Log in op Mijn VVD

Niet alleen grote ondernemingen die reeds jaren in onze stad een plaats hebben verworven, maar ook net gestarte bedrijven die op het punt stonden hun investeringen terug te gaan verdienen. Indringende, soms ook persoonlijke, ervaringen van Zoetermeerse ondernemers tijdens het eerste, geslaagde digitale spreekuur ‘In gesprek met ondernemend Zoetermeer’, op dinsdagavond 28 april jl, georganiseerd door de Zoetermeerse VVD. De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Vragen konden worden gesteld of suggesties worden gedaan aan VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, VVD-Provinciale Statenlid Peter van Waaij, wethouder economie Jan Iedema en VVD-fractievoorzitter Rob Duiven.

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering de maatregelen omtrent de Corona-crisis verlengd. Dat betekent ook dat voor veel ondernemers de onzekerheid langer blijft duren. De fractie van de VVD Zoetermeer gaat graag de Zoetermeerse ondernemers in gesprek over hoe de gemeente deze ondernemers kan helpen bij het overbruggen van de Corona-crisis. Dinsdag 28 april wordt daarom een digitaal spreekuur georganiseerd gaat de fractie digitaal in gesprek met iedereen die ideeën of problemen wil uitwisselen. Aanmelden kan via deze link, de deelnemers ontvangen dan dinsdag 28 april een link naar het gesprek. Naast de lokale VVD sluiten ook Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD), Provinciale Statenlid Peter van Waaij (VVD) en wethouder economie Jan Iedema aan. 'Een hoop ondernemers verkeren in zwaar weer door de Coronacrisis, wij willen hen de mogelijkheid bieden om de pijnpunten op de juiste plek te laten landen', aldus de fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD Rob Duiven: 'We voelen als lokale partij de noodzaak om de ondernemers in de stad te helpen, dit gesprek moet ons helpen bij het maken van de juiste keuzes de komende tijd'.

Maandagavond 20 april vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad voor het eerst sinds het moment dat vanwege het Corona-virus Nederland in een ‘smart lock-down’ ging. Een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het onderwerp maar ook vanwege het feit dat de vergadering voor het eerst op digitale wijze werd gehouden. Maar ook bijzonder omdat de gemeenteraad voor het eerst werd geleid door waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Voor de Zoetermeerse VVD gaf fractievoorzitter Rob Duiven een reactie op de uitgebreide briefing door het college van de maatregelen die gemeente heeft ingesteld en uitvoert. 

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 31 maart 2020 de heer Jan Pieter Lokker benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zoetermeer. Jan Pieter Lokker is 71 jaar en woont in Bodegraven. VVD- fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Jan Pieter Lokker krijgt Zoetermeer een goede waarnemend burgemeester. Ervaren, aimabel, doortastend. Precies wat we de komende periode nodig hebben. De Zoetermeerse VVD ziet de samenwerking met de heer Lokker met veel vertrouwen tegemoet en wenst hem veel succes toe in Zoetermeer'.

Het Corona-virus (Covid-19) heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. In de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners. Alles op alles moet worden gezet om het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te dammen en de gevolgen van die besmettingen te beperken. En dat gebeurt, ook in Zoetermeer. In navolging van de maatregelen die voor heel Nederland gelden, worden ook in Zoetermeer door het stadsbestuur met de nodige daadkracht de zaken aangepakt en geregeld. ‘De raad wordt door het college goed op de hoogte gehouden van die aanpak’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de lokale politiek heeft met de gevolgen te maken. Zo zijn alle vergaderingen van de raad en commissies tot 1 april geannuleerd. Maar uiteraard houden wij wel de politieke vinger aan de pols.’.

De afgelopen maanden heeft de Zoetermeerse gemeenteraad gesproken over re-integratie, schuldenaanpak en armoedebeleid, deze thema’s komen samen in de ‘Kadernota Meedoen met Meerwaarde’.

De Zoetermeerse VVD was dinsdagavond 18 februari aanwezig bij de goed bezochte wijkbijeenkomst over het onderhoud van het Rosarium in het Floriadepark. Veel buurtbewoners waren afgekomen op de oproep van de gemeente om het Rosarium door buurtgenoten te laten onderhouden. Zulke initiatieven passen goed bij het standpunt van ‘haalbaar en betaalbaar groen’ zoals VVD-raadslid Jan Willem Schotel 17 februari benadrukte in de gemeenteraad bij de behandeling van het raadsvoorstel Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

De Zoetermeerse VVD heeft maandag 17 februari het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor de periode 2020 – 2023, gesteund. Dit programma omvat twee hoofdonderwerpen: de energietransitie in de gebouwde omgeving en groen & biodiversiteit. De ambitie voor de energietransitie is in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Dit moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid. De nota geeft aan op welke wijze de ambities worden gerealiseerd. ‘De VVD steunt deze plannen. Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Wat de VVD betreft twee kernbegrippen uit het raadsvoorstel’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel.

Met de verkiezing van de Tweede Kamervolgende jaar in aantocht en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, staat de VVD een grote opgave. Het komende jaar wordt voor de VVD cruciaal. Tijd om het fundament te leggen voor de campagnes waarbij contact met de achterban des te belangrijker is. Tijd dus om de koppen bij elkaar te steken. Op 8 februari zaten lokale campaigners, campagne coaches en het permanente campagneteam Zuid-Holland bij elkaar in het gemeentehuis van Lansingerland om van de komende campagnes een enorm succes te maken. Ook de Zoetermeerse VVD was met een delegatie uit het bestuur en de fractie goed vertegenwoordigd.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven ging vrijdag 7 februari samen met collega-raadsleden Margot Kraneveldt (PvdA) en Francijn Brouwer (CU/SGP) namens de Gemeenteraad Zoetermeer op bezoek bij groep 8 van IKC De Vijverburgh. In brieven aan de gemeenteraad hadden de leerlingen in het kader van een schrijfopdracht zaken aangekaart die aandacht vragen, zoals te hard rijden in de straat, te weinig bomen en meer leuke speelplaatsen. De leerlingen gingen daarover met de raadsleden in gesprek.

