Log in op Mijn VVD

De VVD heeft ten alle tijde bereikbaarheid, economie en veiligheid als belangrijke pijlers en daarom richt de VVD zich in 2017 specifiek op:

1.  Nog meer banen naar Zoetermeer; Zoetermeer timmert hard aan de weg als het gaat om werkgelegenheid. Maar er is nog altijd teveel werkeloosheid. Wat de VVD betreft gaat het college nog harder inzetten op het binnenhalen van meer arbeidsplaatsen.

2.  Oplossen van de verkeersknelpunten in de stad; Zoetermeer groeit en vernieuwt en daardoor wordt het steeds drukker. Meerdere plekken in de stad kunnen de toestroom onvoldoende aan. Het wordt tijd dat deze plekken worden aangepakt.

3. Het onderhoudsniveau in de wijken moet omhoog; Onze inwoners moeten prettig en veilig kunnen wonen. Het goed onderhouden van het groen in de wijken speelt daarbij een grote rol. Dat vergroot de leefbaarheid en zorgt voor prettigere en veiligere wijken.

Mail wat jij belangrijk vindt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

De VVD is voor de verdere ontwikkeling van de plannen een Holland Outlet Mall (HOM) te laten vestigen in de binnenstad van Zoetermeer. De liberalen erkennen wel dat er nog veel onduidelijk is. “De kansen voor de stad zijn te groot, om het nu af te wijzen. Het wel of niet ontwikkelen van de outlet is een sleutelbeslissing voor de stad. Er moet wel meer duidelijkheid komen over de exacte plannen.” aldus vicefractievoorzitter Lisette Meijer.

Dankzij schriftelijke vragen van de VVD gaat de gemeente in gesprek met providers over het slechte mobiele bereik in Oosterheem. De VVD riep in de schriftelijke vragen op om het mobiele bereik in Oosterheem snel te verbeteren. Het college gaat contact zoeken met de aanbieders. Met een van de providers wordt reeds gesproken over een nieuwe mast.

Het Hopmangebouw kent bijna iedereen wel. Dit pand tussen het Golden Tulip Hotel en de Mandelabrug staat al jaren leeg. Het gebied er omheen nodigt ook niet echt uit om naartoe te gaan... Hopelijk komt daar verandering in!

Op 15 november j.l. was Mark Rutte onder het motto ‘Bakkie doen’ in het stadshart van Zoetermeer. Veel mensen hebben de gelegenheid genomen om met Mark een gesprek te hebben. Het was leuk om te zien dat Mark zonder veel poespas open met de mensen in discussie ging. Het was wat druilerig weer maar de nabijheid van het overdekte Spazio bood de gelegenheid om lekker droog te staan, terwijl de koffiebus van de VVD warme drankjes aanbood. Een succes dus!

De VVD Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over het mobiele bereik in Oosterheem. Uit onderzoek van de VVD blijkt dat het mobiele bereik in de wijk onder de maat is. Al eerder kaartte de VVD de problematiek aan bij de grote providers. Helaas heeft dat nog niet tot actie geleid.

De VVD Zoetermeer wil een impuls geven aan de Plaats. Dat gebied in het Stadshart moet een stuk aantrekkelijker worden voor winkelend publiek. Daar hebben niet alleen winkelende Zoetermeerders, maar ook de winkels en restaurants aan de Plaats voordeel bij.

Het college heeft het voorstel gedaan om vanaf volgend jaar €100.000,- structureel in de begroting op te nemen voor speeltuinen in Zoetermeer. Recent leek het er op dat er drastische keuzes gemaakt worden tussen de kwantiteit en kwaliteit van de Zoetermeerse speeltuinen. De VVD is blij met het voorstel zodat niet alleen de speeltuintjes in de buurt behouden blijven, maar ook de nodige investeringen gedaan kunnen worden om kwalitatief goede speelplekken te bouwen in Zoetermeer.

Tijdens het begrotingsdebat van de gemeenteraad Zoetermeer heeft de VVD gehamerd op meer werk en meer ambitie. De begroting van Zoetermeer is solide en het huishoudboekje is op orde, maar de liberalen willen meer. Zoetermeer moet niet slapen en stil staan, maar vooruit.

Vandaag (31 oktober 2016) is de eerste paal geslagen van station Bleizo. Absoluut een historisch moment. VVD-raadslid Hermen van Dalen was er samen met andere belangstellenden bij.

Eind 2018 krijgen Zoetermeer en Lansingerland een uniek station. Of eigenlijk moeten we zeggen een vervoersknoop, want de trein, RandstadRail, bus, auto en fiets komen bij elkaar. In de toekomst kan de vervoersknoop rekenen op zo’n 10.000 reizigers per dag.

