Log in op Mijn VVD

Zojuist is het concept coalitieakkoord van de VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gepubliceerd. Als VVD zijn we daar trots op! We gaan namelijk flink investeren in veiligheid, het onderhoud in de wijken en het groen in de stad. Maar ook voor bijvoorbeeld de lokale economie, jongeren en onderwijs komt er geld bij. En er komt een recreatiezwembad. Dat - en nog veel meer - staat beschreven in het akkoord.

De gemaakte afspraken over de financiën en de portefeuilleverdeling worden nog op papier gezet. Naar verwachting worden die dinsdag 22 mei bekend gemaakt. 

 
Geslaagde 4e Retail 3.0 event in de Sniep gisteravond.
“Ondernemers, winkeliers, politici, lokale organisaties en inwoners van Zoetermeer discussieerden over de vraag “Heeft Retail bestaansrecht in Zoetermeer”.

Eind vorig jaar heeft de VVD met succes voorgesteld om in Zoetermeer een huttenbouwweek te organiseren.“Dit is een leuke en gave manier om kinderen samen te laten bouwen, timmeren en buitenspelen.“ aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD had aan de gemeenteraad voorgesteld om een jaarlijks huttenbouwfeest te organiseren in samenwerking met andere organisaties. Denk daarbij aan de scouting, de speelboerderijen maar ook lokale timmer- en bouwbedrijven en bouwmarkten. Om deze jaarlijkse traditie mogelijk te maken is toen voor maximaal 15.000 euro beschikbaar gemaakt als opstartbudget.

De Zoetermeerse VVD-fractie heeft besloten om Marc Rosier en Jan Iedema als kandidaat-wethouders naar voren te schuiven. Momenteel wordt er door VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gesproken over een nieuwe coalitie. Die coalitie moet leiden tot een college met zes wethouders, waarvan de VVD er twee levert.

De coalitiegesprekken duren nog zeker enkele weken. Als het uiteindelijk akkoord voldoende VVD-standpunten bevat en de fractie ermee instemt, gaan Rosier en Iedema als wethouder aan de slag voor Zoetermeer.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Vandaag is bekend geworden dat Helma Neppérus (VVD) en Amy Koopmanschap (GroenLinks) bereid zijn gevonden om als formateurs op te treden. Zij begeleiden gezamenlijk het onderhandelingstraject.

Pas een week nadat zij slachtoffer werd van een aanval waarbij zij verwondingen opliep in haar gezicht en nek, kon een jonge Zoetermeerse vrouw aangifte doen bij de politie. De VVD vond dat onacceptabel en vroeg in maart het college in schriftelijke vragen om opheldering en actie. De VVD vindt dat iedereen bij dergelijke ernstige misdrijven direct aangifte moet kunnen doen, zodat de dader aangepakt kan worden en om duidelijk te maken dat dit gedrag onacceptabel is in Zoetermeer. Deze week heeft het college haar reactie gegeven.

Vanochtend werd bekend dat de vijf partijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA allemaal hebben ingestemd met het voorstel van informateur Helmi Huijbregts om gezamenlijk een coalitie te vormen. Na twee rondes van onderzoek kunnen de collegeonderhandelingen nu echt beginnen.

“Iedereen heeft diep nagedacht en we hebben allemaal wat water bij de wijn moeten doen, maar de onderlinge sfeer is goed en ik heb er vertrouwen in dat we nu kunnen bouwen aan een stevig college met een programma waar de stad echt mee vooruit kan de komende vier jaar”, licht VVD-lijstrekker Marc Rosier toe. “Deze vijf partijen vormen een brede afspiegeling van de raad en van de uitslag van de verkiezingen in Zoetermeer. Met het toevoegen van een zesde wethouder komt er een daadkrachtig college dat door deze extra capaciteit ook alle uitdagingen die Zoetermeer op zich af ziet komen voortvarend aan kan pakken”.

Nu worden de agenda’s op elkaar afgestemd, zodat volgende week kan worden gestart met de onderhandelingen over het programma. Over de planning van het vervolg verwachten de onderhandelaars begin volgende week duidelijkheid te kunnen geven.

Oud-burgemeester en Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD) is bereid gevonden externe informateur te zijn in een nieuwe informatieronde. Deze nieuwe ronde is nodig nu is gebleken dat er onvoldoende steun is voor een coalitie van VVD - LHN - D66 en GroenLinks. De VVD gaat graag met de informateur Huijbregts in gesprek om te praten over het toekomstige stadsbestuur van de onze stad. 

Helmi Huijbregts-Schiedon kent het lokale bestuur goed en is ook zeer ervaren in de rol van (in)formateur. Zij heeft in het verleden in onder andere Zutphen en Breda (in)formatiegesprekken begeleid. Komende periode voert ze ook in de gemeente Moerdijk enkele gesprekken in een (extra) gespreksronde daar.

Zij zal met alle partijen die dat willen een gesprek hebben, eventueel gevolgd door vervolggesprekken al dan niet in groter verband. Alle fracties zijn uitgenodigd om dat gesprek aan te gaan. Wanneer zij voldoende informatie heeft kan ze haar (tussen-) conclusies aan de gemeenteraad melden.

Ze krijgt de vraag mee te kijken welke (vier- en vijfpartijen) coalitie(s) kansrijk zijn om een stabiel college te vormen. Hierbij zijn geen partijen vooraf uitgesloten of bij voorbaat zeker van een plek.

Bovenstaande is grotendeels het formele bericht dat ook geplaatst is op de website van de gemeente

Tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen op 21 maart jl. zijn de leden van de VVD-fractie geïnstalleerd. De nieuwe fractie bestaat thans uit de oudgedienden Marc Rosier, Jan Iedema, Robbert Morée en Jan Willem Schotel en de voor het eerst in de raad verkozenen Vivianne van Yperen, Rob Duiven en Raymund Zinck. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen indien de VVD gaat deelnemen in de coalitie en het te vormen nieuwe college van B&W.

Via speeddates (korte gespreksrondes van tien minuten) zijn raads- en commissieleden van diverse politieke partijen in de gelegenheid gesteld om de activiteiten die Humanitas in Zoetermeer aanbiedt, beter te leren kennen. Voor de VVD-fractie waren de raadsleden Jan Willem Schotel, Vivianne van Yperen en Rob Duiven en beoogd raadscommissielid Jeffrey van Gils aanwezig.

De VVD Zoetermeer is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de grootste partij in Zoetermeer geworden. Met ruim 16% (was in 2014 14 %) van de stemmen gaat de VVD hierdoor van 6 naar 7 zetels.

Onlangs werd een jonge Zoetermeerse vrouw in haar eigen straat aangevallen door een andere vrouw. Een bekende van het slachtoffer. Gelukkig schoten haar buren haar snel te hulp, maar zij konden niet voorkomen dat het slachtoffer verschillende verwondingen opliep in haar gezicht en nek. Toen zei aangifte wilde doen, kon ze pas een week later bij de politie terecht. De VVD vindt dat onacceptabel en vraagt het college om actie.