In diverse media wordt melding gemaakt dat gemeenten in 2019 een recordbedrag aan proceskosten hebben betaald aan bedrijven die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Die vergoedingen lopen inmiddels zo hoog op, dat gemeenten hun systeem zien vastlopen, belastingtarieven stijgen en vaste ambtenaren het vele werk niet aan kunnen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de waardebepaling van de WOZ van woningen en bedrijfspanden in Zoetermeer doelmatig, duidelijk, uniform en met borging van de kwaliteit moet plaats te vinden. Dat dient efficiënt en zonder onnodige kosten te zijn ingericht en te functioneren. Over of dit ook in Zoetermeer het geval is heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Vrijdag 24 januari was een delegatie van de fractie van de Zoetermeerse VVD met de collega’s van het CDA Zoetermeer op werkbezoek bij softwarebedrijf ORTEC. ORTEC is leverancier van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics, met ongeveer 1.000 medewerkers en kantoren in 13 landen over de hele wereld. ORTEC is actief in veel verschillende sectoren en maakt bedrijven efficiënter, voorspelbaarder en effectiever op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het hoofdkantoor van dit mondiaal opererende bedrijf staat in Zoetermeer.

Uit berichtgeving door ZFM Zoetermeer en uit een eigen rondgang in het Stadshart constateert de Zoetermeerse VVD dat een groot aantal betaalautomaten voor het parkeren in de openbare ruimte nog niet zijn voorzien van de juiste informatie. Verschillend per automaat kloppen de tijden of tarieven niet. Bovendien blijken er ondanks deze tekortkomingen  toch al parkeerboetes te zijn uitgedeeld. De VVD vindt dit onaanvaardbaar en heeft daarom schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld.

De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om de aandelen van Eneco voor een verwachte opbrengst van circa 95 miljoen euro van de hand te doen. Het door het college van B&W bij de raad ingediende voorstel geeft uitvoering aan het principebesluit dat de Zoetermeerse gemeenteraad in oktober 2017 heeft genomen om het aandeelhouderschap in Eneco te beëindigen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De raad is naar het oordeel van de VVD steeds goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces tot verkoop van de aandelen. Dit proces is op zichzelf ook goed verlopen, getuige ook de unanieme steun van de raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede ook centrale ondernemingsraad van Eneco. Dit is een compliment waard voor VVD-wethouder Marc Rosier.'. 

De vuurwerkdiscussie is op landelijk èn op lokaal niveau een hot topic. Zo stuurde Klaas Dijkhoff al een mail naar alle VVD’ers over de discussie daarover binnen de landelijke fractie. Sindsdien heeft onder andere de Rotterdamse VVD besloten om vooruitlopend op de Rijksoverheid vuurwerk in de hele gemeente in de ban te doen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft besloten te gaan werken aan een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Hoe kijkt de Zoetermeerse VVD tegen de lokale vuurwerkdiscussie aan?

Het politieke jaar 2019 zit erop! Het kerstreces is begonnen voor de leden van de Zoetermeerse gemeenteraad en college van B&W. Ook voor uw VVD-vertegenwoordigers in de raad en het college is het even tijd om de accu weer op te laden. 2019 was een enerverend politiek jaar, niet in de laatste plaats door het pakket van maatregelen dat moest worden vastgesteld om de begroting structureel op orde te houden. Met een evenwichtig pakket van vernieuwingen, bezuinigingen en investeringen van 14 miljoen zet Zoetermeer op een verstandige wijze de tering naar de nering. Daar hebben we als VVD ook nadrukkelijk voor gestreden zoals bijvoorbeeld geen onnodige, onevenwichtige lastenverzwaringen, onverminderde focus op veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid van de stad, behoud van prioriteit voor woningbouwopgave ruimte voor ondernemen en scholing.

Op woensdagavond 18 december vond de tweede VVD Pubquiz plaats. Naast de vele Zoetermeerse VVD'ers die de weg naar Class by Jofel gevonden hadden, konden dit keer ook vertegenwoordigers van de D66 en de PvdA verwelkomd worden. Quizmasters Lisette Meijer en Dick Faas legden de deelnemers het vuur aan de schenen met talrijke vragen in diverse categorieën, zoals muziek, geschiedenis, gebeurtenissen in 2019 en natuurlijk ook de wetenswaardigheden in het afgelopen jaar van de Zoetermeerse politiek. Een mooie afsluiting van het jaar. Voor 2020 staat er uiteraard ook weer een Pubquiz in december op het programma. Het neiuwe jaar begint met een Nieuwjaarspizza op zondag 12 januari, aanvang 16.00 uur, in Pavarotti, Stadhuisplein 7.

Burgemeester Aptroot maakte onlangs bekend dat hij per 31 maart 2020 afscheid neemt. De Vertrouwenscommissie heeft een concept profielschets van de nieuwe burgemeester opgesteld. Iedere inwoner van Zoetermeer kan daaraan bijdragen. Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD heeft fractieoverleg Rob Duiven zitting in de Vertrouwenscommissie. Ga naar de deze pagina van de site van de gemeenteraad om te zien op welke manier dat kan!
 

Vanaf 2020 heeft de Zoetermeerse gemeenteraadsfractie van de VVD maandelijks eens inloopspreekuur. Wil je spreken over een probleem in je wijk, heb je een gaaf idee voor de stad of lijkt het je gewoon leuk om eens kennis te maken? Alle Zoetermeerse inwoners, ondernemers en werknemers zijn welkom! Als je een specifiek onderwerp wilt bespreken is het handig om te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zorgen we dat de woordvoerder op dat thema aanwezig is! Hopelijk tot in het nieuwe jaar. Locatie: stadhuis Forum Zoetermeer, vergaderzaal 14.

Op zaterdag 14 december heeft een groep Zoetermeerse VVD’ers de middag gezellig doorgebracht met bewoners en vrijwilligers van verpleeghuis Magnolia in Oosterheem. Rode draad door de bijeenkomst was de bingo onder deskundige en enthousiaste leiding van VVD-wethouder Jan Iedema. Een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!

Op 11 december heeft VVD minister-president Mark Rutte een werkbezoek aan Zoetermeer gebracht. Het programma stond in het teken van verstedelijking en bereikbaarheid. Een groot deel van Zoetermeer stamt uit de jaren ’70 en de stad beschikt derhalve over veel kennis en ervaring met bouwen in tijden van woningnood. In dat kader werd de minister-president rondgeleid door de wijk Palenstein en sprak hij in het Crown Business Center met deskundigen over stedelijke ontwikkeling. Ook bezocht de Mark Rutte het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer en de ambachtenwerkplaats Piëzo. Uiteraard heeft ook overleg met het Zoetermeerse college  plaats gevonden waarin onder meer over de actuele financiële situatie is gesproken.