Tijdens de VVD-bijeenkomt van 5 oktober j.l. ‘Van lokaal winkelieren naar Retail 3.0’ werd één ding duidelijk: winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente moeten en willen samen aan de slag om de Zoetermeerse winkelcentra aantrekkelijk te houden.

Parkeervergunningen en parkeerontheffingen kunnen voortaan voor vier jaar aangevraagd worden voor dezelfde prijs als nu per jaar betaald moet worden.

Aanleiding is een door D66 en de VVD ingediende motie geweest, gesteund door een aantal andere partijen, waarin het College gevraagd werd om het parkeervergunningsysteem grondig tegen het licht te houden. Beide partijen zijn blij met het bereikte resultaat.

Maandagavond 3 Oktober 2016, heeft de volledige raad een motie aangenomen die het college oproept om er alles aan te doen om het onderhoudsniveau van de stad te verhogen.

Tijdens de grote bezuinigingen rond 2010 die nodig waren om de gemeente financiën op orde te houden stemden de toenmalige raadsleden in met een voorstel om het onderhoudsniveau in de staat te verlagen. Er wordt minder vaak gesnoeid en daar waar het minder druk is wordt minder aan onderhoud gedaan.

De eerste tussenresultaten van de onderzoeken voor de eventuele komst van een Factory Outlet Center in het Woonhart, zijn inmiddels bekend.

De Holland Outlet Mall (HOM) zoals het nieuwe winkelcentrum zal gaan heten, kan een belangrijke impuls zijn voor de Zoetermeerse en de regionale economie. Op basis van de eerste tussentijdse onderzoeksuitkomsten is de VVD Zoetermeer voorzichtig enthousiast en positief. De komst van de HOM zorgt mogelijk voor miljoenen extra omzet in de stad, honderden banen in de regio en verminderde leegstand.

De VVD Zoetermeer heeft bij de grootste mobiele providers aandacht gevraagd voor het slechte bereik in Oosterheem.

Uit onderzoek van de VVD blijkt dat het mobiele bereik in Oosterheem te wensen overlaat. Bovendien lijken de klachten van bewoners niet serieus te worden genomen  bij de providers.

Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt geopend om de klachten te bundelen.

De VVD wil alle klachten verzamelen en gaat het probleem aankaarten. Provider Vodafone heeft al toegegeven dat er problemen zijn met het mobiele bereik in de wijk. In de hele wijk rammelt de ontvangst maar op sommige plekken is het gewoon ronduit slecht. Vooral in de Meren- en Stromenbuurt laat het bereik te wensen over. 

Ook klachten over het bereik in Oosterheem? Klik hier voor het meldpunt. 

Eindelijk is het dan zover, een definitieve oplossing voor de herrie van de RandstadRail in Oosterheem.

Jarenlange overlast en ergernis is hiermee eindelijk ten einde. Na een proef met geluiddempende materialen gaat er deze maand gestart worden met het aanpakken van het probleem over de gehele lengte van dit veelbesproken deel van het traject.

Tijdens de begrotingsbehandelingen viel het de VVD op, hoe weinig aandacht door de gemeente wordt gegeven aan de verbetering van veiligheid in de stad.

De VVD kwam dan ook met meerdere moties die door betrekkelijk weinig andere partijen worden gesteund. Uiteraard steunen de liberalen ook andere partijen die zich in willen zetten voor veiligheid, maar die voorstellen lijken in de praktijk te beperkt. De VVD is enige partij die echt geeft om de veiligheid van alle Zoetermeerders.

In tegenstelling tot de VVD lijkt de gemeenteraad van Zoetermeer duurzaamheid belangrijker te vinden dan veiigheid, economie en werkloosheid.

Waar een motie voor meer aandacht voor duurzaamheid breed werd gesteund, stemde alleen VVD en Zó! voor een vergelijkbaar voorstel waarmee veiligheid en economie meer belicht zouden worden.

De VVD Zoetermeer wil dat vanaf nu bij elke nieuwbouw of renovatie van sportcomplexen meteen cameratoezicht wordt geïnstalleerd.

Vernielingen zorgen voor grote (financiële) problemen bij sportverenigingen. Tijdens het voorjaarsdebat gaf de VVD aan cameratoezicht in te willen zetten om deze vernielingen te voorkomen. 

D66-raadslid Chantal Kouwenberg: “Zoetermeer is een echte gezinsstad waar leisure, bruis en speelplezier een grote rol spelen. De strandzone is de afgelopen tijd enorm opgeknapt, met onder andere een speelgelegenheid op het zand. Wij denken dat het erg leuk is om niet alleen op het land, maar ook  in het water een speelvoorziening  te hebben.”