Een heftige, vervelende en ingrijpende ervaring. Een ervaring die ook het veiligheidsgevoel van het slachtoffer heeft beïnvloed.

Er is geen sprake van dat er de komende jaren minder betaalbare huizen worden bijgebouwd' zeggen Zó! Zoetermeer, VVD en LHN. 'In de verkiezingsstrijd doen sommige partijen alsof er geen huis meer bij komt en dat zij de enige zijn die het opnemen voor de mensen die wachten op een huis. Onzin, door de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad wordt er juist snel bijgebouwd voor zowel de mensen met een middeninkomen als voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale sector zoals ouderen, en starters die bij hun ouders weg willen.

Zoals aangekondigd heeft oud-Zoetermeerder en minister Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming, VVD) onze verkeersveiligheidsactie afgesloten. Samen met de lokale lijsttrekker Marc Rosier en verschillende kandidaten heeft hij twee verkeersonveilige situaties bezocht. Bewoners gaven aan vooral actie te willen.

Op de Facebookpagina van de VVD Zoetermeer vind u meerdere foto's van het bezoek. 

Lijsttrekker Marc Rosier staat namens de VVD in de jubileum editie van Mijn Zaak Zoetermeer. Een huis-aan-huisblad over vooral ondernemers in Zoetermeer. Dat past dus goed bij de lokale VVD.

‘Zoetermeer mooier maken voor mijn kinderen’

Zoetermeer? Een suffe stad, waar niets gebeurt. Dat beeld had ook Marc Rosier voordat hij naar onze stad verhuisde. Geen vreemde gedachte als je daarvoor in Den Haag en Leiden woonde. Zijn vrouw Serena wilde echter graag terug naar Zoetermeer. Maar wil ik dat wel? Dacht Marc. In 2009 zetten zij toch de stap naar Zoetermeer en al snel veranderde hij van mening.

8 maart internationale vrouwendag. Ik lees het al op de kalender als ik nog wankel naar beneden strompel en even later in de auto op de radio is het overal. Vrouwendag.

Ik vind het prima. Ik ben gek op vrouwen. Altijd al geweest. Het zullen mijn anti-macho genen wel zijn, maar in zo’n masculien gezelschap waarin altijd even gekeken moet worden ie er bovenop de rots zit, of waarin de ene schunnige opmerking de andere opvolgt sla ik altijd een beetje dicht. Met vrouwen heb ik dat nooit. Op de een of andere manier klikt dat altijd wel. Een collega van me gaf als verklaring dat ik eruit zie als een knuffelbeer van 1.90m, maar of ik met die kwalificatie nou zo blij moet zijn?

Maar goed. Vrouwendag. Een hele dag voor hun alleen.

Voldoende woningen voor Zoetermeerders. Dat is wat de VVD Zoetermeer wil en waarvoor de VVD in de vergadering van de raad van 5 maart voor hebben gepleit. Zoetermeer is namelijk bij uitstek een woonstad. Een stad waarin mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen.

Fractievoorzitter Jan Iedema: ‘Op dit moment is er echter een groot tekort aan woningen en kunnen Zoetermeerders heel moeilijk een goede woning vinden. Een middeldure huurwoning, bijvoorbeeld voor starters, of een appartement voor een stel waarvan de kinderen het huis uit zijn, zijn nu niet te vinden in Zoetermeer. Dat moet anders. Daarom moeten we voor àlle inwoners bouwen.

De lokale VVD Zoetermeer is helder qua windmolens: geen windmolens in stedelijk Zoetermeer. “Er wordt alleen aan de plaatsing of instandhouding meegewerkt als de molens geen overlast veroorzaken in de omgeving. In stedelijk Zoetermeer is er dus geen ruimte voor windturbines wat ons betreft.” aldus VVD-lijsttrekker Marc Rosier.

'Op de middelbare school had ik een vaste vriendengroep van 5 meiden en 4 jongens. Twee van deze vriendinnen zijn uit Zoetermeer vertrokken, één kon geen starterswoning kopen, de ander koos met een kersvers gezin- voor beschikbare nieuwbouw in Pijnacker en de jongens wonen nu allemaal in Den Haag. ‘Waarom?!’ vroeg ik hen.

De antwoorden waren niet mals: “Zoetermeer heeft een binnenstad die uit maar één lange slingerstraat bestaat. Den Haag heeft karakter. De Dorpsstraat is er ook maar daar is maar eens per maand een feestje."' 

Dit schrijft Vivianne van Yperen (onze nummer 3) in haar column op de website van Zoetermeer Actief. 

Lees de column op Zoetermeer Actief [hier] verder.

Update op 5 maart: inmiddels is het meldpunt gesloten. Op korte termijn wordt gecommuniceerd welke twee meldingen een Victor Veilig pop krijgen.

---

Op 6 februari heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt voor verkeersonveilige plekken geopend. Op zondag 4 maart sluit dit meldpunt. Tot en met zaterdag kunt u dus nog verkeersonveilige plekken doorgeven! Het meldpunt is te bereiken via: https://goo.gl/forms/0EJZMW02PeE8itRp2

Hieronder het bericht van 6 februari over de opening van het meldpunt:


De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Zoetermeerse huizenbelasting stijgt wat de VVD betreft de komende jaren niet. Huizenbezitters mogen wat de VVD betreft nu ook merken dat de economie aantrekt.

Deze week valt de jaarlijkse aanslag met de gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Inclusief een verhoging met inflatie. Daar is niets meer aan te veranderen. Voor komende jaren is de VVD duidelijk: geen stijging.

De VVD wil in de volgende periode een nieuw recreatiezwembad in Zoetermeer realiseren. De VVD is daarom blij dat het college de scenario’s daarvoor verder heeft uitgewerkt.

 “Wat de VVD betreft komt een nieuw college nog voor de zomer met een uitwerking van de varianten inclusief een concreet voorstel. Op die manier kunnen Zoetermeerders zo snel mogelijk weer genieten van een prachtig aantrekkelijk recreatiebad.” aldus lijsttrekker Marc Rosier.

De campagneslogan voor komende vier jaar is: 'Gewoon dóen'. Marc legt uit: "Na jaren van crisis is het tijd om dingen te gaan realiseren, problemen op te lossen, woningen te bouwen en de stad verder te vernieuwen. Dat betekent óók: gewóón doen. Er zijn steeds meer partijen die van alles schreeuwen in de media, bizarre ideeën hebben, maar vooral chaos veroorzaken. Wij zeggen expliciet: laten we nou gewoon doen en zorgen dat we deze stad mooier maken."

Lees het interview door Ad Groenendaal met onze lijsttrekker Marc Rosier op de website van het Postiljon Zoetermeer

Morgen (zaterdag 10 februari) gaan Zoetermeerse VVD’ers op verschillende plekken de stad in om zo veel mogelijk mensen te spreken. Overdag zal de VVD de wijk Oosterheem induiken en aanbellen bij wijkbewoners. ’s Avonds zal de VVD de kroegen in de binnenstad bezoeken om contact te leggen met jongeren.

