Log in op Mijn VVD

VVD valt bewoners dek-woningen Buytenweg Vidomes bij

Naar aanleiding van geluiden van bewoners van de dek-woningen (woningen boven open parkeergarage met gedeelde binnenplaats) in buytenweg nabij het winkelcentrum heeft de VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld om de situatie met Vidomes op te lossen.

Omdat de VVD aanjager is van goede samenspraak en communicatie hebben de liberalen ook brieven gestuurd aan de bewoners van de Paul Scholtenrode, Wiardi Beckmanhove, Scarlattirode, Ravelrode en de Saint-Saënsrode om hen te betrekken bij een spoedige oplossing.

De liberalen zijn van mening dat iedereen in Zoetermeer op een veilige, aangename manier moet kunnen wonen, werken en recreëren. Voor de bewoners aan de dek-woningen laat het wonen op dit moment echter te wensen over. De dek-woningen zijn al langere tijd toe aan broodnodig onderhoud en dat laat te lang op zich wachten.

Naar aanleiding van deze problematiek heeft de VVD vragen gesteld aan het college of ze deze problemen op het netvlies hebben én of hier al op is gehandeld in de richting van Vidomes. In afwachting van het antwoord beraad de VVD zich op vervolgstappen om ook voor deze bewoners een veilige leefomgeving te realiseren.