In de media werd gemeld dat uit een rondgang onder gemeenten is gebleken dat deze in toenemende mate gebruik maken van natuurlijke methoden om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan. De methode ‘wegzuigen’ zou juist minder gebruikt gaan worden. VVD raadslid Jan Willem Schotel: ‘De fractie van de Zoetermeerse VVD is van mening dat effectieve bestrijding van de eikenprocessierups in het belang is van de inwoners van onze stad. De VVD is tevens van mening dat het mooi zou zijn als toekomstige overlast zou kunnen worden verminderd of zelfs voorkomen door het gebruik van natuurlijke methoden.’.

Op 6 december hebben de fracties van de VVD Zoetermeer en VVD Lansingerland samen de nieuwe bakkerij van Hoogvliet in Bleiswijk bezocht. De doelstelling van het werkbezoek was de kennismaking met een grote onderneming op het gezamenlijke industrieterrein van de twee gemeentes Zoetermeer en Lansingerland. Tijdens het werkbezoek hebben de fracties een uitgebreide rondleiding door het bedrijf  gekregen. De bakkerij verzorgt op dit moment 70 supermarkten in de regio met brood. Dat gebeurd bijna volledig automatisch en er is voldoende capaciteit om verder te groeien.

Het Zoetermeerse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die Zoetermeerse VVD vorige maand stelde over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen.  'Dit besluit van de gemeente  Rijswijk zou een breuk betekenen met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens', aldus VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor Zoetermeer en de regio naar aanleiding van dit Rijswijkse besluit.'

De fractieleden en actieve leden van de Zoetermeerse VVD waren op zaterdag 30 november present in het Stadshart in het kader van de Sinterklaasactie 2019. De kleurplaten en snoepgoed vonden gretig aftrek onder de Zoetermeerse jeugd. Een fijne Sinterklaas toegewenst allemaal!

 
 

De afgelopen weken laaide de discussie op sociale media en in de reguliere media weer op: Storytellers krijgt van het college geen subsidie voor de openluchtvoorstellingen in het Buytenparktheater of voor het Historisch Festival Zoetermeer. Ook kregen ze geen subsidie hiervoor van het Cultuurfonds. Dat Storytellers geen structurele subsidie krijgt van de gemeente is geen nieuwe ontwikkeling, want dit was de afgelopen jaren ook al het geval. Toch heeft Storytellers hier nooit van geleerd, want elk jaar weer was het weer een 'verrassing' voor hen en, net zoals de afgelopen jaren, leidde de berichtgeving in de media op 18 november jl. tot een fel debat. De Zoetermeerse VVD heeft een duidelijk standpunt ingenomen: de gemeenteraad moet Storytellers geen extra subsidie en geen onverdiende voorkeurspositie geven.

Burgemeester Aptroot vertrekt iets eerder als burgemeester van Zoetermeer. Op 15 november burgemeester Aptroot aangekondigd iets eerder te vertrekken als burgemeester van onze stad. Hij vertrekt namelijk eind maart 2020. Dat is iets eerder dan oktober. Dat is namelijk het moment waarop de burgemeester wettelijk met pensioen moet. De Zoetermeerse VVD had nog graag veel langer genoten van burgemeester Aptroot maar heeft alle respect voor zijn keuze.

Op 25 november start een wereldwijde actie van de Verenigde Naties genaamd Orange the World waar ook Nederland op grote schaal aan deelneemt. De Zoetermeerse VVD steunt deze actie van harte om aandacht te vragen voor wereldwijd geweld tegen vrouwen. In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen. De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor de regio van dit Rijswijkse besluit.

‘In Zoetermeer is het goed wonen, werken, studeren en recreëren. En om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden moet Zoetermeer een vitale stad blijven’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het eerste deel van het begrotingsdebat op maandag 4 november: ‘Veilig, ondernemend, gezellig, zorgzaam, groen en duurzaam en waarin je heerlijk kunt wonen. Een stad die kansen en mogelijkheden biedt om in vrijheid keuzes te maken. Om keuzes van anderen te respecteren. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om op gelijkwaardige en rechtvaardige wijze samen te leven. Een vitaal Zoetermeer is dus in ieder geval een liberaal Zoetermeer!’.

Maandagochtend 08.00 uur De eerste werknemers en studenten komen aan op Station Lansingerland-Zoetermeer en wandelen richting de volledig autonoom rijdende voertuigen. Deze rijden iedereen in een vlot tempo over de brug richting de Werner von Siemensstraat richting de Dutch Tech Campus. Zo komen ze snel en droog op de plek van bestemming op het park. Andere studenten wandelen of fietsen van hun nieuwe studenten- en jongerenwoningen naar de automatische shuttles die hen naar de InnoLabs rond de thema’s eHealth en Smart Mobility brengen. Deze beelden zijn ontleend aan het toekomstbeeld in de uitvoeringsagenda van het Dutch Innovation Park dat maandag 14 oktober op de agenda van de gemeenteraad staat. De Zoetermeerse VDD steunt de uitvoering van de uitvoeringsagenda van harte.

De Zoetermeerse VVD gaat regelmatig op werkbezoek bij verschillende organisaties in Zoetermeer. Vorige week gingen Vivianne en Harm op bezoek bij Stichting Philadelphia Zorg in Meerzicht.  Harm Meijer en Vivianne van Yperen zijn op bezoek geweest bij de woongroep van Stichting Phladelphia Zorg in Meerzicht. Zij hebben jeugdzorg in het pakket en vinden het belangrijk dat beleid niet alleen vanuit de raadzaal wordt bekeken, maar ook samen met de kinderen, de ouders en de zorgverleners! Aan het einde van de dag willen ze namelijk dat de zorg goed, liefdevol en op de juiste plek terecht komt.

De Zoetermeerse VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen. Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden tot onnodige vertraging van concrete projecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra: ‘De VVD vindt dat de gemeente over de mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren. In klare taal, die voor iedereen te begrijpen is. Zodat iedereen vooraf weet waarover de samenspraak gaat en wat ervan te verwachten is’.