De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Wij pleiten voor extra inzet op verkeersveiligheid in de komende jaren. Er moeten meer handhavers komen zodat zij vaker in samenwerking met de politie kunnen controleren. Daarnaast willen we doorgaan met het veiliger inrichten van straten. Dit betekent wel dat er meer geld bij moet komen. Ook wil de VVD geen fietsers zonder verlichting meer. Dat vraagt ook om gerichte controles.” aldus Jan Iedema, fractievoorzitter en nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD Zoetermeer.

Eind december heeft de VVD het college van burgemeester en wethouders gemaand tot actie om de verkeersveiligheid van de Ruimtebaan in Noordhove te verbeteren. Inmiddels zijn de antwoorden binnen. De uitkomst is dat de gemeente tijdelijk een eigen snelheidsmeter gaat plaatsen rond de scholen. De VVD is blij met deze actie.

Volgens het college is de straat zelf wel voldoende verkeersveilig ingericht. Er zijn in het verleden al infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur op het gedeelte tussen de Lijnbaan en de Lommerbaan. Er liggen wegversmallingen, een iets verhoogde voetgangersoversteekplaats en kussendrempels.  

De VVD Zoetermeer maakt zich al jaren sterk voor een effectieve en slagvaardige aanpak van de criminaliteit. Dat zo’n strenge aanpak loont laten de laatste cijfers zien. Burgemeester Aptroot maakte vandaag bekend dat de trend van een dalend aantal misdrijven in Zoetermeer zich ook in 2017 heeft voortgezet. Ten opzichte van 2016 daalde het totaal aantal gepleegde misdrijven met 7%. Sinds 2012 bestaat er een dalende trend te zien. Vooral het aantal straatroven (- 37%) en woninginbraken (- 18%) daalde sterk in het afgelopen jaar.

 Robbert Morée

De VVD Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het recht op mediation kan helpen als gebruikers van WMO-middelen een geschil hebben met de gemeente. In de gemeente Ede hebben inwoners dat recht sinds dit jaar. De liberalen zijn enthousiast daarover.

Gebruikers van WMO-middelen kunnen bij een geschil met de gemeente over de inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar een geschillencommissie. Die weg betekent meestal dat gemeente en gebruiker als partijen recht tegenover elkaar staan. Inzet van een door de gebruiker gekozen en door de gemeente betaalde mediator kan partijen weer naast elkaar brengen en geschillen constructiever tot een oplossing brengen. 

“Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en experimenten, dienen zich voortdurend aan. Daarbij wil de VVD kijken hoe we de inwoner het beste in zijn kracht kunnen zetten en zo optimaal gebruik kunnen maken van de relatie tussen inwoners en professionals. Het recht op mediation kan daarbij helpen denken wij.” aldus VVD-raadslid Robbert Morée

De VVD Zoetermeer wil mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet afschrijven. Dat is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben een veel kleinere kans om aan het werk te komen en daarmee optimaal te participeren in de samenleving en voor hun eigen inkomen te zorgen. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college hoe in Zoetermeer de taal-eis voor de bijstand wordt gehandhaafd.

Gooimeer / Olof Palmelaan

De VVD is faliekant tegen het plan van het college om in Oosterheem meer woonwagens te plaatsen. Het college wil op de hoek van de Olof Palmelaan en Gooimeer zeker 7 extra woonwagens plaatsen. De VVD wil dit niet. Die wil hier appartementen voor jongeren of ouderen.

De beoogde plek voor de extra woonwagens ligt in de buurt Waterzicht. Dit is het nieuwste deel van de wijk Oosterheem, waar nog enkele kleine plekken te bebouwen zijn. Het ligt onder andere tegenover de brandweerkazerne. Momenteel is het terrein deels ingericht als een tijdelijk voetbalveld.

 

De VVD wil dat er een oplossing komt voor de parkeerproblematiek bij winkelcentrum Rokkeveen. Vooral op vrijdagen is het door de markt op de parkeerplaats buitengewoon moeilijk te parkeren. De VVD wil dat de gemeente samen met de markt op zoek gaat naar een oplossing.

“De winkeliersvereniging van winkelcentrum Rokkeveen maakt zich terecht zorgen. Het winkelcentrum moet geen klanten verliezen door het gebrek aan parkeerplaatsen. De markt heeft toegevoegde waarde voor Zoetermeer en Rokkeveen. Er moet dus in samenwerking met de winkeliers én de markt naar een oplossing worden gezocht.” Aldus Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer

De VVD ging zaterdag 13 januari in gesprek met inwoners bij winkelcentrum Rokkeveen. De klacht over het parkeren werd vaak genoemd. Het Zoetermeers Dagblad publiceerde 15 januari de klachten van meerdere ondernemers. De VVD-fractie stelde daarop schriftelijke vragen aan het college.

Iedema: “Winkelcentrum Rokkeveen is de afgelopen tijd fantastisch opgeknap en zichtbaar vernieuwd. Het winkelcentrum moet met voldoende parkeerplekken ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Daarom hopen we dat de gemeente snel met een oplossing komt.

VVD bij de Nieuwjaarsduik

De VVD Zoetermeer is het jaar fris en actief begonnen. Er waren namelijk vijftien VVD’ers bij de Nieuwjaarsduik in het Noord-Aa aanwezig. Vijf liberalen doken het koude water in en tien hielpen als vrijwilliger.

Wethouder en lijsttrekker Marc Rosier deed in 2012 voor het eerst mee aan de Zoetermeerse Nieuwjaarsduik. Ook dit jaar was hij van de partij en ging kopje onder in het Noord-Aa. Ook kandidaten Vivianne van Yperen (nummer 3 op de kandidatenlijst), Harm Meijer (11) en Marc van der Ham (17) en bestuurslid Martin Alkemade doken het koude water in.

Na signalen van bewoners heeft de VVD vragen gesteld over de verkeersveiligheid in Noordhove. Met name over de Ruimtebaan. De VVD wil dat het college van B&W actie gaat ondernemen.

De Ruimtebaan is een belangrijke verkeersader in Noordhove. De maximumsnelheid op de Ruimtebaan tussen de Lommerbaan en de Planbaan is 30 km/u. Omdat de Ruimtebaan ook deels een schoolzone is, is het extra belangrijk dat men zich aan de maximum snelheid houdt. Toch lijkt daar vaak te hard gereden te worden. Volgens bewoners komt dat ook doordat de weg ingericht lijkt als een 50 km/u weg.

De VVD Zoetermeer is positief over de plannen van ondernemer Koos Hendriks om naast Snow World een nieuw surfparadijs en zwembad te bouwen.  Vandaag maakte Hendriks zijn plan bekend in het AD. De VVD - al langer voorstander van meer Zoetermeers zwemwater - is benieuwd naar verdere uitwerking van de plannen. 