Elk jaar schetst het college door middel van een zogenaamde perspectiefnota een beeld waar het de komende jaren met Zoetermeer naartoe kan gaan.

Naast financiële verwachtingen bevat de nota ook de aanzet voor enkele beleidswijzigingen. In het Voorjaarsdebat krijgen de diverse partijen in de raad de gelegenheid hierop commentaar te leveren en zelf ook wensen op tafel te leggen.

De aantrekkingskracht van binnensteden kan alleen behouden worden als ze zich blijven vernieuwen. Het gaat daarbij niet zozeer om de concurrentie met andere steden, maar vooral ook om het koppelen van digitaal winkelen aan fysiek winkelen.

Tijdens de commissievergadering op maandag 6 juni heeft de VVD-fractie zijn steun uitgesproken voor het landschapsplan Noord Aa. 

Met dit plan wordt richting gegeven aan de verbetering van de kwaliteit in het gebied. Belangrijk discussiepunt in de commissie betrof de vraag of er een brug mag komen tussen het Langeland en de Broekwegwetering. Dit was een onderdeel van eerdere voorstellen van het college. Met die brug zou een rondje wandelen of fietsen rondom de Noord Aa mogelijk worden, zonder dat men door woonwijken geleid zou worden.

De VVD Zoetermeer is tegen windturbines in het Balijbos. Iets waar het Zuid-Hollandse provinciebestuur serieus onderzoek naar wil doen.

Daarom heeft raadslid Jan Willem Schotel vandaag ingesproken in de Provinciale Staten. Hij heeft vriendelijk maar dringend gevraagd af te zien van verder onderzoek naar een turbine op deze locatie.

Het VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg heeft op 31 mei 2016 tijdens het politiek café van de VVD Zoetermeer een voordracht gehouden over het onderwijs.

De VVD wil met terrassen en evenementen een binnenstad met nog meer bruis en levendigheid.

Volgens de liberalen dient het Marktplein als evenemententerrein en het Stadhuisplein als plek voor terrassen. Dankzij de VVD wordt de huidige voorrang voor evenementen op terrassen op het Stadhuisplein opgeheven.

Afgelopen maandag heeft de VVD, samen met een meerderheid van de gemeenteraad, ingestemd met de bouw van jongerenwoningen nabij het Spazio. Maar niet zonder voorwaarden: er dient nog een omgevingsonderzoek naar windhinder, verkeer en parkeren te worden uitgevoerd.

Voor de VVD waren deze voorwaarden heel belangrijk, maar nog steeds niet genoeg om tot bouwen over te gaan. De VVD ziet bouwen op deze locatie als een kans om meer uitstraling te geven aan deze belangrijkste entree van het Stadshart.

De woningnood onder jongeren is hoog en jongeren zijn belangrijk voor onze stad. De VVD is dan ook voorstander van extra jongerenwoningen in Zoetermeer. 

De VVD was dan ook verheugd dat het college deze ambities heeft omgezet in een concreet voorstel, maar was niet tevreden over de Invulling van de procesgang rond het voorstel zelf. In de commissievergadering uitten de liberalen stevige kritiek op de samenspraak met de omwonenden, omdat veel Zoetermeerders zich niet gehoord voelden.

Afgelopen maandag op dinsdag nacht werd in de gemeenteraad gestemd over de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De vraag of het aantal speelautomatenhallen in de stad mag worden uitgebreid leverde veel discussie op.

Enkele partijen zijn principieel tegen gokken of vrezen voor eventueel negatieve effecten van gokken, zoals gokverslaving of schuldenproblematiek. De VVD respecteert de zorg van deze partijen.

Sinds 1 mei is een opdrachtgever van ZZP’ers en andere ondernemers weer volledig aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen. De VAR is afgeschaft en de DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is ervoor in de plaats gekomen.

De VAR is indertijd ingevoerd om de bureaucratische belemmeringen voor kleine zelfstandigen weg te nemen en te voorkomen dat opdrachtgevers (volledige) betaling van facturen uitstelde omdat ze zekerheid wilde hebben dat de belastingdienst en UWV niet achteraf alsnog (na)heffingen zouden opleggen.

Enige tijd geleden heeft de VVD een enquête uitgeschreven voor een onderzoek naar een succesvolle locatie voor jongerenwoningen. Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen de enquête in te vullen! Binnenkort maken we de resultaten bekend via deze website. 

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de zorgen omtrent fietsendiefstallen in Zoetermeer.

Afgelopen tijd ontving de VVD van verschillende kanten berichten over gestolen fietsen, in het bijzonder over incidenten bij station Zoetermeer Oost. Het bestrijden van diefstal is voor de VVD een topprioriteit.

