje verkeersveiliger wordt, maar dat het ook in de toekomst scherp op de agenda moet staan van het college.

Tijdens de commissiebehandeling een week eerder vroeg de VVD dan ook al naar een doorkijk voor de volgende mobiliteitsvisie 2030, die dit jaar zal worden opgesteld. De VVD stelde tevreden te zijn met het mobiliteitsplan jaarschijf 2016, maar dat voor de volgende visie er nog genoeg werk aan de winkel is. Zo vroeg de VVD aandacht voor onder andere de kruising Thomas Moorelaan – Loirestroom, de straatverlichting aan de Hildamlaan en de parkeerproblematiek in meerdere wijken, waaronder bijvoorbeeld Seghwaert. “Een bereikbare, verkeersveilige stad, is een leefbare stad” aldus commissielid Dick Faas.