De Zoetermeerse VVD is duidelijk: de kabelbaan in speeltuin De Spil moet blijven. 'Het besluit van de gemeente om deze kabelbaan weg te halen past niet bij de VVD-visie op speeltuinen en het speelplezier van kinderen. De Zoetermeerse VVD is juist voorstander van grote speeltuinen met veel verschillende speeltoestellen en daar past het weghalen van deze kabelbaan totaal niet bij,’ aldus raadslid Thera Hoekstra: ‘Bovendien, kinderen maken geluid tijdens het spelen, dat hoort nu eenmaal bij het leven in een stad.’ Wat betreft overlast veroorzakende hangjeugd geeft de VVD aan dat de oplossing daarvoor ligt bij beter en meer handhaven door inzet van politie en handhaving.

Begin juni doken in de landelijke media berichten op dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat gemeenten geen idee hebben of hun radicaliseringsaanpak werkt. ‘Gemeenten geven aan geen goed zicht te hebben op de effecten van hun aanpak, dan wel op de resultaten van de specifieke activiteiten’, aldus VVD raadslid Robbert Morée die daarover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college: ‘De Zoetermeerse VVD wil weten of het college zich herkent in deze conclusies en zo nee, wat heeft Zoetermeer dan anders gedaan en hoe is in Zoetermeer de effectiviteit gemeten en de resultaten vastgesteld’.

Voor de Zoetermeerse VVD staat het als een paal boven water: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen in onze maatschappij. We zijn we hier met z'n allen verantwoordelijk voor, dus 'sociale inclusie' is de enige logische conclusie. De realiteit is alleen nog niet zover en er moet nog veel gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Om hier een stap in te zetten, heeft de Zoetermeerse VVD, in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal op 25 juni een inspiratieavond over sociale inclusie gehouden.

‘Voor de Zoetermeerse VVD begint inburgeren en integratie bij het leren van onze taal. Goed taalonderwijs is daarom essentieel en waar over de kwaliteit geen twijfel mag bestaan’, vindt VVD raadslid Vivianne van Yperen: ‘Integratie begint bij het leren van onze taal. Alleen zo kun je een baan vinden. Alleen zo kun je een echte plek in onze samenleving vinden’. Dat is ook de mening van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Vivianne van Yperen en collega-VVD raadslid Raymund Zinck over de kwaliteit van dat taalonderwijs.

Steun van de Zoetermeerse VVD voor de Perspectiefnota 2020. Steun dus voor de plannen om ervoor te zorgen dat het in Zoetermeer goed wonen, werken, studeren en recreëren blijft. Steun dus voor de plannen om niet alleen vanwege de hoge kosten voor de jeugdzorg te bezuinigen, maar juist ook te gaan investeren en vernieuwen. Steun dus ook voor het college waarin de VVD vertegenwoordigd is met twee wethouders die ervoor zorgen dat de belangrijkste plannen uit het coalitieakkoord uitgevoerd worden.

Vanaf 29 mei gold voor enige tijd een negatief zwemadvies voor de Noord Aa speelvijver wegens blauwalg. Dit advies en al zo vroeg in het zomerseizoen, was voor VVD raadslid Jan Willem Schotel aanleiding het college te vragen wat het gaat doen om het waterschap in de actiestand te krijgen om de blauwalg nu echt effectief aan te pakken in de Noord-Aa. Op 27 juni heeft het college het antwoord op deze vraag naar de raad gestuurd met wat er komend zomerseizoen concreet gaat gebeuren om de blauwalg in de Zoetermeerse plas met succees aan te pakken.

‘Bezuinigen en vernieuwen is en blijft vooralsnog keihard nodig in het sociaal domein, en zeker in de jeugdzorg’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat over de extra kosten voor de jeugdhulp in de eerste prognose voor 2019: ‘Verdere uitholling van de begroting door het maar blijven dekken van deze tekorten uit andere begrotingsposten, is niet verantwoord en is ook niet meer uit te leggen. De portemonnee raakt namelijk leeg maar de maat raakt wat de VVD betreft vol’, zo hield Rob Duiven het college voor: ‘Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’. De VVD diende daarom een motie in die het college opdraagt een maximale inspanning te leveren om de extra kostenstijging voor de jeugdzorg in 2019, en daarna, te voorkomen en tijdig na te denken over wat nog meer zou moeten gebeuren.

Op dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de Zoetermeerse VVD in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal de inspiratieavond sociale inclusie en positieve gezondheid. Meedoen als je kwetsbaar bent. Hoe werkt dat? Elkaar beter begrijpen als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. Met Marlies Leupen als gespreksleider gaan onder meer wethouder Zorg Ingeborg Ter Laak, VVD-wethouder Onderwijs en Economie Jan Iedema, VVD-Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan en psychiater Ines Sleeboom (psychiater Koninklijke Kentalis) met elkaar in gesprek.

Terugkijkend op 2018 ziet de Zoetermeerse VVD dat het nieuwe college al een aantal aansprekende resultaten heeft bereikt. Resultaten die ervoor zorgen dat iedereen in Zoetermeer prettig kan wonen, werken, recreëren en studeren. Zaken die de VVD belangrijk vindt, aldus  VVD-fractievoorzitter Rob Duiven, die voor de Zoetermeerse VVD het woord voerde tijdens het jaarlijks resultatendebat.

Beleid en de uitvoering daarvan moeten effectief zijn, moeten doel treffen. Dat geldt ook voor de aanpak in het tegengaan en bestrijden van radicalisering. Recent zijn in de landelijke pers berichten verschenen die reden tot twijfel geven of die aanpak echt wel zoden aan de dijk zet. De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld hoe het gesteld is met de doeltreffendheid van de radicaliseringsaanpak in Zoetermeer.

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is opnieuw gestegen. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer: in twee jaar 390 klachten over misstanden waarvan 121 in het afgelopen half jaar bij in totaal 110 instellingen. De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld of inburgeraars in Zoetermeer hun taallessen alleen ontvangen van de gecertificeerde opleiders of dat deze inburgeraars ook gebruik maken van andere niet-gecertificeerde opleiders.