Vandaag maakte het college bekend dat ze scenario’s heeft opgesteld voor een zwembad in Zoetermeer. Er zijn drie opties.

Fietsenstalling Cadenza, straks ook bewaakt

De komende jaren blijven de fietsenstallingen rond de Mandelabrug  gratis bewaakt. Dat geldt ook voor de huidige twee bewaakte stallingen in de binnenstad bij Centrum West en aan het Noordwaarts (tegenover Woonhart). Nieuw is dat zelfs de gloednieuwe stalling in Cadenza bewaakt gaat worden! De VVD is blij met deze uitkomsten. Goed voor mensen die de binnenstad willen bezoeken en goed nieuws voor OV-reizigers.

De VVD wil de wijktuin in Noordhove behouden! In januari spreekt de Zoetermeerse gemeenteraad over bouwplannen, ook op de locatie van deze wijktuin. We gaan ons hard maken voor de wijktuin in Noordhove!

Daarom hebben we een brief gestuurd naar mensen in Noordhove. Heeft u de brief niet ontvangen? Lees hem dan hier! 

De SP en VVD zijn blij met de eerste nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden. Dankzij een samenwerking tussen beide partijen heeft de gemeenteraad gestemd voor de komst van de nachtbus. Zowel de liberalen als de socialisten zijn blij dat jongeren nu na het stappen veilig thuis kunnen komen.

“Al lange tijd zetten wij ons in voor de komst van een nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden. Wij willen jongeren die in het weekend gaan stappen de mogelijkheid bieden om veilig thuis te komen.” Aldus Ivan Beij, raadslid van de SP. VVD-commissielid Duco Mülder vult aan: “Ondanks de vele inspanningen om Zoetermeer ‘bruisender’ te maken gaan er nog steeds veel jongeren in het weekend naar Den Haag of Leiden. De nachtbus uit Den Haag zit elk uur vol, dus ik verwacht een succes voor de verbinding naar Leiden!”

Op maandagavond 11 december a.s. spreekt de gemeenteraad tijdens een commissievergadering over het eindrapport naar het proces rond de Holland Outlet Mall (HOM). Het rapport is opgesteld door adviesbureau Necker van Naem in opdracht van de gemeenteraad van Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer onderschrijft de uitkomsten van het onderzoeksrapport. Het rapport is kritisch naar het college van B&W maar ook naar de gemeenteraad. Wat de VVD betreft gaat de gehele gemeenteraad met het college samen aan de slag om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk met de aanbevelingen aan de slag om de benodigde verandering te realiseren. Op die manier moeten toekomstige grote projecten in Zoetermeer beter verlopen. 

Op 23 november 2017 ging een delegatie van de VVD-fractie bestaande uit de fractieleden Jan Iedema, Jan Willem Schotel en de kandidaat-raadsleden Harm Meijer en Marc van der Ham, op bezoek bij het Zorg Onderwijs Centrum van Kentalis dat gespecialiseerd is in de begeleiding van doven, slechthorenden en mensen met een communicatiestoornis.

In het eerste deel van het bezoek kreeg de VVD-delegatie verschillende algemene presentaties over wat Kentalis en haar partner Philadelphia doen, welke problemen zij tegenkomen en welke mogelijkheden er zijn voor hen om door te groeien in een verder doorgroeiende stad. Daarnaast werd er ruim de tijd genomen om uitgebreid in te gaan op elke vraag die werd gesteld.

Het tweede deel van het bezoek bestond uit een rondleiding door de twee gebouwen van Kentalis, sinds 2015 gehuisvest op de huidige locatie aan de Meerzichtlaan waarbij alle faciliteiten van de zorg en onderwijstaken van Kentalis werden getoond. Wat het meest opviel was het plezier waarmee zowel werknemers werkten als het plezier waarmee de kinderen leerden en zich ontwikkelden. Aan het eind van de rondleiding was er tot slot nog een eerbetoon aan de voorganger van Kentalis te zien, Effatha.

Het laatste onderdeel van het werkbezoek, bestond uit een smakelijke lunch gemaakt door de kinderen van Kentalis. Hierbij kon tijdens het nabespreken van de rondleiding worden genoten van heerlijke soep, zalm en kiprolletjes en natuurlijk een stuk fruit. Onder dankzegging aan Kentalis voor de uitgebreide, duidelijke en hartelijke ontvangst en de uiterst smakelijk lunch kond VVD delegatie terugkijken op een informatief werkbezoek.

De kandidaten van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn op zaterdag 2 december op pad geweest in het Stadshart om iedereen een fijne Sinterklaas toe te wensen en in gesprek te gaan met de mensen op straat. De pepernoten, ijskrabbers en Sinterklaaswensen vonden gretig aftrek. Elkaar een fijne Sinterklaas wensen?: Gewoon.Doen.

Mobiliteitsvisie 2030

Afgelopen maandagavond is de Mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Een goed stuk werk van verkeerswethouder Marc Rosier (VVD) waar bijna alle fracties ook expliciet hun complimenten over uitspraken. Het doel met deze visie is om Zoetermeer de best bereikbare en meest verkeersveilige stad van Nederland te laten worden. Wat de VVD betreft gaat het dan om goede bereikbaarheid op alle manieren: per auto, openbaar vervoer, fiets en lopend.

Maar de linkse partijen in de gemeenteraad zoals D66, PvdA, SP en GroenLinks hebben laten besluiten dat de auto en dus de Zoetermeerse automobilist voor hen geen prioriteit heeft. Zij willen prioriteit geven aan het openbaar vervoer, de fiets en lopen. Op deze manier zetten de linkse partijen de automobilist in het verdomhoekje. En dat zijn heel veel Zoetermeerders! Gemiddeld gaat zo’n 75% van de reizen vanuit Zoetermeer naar een andere stad, met de auto. Vaak voor het werk.

Het Najaarscongres van de VVD vond zaterdag 25 november 2017 plaats in het NBC Congrescentrum, in Nieuwegein. Het congres had als thema 'Doen.' en is door zo’n 1100 leden bijgewoond en had als thema ‘Doen.’. Met maar liefst 11 vertegenwoordigers was de VVD Zoetermeer in ruime mate present op dit congres dat nadrukkelijk in het teken stond van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. En uiteraard de bekendmaking van de nieuwe voorzitter van de VVD.

Ruim 6000 leden hebben meegedaan aan deze verkiezing. Na een spannende campagnestrijd tussen Christianne van der Wal en Bram Cool heeft een ruime meerderheid van de VVD-leden Christianne van der Wal tot voorzitter gekozen. 

