Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer stemt voor meer ondernemen in de binnenstad

Afgelopen maandag op dinsdag nacht werd in de gemeenteraad gestemd over de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De vraag of het aantal speelautomatenhallen in de stad mag worden uitgebreid leverde veel discussie op.

Enkele partijen zijn principieel tegen gokken of vrezen voor eventueel negatieve effecten van gokken, zoals gokverslaving of schuldenproblematiek. De VVD respecteert de zorg van deze partijen.

Ondanks dat wij respect tonen voor de zorg van de oppositie heeft de VVD-fractie een voorstel van het college gesteund om een beperkte uitbreiding van het aantal speelautomatenhallen in Zoetermeer mogelijk te maken. Voornamelijk omdat wij van mening zijn dat Zoetermeer meer ruimte moet bieden aan ondernemers ruimte om te investeren in onze stad en daardoor bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid en een bruisend en divers stadscentrum met veel mogelijkheid tot Leisure. De VVD heeft al eerder kenbaar aangegeven voor meer bruis in de binnenstad te zijn.

Tot slot is VVD-fractie van mening dat een geringe uitbreiding van het aantal speelautomaten niet zal leiden tot een toename van het aantal gokverslaafden en  vergrote schuldenproblematiek in Zoetermeer. Deze samenhang is nooit wetenschappelijk aangetoond.  Voor exploitanten van speelautomaten gelden via landelijke wetgeving strenge eisen. Wel zijn wij van mening dat het belangrijk is dat het toezicht op de vergunninghouders  goed gewaarborgd wordt. De VVD-fractie zal er de komende jaren op toezien dat de gemeente de naleving van die regels en voorwaarden ook daadwerkelijk uitvoert.

Na een lange raadsvergadering heeft uiteindelijk een meerderheid van de raad besloten het voorstel van het college te volgen. Daar is de VVD-fractie is tevreden over deze uitkomst; “Met uitzicht op een bruisende binnenstad die steeds gezelliger zal gaan worden is dit een goede uitkomst” aldus gemeenteraadslid Frank Maste. Het college van B&W heeft toegezegd in het kader van het geaccepteerde voorstel om nogmaals onderzoek te gaan doen naar alle aspecten die casino’s met zich mee brengen.