'Nu al blauwalg?', spreekt VVD-raadslid Jan Willem Schotel zijn verbazing uit. De Zoetermeerse VVD heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de aanwezigheid van blauwalg in de Zoetermeerse Plas. Er geldt sinds 29 mei 2019 een negatief zwemadvies voor de speelvijver bij het Noord Aa. 

Voor de Zoetermeerse VVD is Oud & Nieuw het grootste feest in zowel Zoetermeer als in de rest van Nederland. Het feest waarmee we samen met familie, vrienden en buurtgenoten het nieuwe jaar inluiden. Het is ondertussen een ware traditie in Nederland om dat met oliebollen, champagne èn vuurwerk te doen, aldus VVD Fractievoorzitter Rob Duiven die tijdens het raadsdebat op 13 mei het woord voerde. 

Voor de VVD verdient iedereen dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar hoe doe je dat als je kwetsbaar bent of als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn? Het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom organiseert de Zoetermeerse VVD op 25 juni 2019 een inspiratieavond sociale inclusie.

De aanpak van radicalisering in Zoetermeer zet in op het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van risico’s en wordt continu bijgesteld waar nodig. Dat geldt ook voor de invloed van name salafistische of radicaalislamitische aanjagers binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims, onder meer in de vorm van naschoolse activiteiten en lessen. Dat laat het college van B&W weten op de schriftelijke antwoorden op de vragen die de VVD-fractie begin april stelde.

 

‘Geweld rondom nachtclubs moet stoppen’, zo luidde de titel van de breed gesteunde VVD-motie die de gemeenteraad op 12 februari 2019 aannam. De motie roept het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een samenhangend plan van aanpak op te stellen met alle maatregelen die genomen moeten worden door de burgemeester, het college en de raad om het geweld rondom nachtclubs te beëindigen en dit plan aan de raad voor te leggen. Op 18 april heeft het college dit plan naar de raad gestuurd.

De viering van oud en nieuw  is elk jaar een bijzonder moment. Men geniet doorgaans met familie, vrienden, buren en buurtgenoten in huis, op straat, in de kroeg  van een gezellige jaarwisseling. De Zoetermeerse VVD vindt dat ook het afsteken van vuurwerk daarbij hoort. Het is een deel van de traditie zoals we die in Nederland kennen.

VVD Fractievoorzitter Rob Duiven

De AIVD constateert in zijn jaarverslag over 2018 dat de invloed van radicale moslims op het onderwijs voor jonge moslims is toegenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van naschoolse lessen in Arabisch en de islam. De Zoetermeerse VVD vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. De liberalen willen van het college weten of in de Zoetermeerse aanpak tegen radicalisering nadrukkelijk op deze vorm van beïnvloeding op het onderwijs wordt gelet.

Geen overbodige regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf en andere ondernemers. De Zoetermeerse VVD pleit daar al jaren voor. De VVD streeft ernaar dat de gemeente, wanneer zij nieuw beleid maakt, in het kader van een optimaal ondernemersklimaat vooraf met alle betrokken stakeholders in het Zoetermeerse bedrijfsleven het gesprek aangaat. Hierdoor wordt de implementatie van de regels tot een win-win situatie voor de ondernemers, de gemeente en de samenleving.

In Zoetermeer ziet de VVD de laatste jaren een toename van jeugdoverlast. Er zijn steeds meer aan criminaliteit gerelateerde incidenten en overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn. Maandag 18 maart behandelde de gemeenteraad het voorstel Veiligheidsanalyse en inzet een jeugdmarshall en jeugd-BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). De Zoetermeerse VVD had reeds eerder de steun voor dit voorstel uitgesproken (lees meer daarover hier). De VVD-motie om het college te vragen te onderzoeken hoe de jeugdBOA’s extra effectief kunnen worden gemaakt door hen de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar bureau HALT is met brede steun in de raad aangenomen. Met dit VVD-voorstel kan de inzet van de jeugdBOA’s nog effectiever worden gemaakt.

Twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers. Ongelukken waarbij de fietsers letsel hebben opgelopen, in één geval zelfs ernstig letsel. Voldoende reden voor de gemeenteraad om op maandag 11 maart in commissieverband met het college in debat te gaan over de getroffen en nog te treffen maatregelen. Over oplossingen op de korte termijn en echte oplossingen op de lange termijn.

Weer een geslaagde campagnedag op zaterdag 9 maart van de Zoetermeerse VVD in het kader van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Waterschappen op 20 maart. De VVD-mandarijnen en VVD-flyers vonden weer gretig aftrek. De VVD wil doorgaan met het sterker maken van Zuid-Holland. Wat goed is, houden we zo. Wat beter kan, maken we stapje voor stapje beter. Zo blijft Zuid-Holland een plek waar het goed leven, wonen en werken is. Een sterke VVD in de provincie en de waterschappen is daarom belangrijk om ook de komende vier daarvan verzekerd te zijn.

V.l.n.r. Thera Hoekstra, Jan Willem Schotel, Sabin Jahan (foto: Mijn Zaak Zoetermeer)

Op woensdag 20 maart 2019, de eerste officiële lentedag, zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapverkiezingen. Duurzaam doorpakken is de missie van de VVD. Onbekend maakt echter onbemind. Veel mensen zien het belang van beide verkiezingen niet in. Raadslid Jan Willem Schotel en commissielid Sabin Jahan zijn kandidaatsstatenleden voor de VVD Zuid-Holland. Raadslid Thera Hoekstra is VVD-kandidaat voor het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland. In het februarinummer van Mijn Zaak Zoetermeer leggen ze uit waarom zij zich kandidaat hebben gesteld en waarom ook iedere VVD-stem telt. Lees het hele artikel hier.

Een geslaagde campagnedag voor de Zoetermeerse VVD op zaterdag 2 maart in het Stadshart. Met kilo's mandarijnen met VVD-sticker en een grote stapel flyers trok een groot VVD-team het stadscentrum van Zoetermeer in om met de Zoetermeerse inwoners in gesprek te gaan. Allemaal in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid Holland en de Waterschappen. Uiteraard waren ook de VVD-kandidaten uit Zoetermeer present: Jan Willem Schotel, Sabin Jahan, Thera Hoekstra en Robin Fries.