De VVD wil dat zorgvoorzieningen voor iedereen zoveel mogelijk lokaal toegankelijk zijn. Als er lokaal onvoldoende vraag voor is kan specialistische zorg ook in regionale samenwerking gewaarborgd worden. Het LangeLand Ziekenhuis is hèt ziekenhuis voor de regio Zoetermeer. Reden genoeg voor een werkbezoek aan het ziekenhuis dat staat voor het leveren van betrokken, deskundige, betrouwbare, respectvolle en gastvrije zorg. Een VVD-delegatie, bestaande uit de raadsleden Jan Iedema en Lisette Meijer en VVD-leden Sabin Jahan en Raymund Zinck, werd op 22 november door directie-voorzitter Erik Booden en Jeanette Koster-Olthof, hoofd marketingcommunicatie, uitvoerig geïnformeerd over de situatie, de plannen en ambities van het LangeLand Ziekenhuis.

Voor de VVD is investeren in sport een investering in de toekomst. Sporten draagt immers bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor alle leeftijden toegankelijk is, zonder én met beperking. Voor elke sportorganisator zoals een vereniging,  klein of groot,  moeten er volgens de VVD kansen zijn in de stad. De VVD wil dat sportorganisatoren zoals verenigingen alleen extra financiële ondersteuning krijgen als ze actief Zoetermeerders van jong tot oud stimuleren om te sporten. Verenigingen zijn in eerste aanleg zelfvoorzienend.

Raadslid Robbert Morée

De VVD wil een eerlijk en effectief armoedebeleid. De VVD is kritisch op de effectiviteit van de instrumenten en de financiële inzet van de gemeente Zoetermeer en volgt daarmee de conclusies van het rekenkamerrapport. De VVD wil niet beknibbelen op het totale armoedebudget, maar wil wel dat de gemeente weet welke maatregelen beste werken en welke niet, welke groepen de hulp het hardste nodig hebben en die groepen dus het meest intensief te ondersteunen naar een permanente weg uit armoede. 

De VVD is trots op grote bovenlokale leisurevoorzieningen in de stad zoals bijvoorbeeld Ayers Rock, BurgGolf, Silverdome, Zoetermeer Leisure Village (voorheen Dutch Water Dreams) en natuurlijk SnowWorld. Op 3 november 2017 heeft een delegatie van de VVD-fractie daarom een werkbezoek gebracht aan de meest populaire skihal van de Randstad, SnowWorld.

Fractievoorzitter Jan Iedema

Bewoners hebben aan de bel getrokken over jeugdoverlast in Rokkeveen. Ook de bereikbaarheid van de wijkagent zou niet goed zijn. De VVD wil duidelijkheid en actie.

Vooral bij het Safarigeel en Saturnusgeel zou de overlast groot zijn. Volgens bewoners zitten de aanstichters ervan op het nabijgelegen Picasso Lyceum aan de Paletsingel. De woordvoerder van de school is niet verrast over de meldingen en wil graag in contact komen met bewoners. Ook rond onder andere het Nevelgrijs zouden jongeren voor overlast zorgen. Bewoners geven aan dat de wijkagent moeilijk te bereiken is over de situaties.[1]

Afgelopen maandag heeft de VVD voorgesteld om jaarlijks een huttenbouwfestival te organiseren voor Zoetermeerse jongeren. “Dit is een leuke en gave manier om kinderen samen te laten bouwen, timmeren en buitenspelen.“ aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD heeft voorgesteld aan de gemeenteraad om te komen tot een jaarlijks huttenbouwfeest in samenwerking met andere organisaties. Daarbij kan gedacht worden aan de scouting, de speelboerderijen maar ook lokale timmer- en bouwbedrijven en bouwmarkten. Om deze jaarlijkse traditie mogelijk te maken stelt de VVD voor om maximaal 15.000 euro reserveren als opstartbudget.

‘Dit college heeft Zoetermeer op een degelijke manier de laatste crisisjaren doorgebracht. Het heeft daarnaast een aantal zaken klaargezet voor de komende jaren en het is gestart met het zichtbaar vernieuwen van de stad’, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema in de eerste termijn van het najaarsdebat in de gemeenteraad: ‘Nu is het tijd voor een andere focus, tijd voor actie. Tijd om zaken aan te pakken. Tijd om het gewoon te gaan doen’.

Op woensdagavond 25 oktober 2017 heeft de VVD Zoetermeer een drukbezochte en geslaagde Retailbijeenkomst georganiseerd met winkeliers, ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente en belangstellenden in restaurant De Sniep. Hoofdthema was 'De nieuwe winkelstraat' en de toekomst van de detailhandel in Zoetermeer. Er is een groeiende belangstelling waar te nemen onder winkeliers voor een hechter Retailplatform in Zoetermeer. Meer winkeliers en winkelcentra sluiten zich aan bij het initiatief voor een breder draagvlak om ook  daadwerkelijk innovatie van de grond te krijgen.

De VVD Zoetermeer roept de gemeente op om een campagne te starten tegen babbeltrucs. Afgelopen maand heeft de politie zeven gevallen van babbeltrucs gemeld. Sieraden, pinpassen en andere kostbaarheden worden meegenomen nadat boeven onder valse voorwendselen zijn binnen gekomen. De VVD wil actief de strijd aan gaan met deze criminelen.

“Criminelen maken veel misbruik van het goede vertrouwen van ouderen. Naast een jacht op deze boeven moeten ouderen actief geïnformeerd worden om babbeltrucs te voorkomen. Tips over het gebruik van een deurspion, een deurketting en het herkennen van een babbeltruc kunnen een hoop ellende voorkomen.” Aldus Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD Zoetermeer.

De VVD-kandidaten

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD Zoetermeer van 10 oktober is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. 

Marc Rosier was al in mei j.l. aangewezen als lijsttrekker en staat dus op de eerste plaats. 

Drie huidige raadsleden hebben zich opnieuw kandidaat gesteld: fractievoorzitter Jan Iedema staat op de tweede plaats en Robbert Morée en Jan Willem Schotel staan respectievelijk op plaats vijf en zes.

Er zijn ook veel nieuwe kandidaten op de lijst te vinden. Met stip op drie staat de jonge Vivianne van Yperen. Op plek vier staat Rob Duiven terwijl Raymund Zinck (nummer 7), Thera Hoekstra (8), Jeffrey van Gils (9) en Sabin Jahan (10) de top tien complementeren.

Uitnodiging voor deelnemen aan de derde Retail 3.0 discussieavond op 25 oktober.

De VVD Zoetermeer organiseert in navolging van de vorige twee Retail-bijeenkomsten een 3e Retail bijeenkomst op woensdagavond 25 oktober in Restaurant de Sniep, Broekwegschouw 211, Zoetermeer.

Dankzij een samenwerking tussen de Zoetermeerse afdelingen van de VVD en de SP gaat er vanaf december een nachtbus rijden tussen Leiden en Zoetermeer. Beide politieke partijen zijn blij dat deze nachtbus er komt. Vanaf december zal de nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden gaan rijden.

