Log in op Mijn VVD

VVD ziet uit naar onderzoek Holland Outlet Mall

Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken oer het collegevoorstel om onderzoek te doen naar de effecten van de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) te onderzoeken. De onderzoeken richten zich op de mogelijke gevolgen op het bestaande winkelaanbod, verkeersstromen, parkeren en stedenbouwkundige aspecten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten besluiten college en raad na de zomer of ze wel of niet verder gaan met dit project.

VVD fractievoorzitter Jan Iedema reageert verheugd: “Het is goed dat er wat gebeurt. Het Woonhart heeft nooit echt bij de binnenstad gehoord en de leegstand wordt groter en groter. Wat ooit bedacht was als een bruisende woonwinkelplek is nu een stille bedoening waar het steeds moeilijker wordt om te ondernemen en dat terwijl het een locatie midden in de stad betreft”. 

Iedema is tegelijkertijd voorzichtig. “De Holland Outlet Mall kan een fikse economische impuls voor de stad zijn, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de bijwerkingen”. De VVD is erg benieuwd naar de effecten van de HOM op het huidig winkelaanbod en de ondernemers in de binnenstad. Daarnaast is het van groot belang dat goed wordt onderzocht wat een grote toestroom aan publiek betekent voor het verkeer en de verkeersveiligheid.

“De soepele verkeersdoorstroming en voldoende parkeergelegenheid waar het college over spreekt zijn ook voor de VVD noodzakelijke voorwaarden voor een positief besluit, net als een goede verbinding met de rest van de binnenstad”, besluit Iedema. “