De Zoetermeerse VVD is de campagne voor de provinciale statenverkiezingen begonnen met een verkiezingsdebat. Erwin Hoogland, nummer 3 op de VVD-lijst, ging in debat met Marieke Spekreijse, kandidaat voor GroenLinks. In het debat maakte Hoogland zich sterk voor een beter bereikbaar Zoetermeer en een betaalbare energietransitie. Op de VVD-lijst voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland staan ook de Zoetermeerse kandidaten Jan Willem Schotel, Sabin Jahan en Robin Fries.

De gemeente Zoetermeer gaat zich voorbereiden op de Brexit. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Zoetermeerse VVD. De betreffende organisatieonderdelen van de gemeente hebben direct de Brexit Impact Scan uitgevoerd. De gemeente gaat ook het bedrijfsleven in Zoetermeer informeren over de Brexit Impact Scan. De VVD is tevreden met de uitgevoerde en aangekondigde acties die Zoetermeer gereed moeten maken de gevolgen van een (eventueel harde) Brexit op te vangen.

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Onderwerpen die ook op gemeentelijk niveau impact hebben. De verkiezing voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 20 maart zijn dus ook voor Zoetermeer en Zoetermeerders van belang. Voor de komende provinciale verkiezingen heeft de VVD daarom twee uitstekende kandidaten uit Zoetermeer opgelijnd: Jan Willem Schotel en Sabin Jahan. Zij worden stevig gesteund door Erwin Hoogland uit Leidschenveen die direct na de twee gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu op plaats 3 staat.

Het LangeLand Ziekenhuis bouwt een hypermodern Orthopedisch Centrum (OC). De Zoetermeerse VVD juicht de komst van dit nieuwe medische centrum naar Zoetermeer van harte toe. Een aantal inwoners dat in de nabijheid van het ziekenhuis woont heeft in een kort geding verzocht om een voorlopige voorziening tegen deze uitbreiding. Eind januari heeft de recht uitspraak gedaan. Het verzoek van de inwoners is afgewezen omdat naar het oordeel van de rechter de gemeente Zoetermeer in redelijkheid de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De op 11 oktober 2018 gestarte bouw van het OC kan dus gewoon doorgaan.

De Zoetermeerse VVD organiseert in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 20 maart 2019 een politiek café met een debat tussen Erwin Hoogland (VVD Zuid-Holland) en Marieke Spekreijse (GroenLinks). Onderwerpen als verdere verbetering van de bereikbaarheid, versnelling in het realiseren van meer noodzakelijke woningen en verstandig natuurbeheer zijn zaken die provinciaal en dus ook lokaal van belang zijn.

In de nacht van 5 op februari nacht was het weer raak. Na een reeks van incidenten in 2018, o.a. schietpartijen in maart, september en december met als dieptepunt in november 2018 een handgranaat bij een nachtclub. Wat de Zoetermeerse VVD betreft wordt het tijd voor sluiten van deze clubs.

Op 1 februari heeft de VVD-fractie van het college de antwoorden ontvangen op de eerder gestelde schriftelijke vragen naar aanleiding van verontrustende berichten in de lokale media, over de reeks van (opzettelijke) autobranden in Zoetermeer. Uit de mediaberichten zou blijken dat er landelijk 25% meer auto’s in brand vlogen dan het jaar ervoor. In Zoetermeer zouden die cijfers verhoudingsgewijs nog hoger liggen: in 2018 34 meldingen tegen 18 meldingen in 2017.

Donderdag 31 januari stuurde het Zoetermeers college van B&W een voorstel naar de raad over inzet van extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor jeugd. De Zoetermeerse VVD vindt dat een goede eerste stap naar een grotere inzet met BOA’s, zoals de partij al jaren bepleit.

In de nacht van 29 op 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Met een deadline die steeds dichter bij komt vindt de Zoetermeerse VVD het nu tijd dat de gemeente zich ook gaat voorbereiden op lokaal niveau. 'Er is nog veel onduidelijk over de Brexit, dat maakt de voorbereiding lastig', legt VVD raadslid Jeffrey van Gils uit: 'Toch zullen we nu alle zeilen bij moeten zetten om zo goed als mogelijke de klap van een Brexit op te vangen.'

Afgelopen dinsdag werd er, na een reeks van incidenten in 2018, in het Van Tuyllpark weer geschoten. Vorig jaar waren er o.a. schietpartijen in maart, september en december en als dieptepunt lag er in november 2018 een handgranaat. Wat de Zoetermeerse VVD betreft is het hoog tijd om de strengst mogelijke maatregelen te nemen.

De Zoetermeerse VVD  wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel auto's er vorig jaar in de stad in vlammen opgingen.

Het aanvragen van een subsidie is vaak een lastige, complexe klus. In gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties, zowel professionele als vrijwillige, krijgt de VVD Zoetermeer daar regelmatig klachten over. Dat moet een stuk simpeler, zo bepleitte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in de commissie Samenleving bij de bespreking van het onderzoek van de Rekenkamer over het subsidiebeleid in Zoetermeer.

Op verschillende plaatsen in Zoetermeer is de nachthoreca recent doelwit geweest van incidenten met vuurwapens en een handgranaat. De Zoetermeerse VVD maakt zich daarom grote zorgen over de veiligheid rondom deze horecagelegenheden en vraagt om een onderzoek hoe dit beter kan.

Met een motie hoopt de Zoetermeerse VVD vanavond de gemeente opdracht te geven om het fietspad langs de Van der Hagenstraat te ‘upgraden’. 'Wij willen dat iedereen veilig op de fiets naar het nieuwe zwembad en de sportclubs in het Van Tuyllpark kan', aldus VVD raadslid Jeffrey van Gils.

De Zoetermeerse VVD wil dat het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark komt. 'Tijdens de verkiezingen waren we heel duidelijk ‘er moet een nieuw zwembad komen! Wat betreft de locatie waar dit dan gebouwd moet worden is er voor de Zoetermeerse VVD maar één serieuze kandidaat: het Van Tuyllpark', aldus raadslid Thera Hoekstra.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven pleitte in zijn tweede termijn in het begrotingsdebat niet alleen voor het oplossen van de problemen voor de lange termijn maar ook voor het blijven focussen op het verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid op korte termijn. Hij haalde daarbij Winston Churchill aan: ‘Hoe mooi de strategie en het beleid ook zijn, af en toe zou je eens naar de resultaten moeten kijken’.

Een maand geleden heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de parkeerdruk aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat. De beantwoording daarvan is ondertussen binnen.

