Log in op Mijn VVD

VVD ziet resultaat; méér handhavers op straat

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders en handhavers in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken.  Het aantal toezichthouders is nu weer met 5 uitgebreid, de lokale VVD vindt dit een goede stap op weg naar meer veiligheid in de stad.

Volgens Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer, hangt veiligheid niet alleen af van het aantal beschikbare agenten. Ook buitengewoon opsporingsambtenaren, de Boa’s, vormen een belangrijke schakel bij het vergroten van de buurtveiligheid. Denk aan optreden bij kleine overtredingen en criminaliteit, maar ook aan aanpakken van asociaal gedrag, geluidsoverlast of het maken van troep. Al deze zaken verdienen extra aandacht in Zoetermeer en dus strijden wij voor meer Boa’s.

Mede dankzij de inspanningen van VVD Zoetermeer heeft het college nu daad bij woord gevoegd en 5 nieuwe handhavers aangetrokken om het veiligheidsgevoel te versterken. Met de uitbreiding van het aantal handhavers van 13 naar 18 komt dit grofweg neer op 3 handhavers per wijk in Zoetermeer. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een optimistische Iedema. De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal handhavers.