Log in op Mijn VVD

VVD Enthousiast over mogelijke komst Holland Outlet Mall maar onderzoekskosten moeten omlaag

Gisteravond heeft de Gemeenteraad beeld- en oordeelsvormend gesproken over het voorstel van het college om de haalbaarheid van een Holland Outlet Mall in het huidige Woonhart te onderzoeken. 

De VVD is enthousiast over deze kans voor Zoetermeer en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Lisette Meijer, raadslid VVD: "De komst van een Holland Outlet Mall zien wij als een kans om de binnenstad van Zoetermeer aantrekkelijker te maken, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers!"

De begrote kosten voor de onderzoeken tellen op tot 340.000 euro. De VVD heeft er begrip voor dat de gemeente de regie over deze onderzoeken in eigen hand te houden en daarmee verantwoordelijkheid wil dragen voor een deel van de kosten. Maar niet alle kosten zouden volgens de VVD op rekening van de gemeente moeten komen. Meijer: "Het bedrag van 340.000 euro moet omlaag. De kosten van de onderzoeken zelf moeten gedragen worden door de initiatiefnemers van de Holland Outlet Mall." De VVD heeft samen met andere partijen het college gevraagd met een aangepast voorstel te komen.

De VVD is tevreden over de inhoud van de onderzoeken die de gemeente voorstelt. "Het pakket aan onderzoeken dat de gemeente voorstelt is compleet. Alle aspecten van de haalbaarheid én wenselijkheid van de komst van een HOM worden onderzocht. Wat we goed vinden is dat de onderzoeken breed worden ingezet. Het verkeersonderzoek richt zich bijvoorbeeld op de gehele binnenstad en de aansluiting met omliggende wegen en steden", aldus Meijer. De VVD denkt dat met de verwachte onderzoeksresultaten, de gemeenteraad na de zomer een weloverwogen besluit kan nemen over de mogelijke komst van een Holland Outlet Mall.