Interview op 7 november 2018 van VVD-wethouder Marc Rosier op Omroep West over de woningbouwplannen voor het Entreegebied (het gebied omsloten door het stationsgebied, de Boerhaavelaan, het Bredewater en de Afrikaweg) waarin circa 4500 woningen zullen worden gebouwd.

Op maandag 5 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2019. Alle fracties geval hun oordeel over de door het college voorgestelde begroting. Voor de VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Belangrijk thema was natuurlijk het tekort van € 7 miljoen op de begroting, met name veroorzaakt door de structurele uitgaven op de jeugdzorg.

Soms zie het effect van een motie pas jaren later. In november 2016 gaf de gemeenteraad steun aan de VVD-motie voor het aantrekkelijker maken en opknappen van De Plaats in het Stadshart. Twee jaar later wordt dat gerealiseerd.

Op vrijdag 19 oktober 2018 brachten de VVD Zoetermeer en de PvdA een gezamenlijk werkbezoek aan de buurtvereniging Seghwaert op Dreef. VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, VVD-commissielid Harm Meijer en en PvdA-commissielid Sicco Louw waren te gast bij het bestuur van deze bloeiende buurtvereniging in Seghwaert.

De Zoetermeerse VVD vindt het onacceptabel wat er nu is gebeurd rond een journalist die een politicus interviewt bij het winkelcentrum Palenstein. Het gedrag van de hangjongeren die het televisie-interview van raadslid Hilbrand Nawijn op intimiderende en bedreigende wijze verstoorden, is niet acceptabel. Met de burgermeester hebben we begrip voor de schok die het recente overlijden op een Zoetermeerse jongere in Delft, die ook regelmatig in Palenstein met de andere jongeren optrok. Zo'n gebeurtenis is ook ingrijpend. Maar het geeft geen vrijbrief voor bedreiging en pesten.

De Zoetermeerse VVD’ers Jan Willem Schotel, Harm Meijer en Thera Hoekstra maakten 17 oktober 2018 in een prettig en geanimeerd gesprek kennis met Sabine Huls, de nieuwe directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer.

VVD Zoetermeer heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de parkeercapaciteit aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat (de T-strook) in Oosterheem. De gemeenteraad van Zoetermeer ging begin 2018  akkoord met het plan om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren in het gebied. De VVD Zoetermeer nam er onlangs zelf een kijkje, sprak met buurtbewoners en daaruit kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de te verwachten toename van de parkeerdruk.

In september heeft VVD-raadslid Vivianne van Yperen het college gevraagd of de gemeente ouderen actiever kan ondersteunen bij het aanvragen van Toeslagen. De VVD gaf aan het een trieste gewaarwording te vinden als mensen die bijvoorbeeld recent alleenstaand zijn geworden een groep zijn die mogelijk toeslagen misloopt. Bijvoorbeeld mensen die hun rechten niet kennen of niet weten hoe zij via de computer toeslagen aan moeten vragen.

De VVD Zoetermeer steunt de Versnellingsagenda woningbouw. De vraag naar woningen is namelijk groot in Zoetermeer. En het tempo van woningbouw in de stad is veel te laag. Met de versnellingsagenda wordt gestreefd de noodzakelijke woningbouwproductie van minimaal 700 woningen per jaar aan te jagen.

In haar maidenspeech voor de Zoetermeerse gemeenteraad zette VVD-raadslid Vivianne van Yperen haar tanden gelijk al in een lastig probleem, de betaalbaarheid van de jeugdzorg in Zoetermeer. De kosten voor jeugdhulp in Zoetermeer zijn immers structureel hoger gebleken dan begroot. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter. Het totale tekort in 2018 blijkt nu 9 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018. Vivianne van Yperen: ’Ik roep de wethouder op in ieder geval gerichter te gaan sturen op het integraal, gezinsgericht werken. Het is nu echt tijd om verandering te realiseren, om aan de slag gaan en als gemeente de regie te pakken in het oerwoud van regioverbanden, overleggen, artsen, zorgverleners en bureaucratie. Maak werk van de gezinsgerichte aanpak. Gewoon doen, zou ik zeggen’.

De VVD Zoetermeer spant zich in voor minder zwerfvuil. Dat begint natuurlijk bij het gewoon zelf in de vuilniszak doen. En iedereen die het VVD-team tijdens het spreekt op 6 oktober 2018 rond Winkelcentrum Rokkeveen doet ook altijd z'n rommel thuis in de prullenbak en ergert zich aan zwerfvuil.

Op zaterdag 22 september 2018 heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven namens de VVD Zoetermeer het Handvest voor Compassie ondertekend. Het internationale, niet-religieuze handvest Chapter for Compassion werd 9 jaar geleden in 32 landen gelanceerd op initiatief van de Britse theoloog Karen Armstrong.

Het college garandeert dat prullenbakken in de vakantieperiode en dus ook bij warm weer, volgens de afgesproken kwaliteitsnormen tijdig worden geleegd en de openbare ruimte tijdig wordt geveegd. Het college antwoordt dit op schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Zoetermeer naar aanleiding van klachten over toenemend zwerfafval in vooral de recreatiegebieden.

Zaterdag 6 oktober zijn leden van de VVD-fractie in de raad rond de middag actief bij Winkelcentrum Rokkeveen. Zij ruimen dan zwerfvuil. En gaan graag in discussie met bewoners van de wijk.

Op voorstel van de VVD samen met de PvdA steunde vorig jaar een brede meerderheid in de gemeenteraad het voorstel om een jaarlijks huttenbouwfestival mogelijk te maken. Afgelopen week is de deze Huttenbouwweek voor het eerst gehouden. De Huttenbouwweek is opgepakt door YMCA Zoetermeer. Dagelijks kwamen op de Huttenbouw zo’n 120 kinderen af en was daarmee een groot succes.

Het VVD-voorstel vroeg aan het college een plan op te stellen om jaarlijks een huttenbouwfestival te organiseren en daarbij samenwerkingspartners bij te betrekken. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is erg blij dat dat dit initiatief zo’n brede weerklank heeft gekregen en daarmee een groot succes is geworden. Kinderen bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze stad’.