 “Met het nachtvervoer maken we Zoetermeer interessanter voor jongeren. Jongeren zijn de toekomst van de stad, dus we maken Zoetermeer graag aantrekkelijk voor hen.” Aldus Ivan Beij, raadslid en lijsttrekker van de SP Zoetermeer. Duco Mülder, commissielid voor de VVD vult aan: “Ondanks de vele inspanningen om Zoetermeer gezelliger te maken, gaan er nog steeds veel jongeren in het weekend naar omliggende steden. Wij willen deze jongeren de mogelijkheid geven om na het stappen veilig thuis te komen.”

 

Op 29 september heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan het Cultuurpodium Boerderij. De VVD-delegatie, bestaande uit de raadsleden Jan Iedema en Lisette Meijer, fractiemedewerker Rob Duiven, en VVD-leden Lia van den Bout-Zhang en Machiel Peltenburg, heeft zich door directeur Arie Verstegen en Janine Karlas uitvoerig laten informeren over de plannen, ideeën, wensen en ambities van De Boerderij.

De VVD Zoetermeer vraagt ondernemers hoe Zoetermeer nog beter kan. In een enquête kunnen ondernemers laten weten waar zij tegen aan lopen. Op die manier wil de VVD zich nog beter inzetten voor de Zoetermeerse ondernemers. Bekende Zoetermeerse ondernemers Anke van As (Makelaardij van As) en Ron van den Berg (Talk of Town/Geusz bier) hebben de eerste enquêtes ingevuld.

De ledenvergadering van de VVD Zoetermeer heeft op 12 september het programma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 vastgesteld. Met dit verkiezingsprogramma gaat de VVD de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in. Uitgangspunt van het verkiezingsprogramma is dat de stad nog niet af is. Er is werk aan de winkel.

Lijsttrekker Marc Rosier zegt over het VVD-programma: ‘Ik ben er trots op. Het programma laat onze visie op de stad zien. Wat wij voor de Zoetermeerders willen bereiken. Wat de VVD wil bijdragen aan het verder vernieuwen van onze stad.’

De PvdA en VVD in Zoetermeer stellen voor om, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, de bestaande ZoRo-buslijn 170 vanaf station Rodenrijs door te trekken naar Schiedam, via Rotterdam/The Hague Airport. Zij vragen het college van Zoetermeer zich hiervoor sterk te maken.

Blijvende ambitie voor groei, verkeer en ondernemen  

De VVD is teleurgesteld dat de komst van de Holland Outlet Mall (HOM) ver weg lijkt. Nu eigenaar Provast zich heeft teruggetrokken en de eigenaren zich opnieuw gaan bezinnen wil de VVD het project HOM afronden. De VVD zet zich nu in om Zoetermeer zonder HOM te laten groeien. 

In lijn met de nieuwe Horecavisie, die deze maand in de gemeenteraad wordt besproken, wil de VVD meer ruimte maken voor Horeca in Zoetermeer. In het bijzonder wil de VVD nieuwe en vernieuwende horeca- en beleefconcepten de ruimte bieden in onze stad. Vicefractievoorzitter Lisette Meijer: 'Dat betekent dus dat we met elkaar moeten werken aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat dat vrij is van onnodige regelgeving.'

Afgelopen donderdag heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM). In januari heeft de gemeenteraad onder scherpe voorwaarden het college de opdracht gegeven een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het HOM op te stellen. 

Op 1 september heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan de Dutch Tech Campus en de ontwikkelaar van dit concept, PingProperties Investement Management. De VVD-delegatie, bestaande uit de raadsleden Jan Iedema, Jan Willem Schotel, fractiemedewerker Rob Duiven, en VVD-leden Jeffrey van Gils, Marc van der Ham en Lia van den Bout-Zhang, heeft zich uitvoerig laten informeren over de plannen, ideeën, wensen en ambities om de in 2014 opgezette Dutch Tech Campus tot verdere bloei te laten komen.

De VVD is voor een bruisende Zoetermeerse binnenstad. De vele zichtbare vernieuwingen dragen daar hard aan bij. Maar eén plek in het Stadshart blijft hardnekkig achter in dit positieve beeld: het gebied rondom de Warande. Het voornemen van het college om ook dit deel van het Stadshart aan te pakken en vernieuwen wordt door de VVD dan ook van harte gesteund.

De VVD is blij dat providers bezig zijn om het mobiele netwerk in Oosterheem te verbeteren. KPN en Vodafone erkennen dat hun mobiele ontvangst in Oosterheem en Noordhove onvoldoende is. Zij willen dat zo snel mogelijk verbeteren. Vodafone is zelfs bezig met een tijdelijke zendmast. Dit blijkt uit gesprekken van wethouder Rosier (VVD) met de telefoonaanbieders. Rosier voerde gesprekken naar aanleiding van vragen van de VVD Zoetermeer.

Aan de VVD-actie om onkruid en zwerfvuil tegen te gaan is afgelopen zaterdag een passend einde gekomen. De leden van de VVD-fractie hebben samen met andere VVD leden winkelcentrum De Vijverhoek opgeruimd. Ook is aan verantwoordelijk wethouder en tevens VVD lijsttrekker Marc Rosier het boekwerk overhandig met alle meldingen die de afgelopen tijd bij het meldpunt zijn binnengekomen.

De VVD heeft in het voorjaarsdebat aandacht gevraagd voor veiligheid. Dankzij de VVD komt er een pilot om naast vaste camera's te starten met flexibele, mobiele camera’s om Zoetermeer nog veiliger te maken.

Ook willen de liberalen onderzoeken of de bereidheid om aangifte te doen verhoogd kan worden. Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor veiliger verkeer in Zoetermeer.

Op 26 juni heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan het ID College in Zoetermeer.

De delegatie, bestaande uit  de raadsleden Jan Iedema en Jan Willem Schotel en fractiemedewerker Rob Duiven, heeft zich na het welkomswoord van bestuursvoorzitter Otto Jelsma uitvoerig door enkele directeuren, teamleiders, programmamanagers en studenten laten informeren over actuele zaken.

De VVD zet in het voorjaarsdebat speciaal in op groei van de stad en verhoging van de kwaliteit. In het debat zullen door de raad besluiten worden genomen over de richting van de begroting voor de komende jaren.

De raadsfracties van de SP en VVD werken samen om nachtvervoer tussen Zoetermeer en Leiden te realiseren.

Waar de politieke partijen meestal lijnrecht tegenover elkaar staan, slaan ze nu de handen ineen voor een busverbinding naar Leiden.

Zowel de liberalen als de socialisten vinden nachtvervoer belangrijk om Zoetermeer aantrekkelijk te maken voor jongeren.

Op 16 juni heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan de afdeling Controle & Veiligheid van de HTM.

De delegatie, bestaande uit wethouder Marc Rosier, de raadsleden Jan Iedema, Jan Willen Schotel, Hermen van Dalen, Frank Maste, raadscommissielid Dick Faas, fractiemedewerker Rob Duiven, en VVD-leden Jeffrey van Gils en Marc van der Ham

De VVD Zoetermeer wil geen belastinggeld gebruiken om het kunstwerk ‘Zuccaia’ naar het stadhuis te verplaatsen. Het college stelt voor om €75.000 te gebruiken voor de plaatsing van het kunstwerk dat nu in de opslag staat.

