Log in op Mijn VVD

VVD start eigen onderzoek naar succesvolle locatie jongerenwoningen

Naar aanleiding van de mogelijke komst van meerdere complexen jongerenwoningen in Zoetermeer is de VVD een onderzoek gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een woning.

Door het invullen van een korte enquête kunnen jongeren hun ideeën en wensen over wonen delen. De VVD gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om te kunnen beoordelen of een locatie  geschikt is voor de bouw van jongerenwoningen.

"Zoetermeer is gebaat bij de komst van extra jongerenwoningen. Met meer jongerenwoningen trekken we starters en jongeren aan en dat heeft positieve effecten op de economie en de bruis in onze stad. Hierbij is het wel van uiterst belang dat de extra jongerenwoning op de juiste locaties worden gebouwd. Een jongerenwoning op de verkeerde plek is voor zowel de jongeren als voor de omwonenden onwenselijk. " Aldus Duco Mülder, gemeenteraadscommissielid voor de VVD.

Op dit moment spreekt de gemeente met betrokkenen over de mogelijke komst van jongerenwoningen in Rokkeveen (Saturnusgeel en Plataanhout) en het Stadscentrum (Cadenza en Centrum West). Uiteindelijk is het de gemeenteraad van Zoetermeer die een besluit neemt over de komst en locatie van de woningen.

Mülder "Om bij een concreet voorstel voor de komst van jongerenwoningen beslagen ten ijs te komen zijn we ons eigen onderzoek gestart. Met de wensen van jongeren in ons achterhoofd kunnen we goed beoordelen of een complex bij een bepaalde wijk of plek past.”

De enquête is te vinden via onderstaande link. Invullen duurt slechts 5-10 minuten en draagt bij een succesvolle locatie van jongerenwoningen in Zoetermeer.

https://www.survio.com/survey/d/L0R2X6Q8K2C9H8C4V