De VVD Zomerborrels 2018 zijn voorbij. Ook deze zomer is weer eens aangetoond dat bij de VVD Zoetermeer politiek en gezelligheid hand in hand kunnen gaan. Op 17 juli de aftrap, op het groene terras van restaurant Achteraf in de Dorpsstraat. Op 2 augustus op het zonovergoten terras van Stage - Kitchen & Café op het Cadenzaplein. En op 15 augustus op het ruime terras aan het water bij Sweet Lake Italy. Naast het bijpraten onder genot van een drankje en een hapje waren de drie borrels ook weer een mooie gelegenheid voor nieuwe leden en aspirant-leden om kennis te maken met de VVD Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer is een bloeiende vereniging. Er wordt door de VVD in Zoetermeer elk jaar een groot aantal politieke activiteiten georganiseerd zoals Politieke Cafés met landelijke VVD-politici en voor de leden worden regelmatig ledenvergaderingen, cursussen en trainingen en thema-avonden gehouden. Ook interesse om kennis te maken met de VVD Zoetermeer? Neem contact op voor een gesprek: kijk onder Info voor de contactgegevens. 

 

 

Het is goed wonen, werken en recreëren in Zoetermeer! En met het mooie zomerweer is het heel fijn dat veel mensen buiten kunnen zijn. Helaas betekent dat ook dat de hoeveelheid zwerfafval op met name de recreatieplekken in de stad toeneemt. Op verschillende plekken in de stad wordt lukraak afval gedumpt.

Het is mooi dat mensen veel buiten kunnen recreëren maar ze moeten wel hun rommel opruimen’ aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Uiteraard moet ook de gemeente zijn werk goed blijven doen. Door het plaatsen en legen van voldoende vuilnisbakken, het uitvoeren van extra toezicht en controle op het illegaal dumpen van (zwerf-) afval en, als er toch rommel wordt achtergelaten, het snel opruimen daarvan’. Samen houden we stad schoon, ook in de zonnige zomer!’.

Vodafone gaat eindelijk de bereikbaarheid van hun mobiele netwerk verbeteren in de wijken Oosterheem en Noordhove. Zij komen op korte termijn met een tijdelijke zendmast om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De VVD Zoetermeer, die zich al sinds 2016 zorgen maakt om de slechte bereikbaarheid, is blij.

De VVD Zoetermeer kijkt tevreden terug op het voorjaarsdebat. Het college heeft in het debat het vizier gericht gehouden op de uitvoering van de plannen in het coalitieakkoord. Daar staan immers de voor onze stad belangrijke zaken in. Wat vooral in goede aarde viel waren het streven om bij die uitvoering van die ambitieuze plannen de gemeentefinanciën wel op orde te houden en vooral synergie in de uitvoering na te streven. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De financiën van de gemeente zijn op orde en dat moet zo blijven. We moeten zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld’, aldus Duiven.

VVD-Fractievoorzitter Rob Duiven had een duidelijke boodschap voor het nieuwe college tijdens het voorjaarsdebat: als het de komende vier jaar ècht resultaten wil boeken met de uitvoering van het coalitieakkoord, dan moet men inzetten op pakken van de regie op samenhang en samenwerking. Hij greep daarbij terug een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles: het geheel is meer dan de som der delen. Rob Duiven: ‘Het effect van samenhang en samenwerking is immers altijd groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk ooit had kunnen bereiken. Regie is dus nodig op samenhang tussen de verschillende deelterreinen van het gemeentebeleid. Regie is nodig op samenwerking tussen alle bij de uitvoering van dat beleid betrokken partijen en partners’.

De ontvangst van mobiele telefoons via Vodafone en KPN is in Oosterheem en delen van Noordhove al te lang onvoldoende. De VVD Zoetermeer vraagt hier nu opnieuw aandacht voor. De liberalen willen dat er eindelijk fatsoenlijk bereik komt voor de inwoners en ondernemers in deze wijken.

De VVD Zoetermeer toonde zich in het resultatendebat over 2017 tevreden. Er zijn aansprekende resultaten bereikt op het gebied van veiligheid, vernieuwing van de stad, verbetering van het onderhoud en bruis in de samenleving. Op het gebied van wonen, werkgelegenheid en het  verbeteren van de effectiviteit en de jeugdzorg en schuldhulpverlening zien de liberalen noodzaak tot verbetering.

Rob Duiven vervult vanaf dinsdag 29 mei jl. de rol van fractievoorzitter van de zevenkoppige VVD-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad. Met het vertrek van Jan Iedema naar het college was de vacature van fractievoorzitter ontstaan. Rob Duiven is met unanieme steun van de leden van de fractie tot fractievoorzitter gekozen. Ter kennismaking een paar vragen.

Thera Hoekstra en Jeffrey van Gils zijn tijdens de raadsvergadering van 29 mei geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad en hebben daarmee de twee vacante raadszetels in de Zoetermeerse VVD-fractie ingenomen. De vacatures waren ontstaan door de benoeming van Marc Rosier en Jan Iedema tot wethouders in het nieuwe college. Rob Duiven is de nieuwe fractievoorzitter van de vernieuwde VVD-fractie die verder bestaat uit Robbert Morée (vice-fractievoorzitter), Vivianne van Yperen (fractiesecretaris), Raymund Zinck (fractiepenningmeester) en Jan Willem Schotel. Voorts zijn Sabin Jahan en Harm Meijer benoemd tot raadscommissielid. De fractie wordt ondersteund door Marc van der Ham als fractiemedewerker.

VVD blij met impuls veiligheid en groen

De Zoetermeerse VVD is blij met het bereikte coalitie-akkoord. Een akkoord dat recht doet aan de wensen van alle partijen in de coalitie: VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA, maar vooral ook een akkoord dat ook recht doet aan de wensen van de Zoetermeerse inwoners, waarvan een groot deel zijn stem uitbracht op de VVD. De VVD kijkt ernaar uit samen met de andere partijen te gaan werken aan de realisering van dit coalitie-akkoord.

Vrijdag is gemeld dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA een concept coalitieakkoord hebben bereikt. Inmiddels is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college ook bekend. De VVD-wethouders gaan onder andere de belangrijke portefeuilles Financiën, Verkeer en Economie bemannen. Samen met de andere wethouders gaan zij uitvoering geven aan het gesloten coalitieakkoord. Dinsdag 29 mei worden alle nieuwe wethouders benoemd.