Volgens de VVD is dit verspilling van belastinggeld. Het geld kan volgens de liberalen beter terug worden gegeven aan inwoners.

De VVD Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over de doorgang van zwemlessen voor kinderen met een beperking. Na een verandering in de organisatie van zwembad de Driesprong heeft Zwemvereniging de Spetters aangekondigd de lessen te moeten stoppen.

De VVD vindt het belangrijk dat ook kinderen met speciale behoeften de mogelijkheid hebben om te sporten of te zwemmen.

Marc Rosier is dinsdag 23 mei door de leden van de Zoetermeerse VVD verkozen tot lijsttrekker. De 38-jarige wethouder zal zijn partij aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Marc Rosier: “Het is een eer en genoegen om opnieuw de VVD te mogen leiden.”

 

De VVD is blij met het voorstel van het college om het groenonderhoud in Zoetermeer zichtbaar te verbeteren. De VVD pleit al jaren voor een verbetering van het onderhoud.

Onlangs nog stelde de VVD het slechte groenonderhoud in Zoetermeer weer aan de orde met een meldpunt voor onkruid en zwerfvuil. En met succes. Wethouder Rosier stelt in de perspectiefnota voor om extra in te zetten op onderhoud.

Te hoog gras, veel onkruid of zwerfvuil dat maar niet wordt opgeruimd? Het is een veel gehoorde klacht in Zoetermeer. Daarom opent de VVD een meldpunt voor onkruid en zwerfvuil. De VVD vraagt inwoners om foto’s in te sturen van stukken slecht onderhouden groen in Zoetermeer.

Te hoog gras, veel onkruid of zwerfvuil dat maar niet wordt opgeruimd? Stuur een foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en maak kans op een tuincentrumbon ter waarde van 20€!

Te hoog gras, veel onkruid of zwerfvuil dat maar niet wordt opgeruimd? Stuur een foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en maak kans op een tuincentrumbon ter waarde van 20€! 

De foto’s kunnen ook worden ingestuurd op social media door de VVD Zoetermeer te taggen op twitter, facebook of instagram. 

Ook is er een ‘prijs’ voor degene die de foto instuurt waar onderhoud het hardste nodig is: de VVD-fractie komt hier het zwerfval zelf met grijptangen opruimen. 

De actie loopt tot vrijdag 9 juni.  

Ondernemers zijn in Zoetermeer onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Maandag 15 mei hebben daarom raadsleden Lisette Meijer en Hermen van Dalen, raadscommissielid Duco Mülder en fractiemedewerker Rob Duiven namens de VVD-fractie een werkbezoek afgelegd bij het bestuur van de RVOZ (Raad voor Ondernemend Zoetermeer).

De VVD is onder stringente voorwaarden voorstander van de mogelijke komst van de Holland Outlet Mall (HOM) naar de binnenstad van Zoetermeer. De VVD vindt een open en transparant debat daarbij van essentieel belang.

De VVD betreurt het dan ook dat een lobbybureau een website over de HOM heeft opgezet zonder transparant te communiceren over de aard en status van de website. “Op deze manier lijkt het alsof een bezoeker van de website neutrale en objectieve informatie krijgt en dat is allerminst het geval”, aldus vicefractievoorzitter Lisette Meijer.

Met groot droefheid heeft de VVD-Zoetermeer kennis genomen van het overlijden op 21 april j.l. te Den Haag van Ruby Hoogerboord. Ruby was 55 jaar.

Ze studeerde rechten en juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Ze was onder andere van 2002 tot 2012 raadadviseur van de minister-president en laatstelijk directeur en plv. inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Van 1994 tot 2002 was Ruby een uitstekend gemeenteraadslid voor de VVD-Zoetermeer, waarvan de laatste anderhalf jaar als fractievoorzitter.

De VVD wil duidelijkheid over de jaarlijkse musical van Storytellers in het Buytenpark. Omdat de gemeente zich pas laat terugtrekt, komt de twintigste editie van de zomermusical in gevaar.

De VVD heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wil weten waarom er niet eerder is gecommuniceerd met de theatergroep.

De VVD is blij dat er een oplossing is gevonden voor de problemen van de Zoetermeerse BMX-vereniging. Meerdere malen werd de BMX-vereniging slachtoffer van inbraak en vandalisme.

Daarom stelde de VVD in maart schriftelijke vragen. Met betere afsluiting van het terrein en mogelijk cameratoezicht lijken de problemen voorlopig opgelost.

Gisteravond was er weer een geslaagde bijeenkomst van de VVD-Zoetermeer met winkeliers en ondernemers in de Sniep over de innovatie van retail in Zoetermeer. 

Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD, opende de bijeenkomst en stelde voor de verbinding met elkaar te zoeken en gezamenlijk te komen tot een soort van stappenplan hoe ook daadwerkelijk innovatie van de grond te krijgen.

Het bestuur van de VVD Zoetermeer heeft besloten om de huidige wethouder Marc Rosier voor te dragen als VVD-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op 23 mei a.s. zal de ledenvergadering beslissen over het lijsttrekkerschap. Tot en met 16 mei a.s. kunnen tegenkandidaten zich aanmelden.

Rosier (37) was in 2014 ook lijsttrekker van de lokale VVD en is sinds mei 2014 wethouder. Van 2010 tot 2014 was hij in zijn vrije tijd VVD-raadslid. Hij is getrouwd, heeft twee jonge kinderen en woont in Noordhove.

Voorzitter Bé Emmens licht de voordracht toe: ‘Afgelopen jaren heeft Marc met succes hard gewerkt aan het zichtbaar vernieuwen van Zoetermeer. Het bestuur wil graag dat hij dit voortzet’.  

Marc reageert positief op de voordracht: ‘Ik ben er heel blij mee. Mijn inzet zal zijn om met een sterke lokale VVD onze stad nog beter te maken. Vrijheid voor onze inwoners en ondernemers om hun kansen en wensen te realiseren is daarbij mijn uitgangspunt. Ik kijk uit naar de ledenvergadering op 23 mei’.

De bijeenkomst van de VVD-Zoetermeer van woensdagavond 29 maart j.l. over het thema Wonen in Zoetermeer is uitstekend verlopen.

Er was een hoge opkomst van een  gemêleerd publiek dat het mogelijk maakte diverse woonvraagstukken de nodige aandacht te geven en er zo een geslaagde avond van te maken.

Hoe ziet de toekomst van wonen in onze stad eruit? 

Discussieer mee tijdens een inspirerend programma over wonen in Zoetermeer en geef uw mening over de woon- en bouwvisie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Praat mee over wat er voor de stad en per wijk moet veranderen en wat er niet verloren mag gaan.

Iedereen is bij dit evenement welkom! Dus ook als je geen lid bent van de VVD. Toegang is gratis.

De avond is ook dé gelegenheid om de aanwezige VVD-raadsleden input te geven! 

Programma:
19:00 inloop
19:30 opening door dagvoorzitter
19:40 inleiding door Prof. Dr. Peter Boelhouwer
20:15 Lagerhuisdebat 
21:00 pauze
21:15 interactieve sessie
21:45 plenaire terugkoppeling
21:55 afsluiting
22:00 borrel

Meld je aan via het facebook event of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd.

De VVD Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over de beveiliging van de Zoetermeerse BMX-vereniging en SV Oosterheem.

Afgelopen zondag bleken de verenigingen opnieuw slachtoffer te zijn van diefstal en vandalisme. Volgens de liberalen moet het college snel in actie komen om problemen in de toekomst te voorkomen.

De VVD Zoetermeer vindt het jammer dat o.a. D66 niet achter eerder genomen besluiten blijft staan.

In de raadsvergadering van maandag 13 maart stelde D66 voor om het amateurtheater Kwadrant langer open te houden dan eerder was afgesproken. Over de extra kosten, 30 duizend euro, is D66 niet duidelijk.

De VVD vindt dat de gemeenteraad zich aan de afspraak moet houden, ook al is niet iedereen daar blij mee.

Bruis in de Dorpsstraat! VVD-wethouder Marc Rosier opent ijssalon Zuliani's, terwijl VVD-fractievoorzitter Jan Iedema een aantal deuren verder op Helders' drankenspeciaal zaak opent.

De VVD is blij met de nieuwe winkels in de Dorpsstraat en wenst beide ondernemers veel succes toe! 

Vier plaatselijke partijen (CDA, D66, PvdA en VVD organiseerden woensdagavond een verkiezingsdebat in 2B-Home te Zoetermeer.

Kandidaat kamerleden Harm Brouwer (PvdA), Chris van Dam (CDA), Matthijs Sienot (D66) en Jeroen de Veth (VVD) debatteerden met elkaar over integratie, radicalisering, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid.

De Gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandagavond 13 februari de woningbouwagenda van Zoetermeer vastgesteld. Daarin is de ambitie vastgelegd om de komende jaren 10.000 woningen in Zoetermeer erbij te bouwen.

De VVD heeft bij de behandeling van de woningbouwagenda gewezen op de wenselijkheid van van een optimale doorstroming waarmee goede en betaalbare woningen binnen het bereik van iedereen komen te liggen. Met name het middensegment en hogere segment dienen daarom te worden aangevuld.

Op 15 maart 2017 worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. In dit kader hebben de lokale besturen van CDA, D66, PvdA en VVD de handen in een geslagen om een verkiezingsdebat te organiseren met kandidaat-Tweede Kamerleden Chris Van Dam (CDA), Stientje Van Veldhoven (D66), Ahmed Marcouch (PvdA) en Jeroen de Veth (VVD). 

De onderwerpen die in elk geval aan bod komen, zijn: integratie & radicalisering, zorg, arbeidsmarkt & onderwijs, en duurzaamheid. Het debat zal worden voorgezeten door mw. Lennie Huizer, voorzitter van de stichting Floravontuur. 
U kunt tevens kennismaken met twee kandidaat-kamerleden uit Zoetermeer: Rob Wessels (CDA) en Anja van Zantvoort (PvdA).

Het debat vindt plaats op 15 februari in 2B-Home, Dr. J.W. Paltelaan 103 te Zoetermeer. Het debat start om 20 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en thee. Het belooft een interessante avond te worden en U bent van harte welkom.

De VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is en blijft tegen de komst van windturbines in de Balij. Volgens de VVD is de plek daarvoor ongeschikt. Woensdag discussieert een commissie van Provinciale Staten over de locatie. De VVD hoopt dat de commissie negatief adviseert over de mogelijke plaatsing.

De vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft woensdag 1 februari een subsidie toegekend aan Zoetermeer voor het opknappen van de RandstadRail-halte onder het Stadhuis. Met de subsidie is een bedrag gemoeid van €1,7 miljoen.

Volgens de VVD is het een belangrijke steun in de rug voor Zoetermeer. Het opknappen van de halte is niet alleen een boost voor de bereikbaarheid van Zoetermeer, maar het Stadhuisplein als geheel gaat er ook op vooruit.

Een welkom vooruitzicht voor de 1,1 miljoen reizigers en de vele bezoekers van horeca die het plein jaarlijks aandoen.

“Een bedrijventerrein is geen plek voor een kinderdagverblijf!”. De VVD in de raad van Zoetermeer zal geen steun geven aan een voorstel van het college dat dit voor Parousia wel mogelijk maakt. Volgens de VVD-fractie is de veiligheid van de kinderen het belangrijkst.

Het College van Zoetermeer is voornemens om de komende 15 jaar 10.000 woningen in Zoetermeer erbij te bouwen. De commissie Stad van de gemeenteraad gaat de komende weken de invulling daarvan bespreken.

Het college maakt in haar voorstel vaart met jongerenwoningen en sociale woningbouw. De VVD wil dat het college de nadruk met name zal leggen op goede betaalbare woningen voor iedereen waarbij doorstroming noodzakelijk is. Met name het middensegment en hogere segment dienen daarom te worden aangevuld. 

De VVD ziet de mogelijke komst van de HOM als een enorme kans voor Zoetermeer. Een kans op bruis en daarmee meer bezoekers voor de stad. Een kans op een sterkere concurrentiepositie van de gehele binnenstad. En vooral een grote kans op werkgelegenheid.

De VVD geeft daarbij wel heldere voorwaarden mee, om verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen, de effecten van geluid- en fijnstof te beperken, en om de verbinding met de binnenstad en de veiligheid rondom de HOM te bevorderen.

VVD-Staatssecretaris Sander Dekker bracht op 19 januari j.l. een bezoek aan het winkelcentrum Rokkeveen. Hij sprak met diverse ondernemers.

Bij REAS liet hij zich informeren over allerhande soorten vlees, bij de Kaasspecialist over de ambachtelijke Pietershoeve boerenkazen, bij de Dierenboetiek over hondenvoer en vogelfiguren en –taarten. 

Van de ondernemers en de voorzitter van de winkeliersvereniging Cees de Koning kreeg hij te horen dat ze zeer tevreden zijn met het winkelcentrum.

De VVD is blij met het voorstel van het college om te onderzoeken hoe sportverenigingen het best ondersteund kunnen worden. Daarmee komt er ook meer transparantie in de subsidies. De nieuwe sportagenda stelt voor om samen met sportverenigingen te werken aan een nieuw subsidiestelsel. 

Recent keurde de gemeenteraad van Zoetermeer de mobiliteitsvisie voor 2017 goed. Voor de VVD betekent dat weer een stap dichter bij een nog verkeersveiliger en mobieler Zoetermeer. Veiliger schoolzones, aangepaste rotondes en een uitgebreid snelfietsnetwerk zijn slechts een greep uit de vele maatregelen waar de VVD al langer voor staat.