Afgelopen zaterdag heeft de VVD enquêtes afgenomen in het Stadshart van Zoetermeer. Via deze actie doet de VVD onderzoek naar de woonwensen van jongeren. De resultaten gaat de VVD gebruiken bij het kiezen van een locatie voor jongerenwoningen.

“Dit is een goede eerste stap om de, voor Zoetermeerders,  bekende Dorpsstraat verder door te kunnen ontwikkelen De brede steun voor het raadsvoorstel is mede te verklaren door het samen optrekken van de verschillende betrokkenen bij de Dorpsstraat, Aldus Hermen van Dalen, raadslid en woordvoerder namens de VVD.

Afgelopen week maakte de VVD bekend een eigen onderzoek te zijn gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een startwoning.

Voor dit onderzoek is een enquête breed verspreid en inmiddels al vaak ingevuld. Om nog meer jongeren te bereiken gaat een team VVD-ers op zaterdag 2 april in het Stadshart mondeling enquêtes afnemen.

Naar aanleiding van de mogelijke komst van meerdere complexen jongerenwoningen in Zoetermeer is de VVD een onderzoek gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een woning.

Door het invullen van een korte enquête kunnen jongeren hun ideeën en wensen over wonen delen. De VVD gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om te kunnen beoordelen of een locatie  geschikt is voor de bouw van jongerenwoningen.

Naar aanleiding van geluiden van bewoners van de dek-woningen (woningen boven open parkeergarage met gedeelde binnenplaats) in buytenweg nabij het winkelcentrum heeft de VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld om de situatie met Vidomes op te lossen.

Omdat de VVD aanjager is van goede samenspraak en communicatie hebben de liberalen ook brieven gestuurd aan de bewoners van de Paul Scholtenrode, Wiardi Beckmanhove, Scarlattirode, Ravelrode en de Saint-Saënsrode om hen te betrekken bij een spoedige oplossing.

De politie roept via sociale media en haar website iedereen die beveiligingscamera’s gebruikt op om dat te melden. Op die manier kan een database gemaakt worden die kan worden ingezet als hulp bij opsporing. VVD-Zoetermeer deed hiervoor in 2013 al een aanzet.

Gisteravond heeft de Gemeenteraad beeld- en oordeelsvormend gesproken over het voorstel van het college om de haalbaarheid van een Holland Outlet Mall in het huidige Woonhart te onderzoeken. 

De VVD is enthousiast over deze kans voor Zoetermeer en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Lisette Meijer, raadslid VVD: "De komst van een Holland Outlet Mall zien wij als een kans om de binnenstad van Zoetermeer aantrekkelijker te maken, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers!"

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders en handhavers in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken.  Het aantal toezichthouders is nu weer met 5 uitgebreid, de lokale VVD vindt dit een goede stap op weg naar meer veiligheid in de stad.

Volgens Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer, hangt veiligheid niet alleen af van het aantal beschikbare agenten. Ook buitengewoon opsporingsambtenaren, de Boa’s, vormen een belangrijke schakel bij het vergroten van de buurtveiligheid. Denk aan optreden bij kleine overtredingen en criminaliteit, maar ook aan aanpakken van asociaal gedrag, geluidsoverlast of het maken van troep. Al deze zaken verdienen extra aandacht in Zoetermeer en dus strijden wij voor meer Boa’s.

Mede dankzij de inspanningen van VVD Zoetermeer heeft het college nu daad bij woord gevoegd en 5 nieuwe handhavers aangetrokken om het veiligheidsgevoel te versterken. Met de uitbreiding van het aantal handhavers van 13 naar 18 komt dit grofweg neer op 3 handhavers per wijk in Zoetermeer. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een optimistische Iedema. De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal handhavers. 

Afgelopen jaren heeft de Zoetermeerse politiek hard gewerkt om de samenspraak te verbeteren. Kadernota’s, leidraden, wijzers, protocollen: allerlei documenten zijn in het leven geroepen om de samenspraak te verbeteren. Ook is er een groep opgericht om samenspraaktrajecten van feedback te voorzien. Helaas lijken alle procedures, documenten en debatten de samenspraak niet drastisch te verbeteren.  In haar fanatieke ijver om samenspraak te verbeteren is men te ver doorgeschoten.

De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Bij het nemen van besluiten is het daarom goed dat inwoners geïnformeerd worden en dat er naar inwoners geluisterd wordt. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat inwoners en organisaties direct input leveren voor-  of meewerken aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Het zijn immers niet ambtenaren of politici, maar de inwoners van Zoetermeer die de stad het beste kennen. Door tijdsdruk of risico’s voor de openbare veiligheid kan het voorkomen dat samenspraak beperkt, of zelfs helemaal niet mogelijk is. In dat geval willen wij dat de gemeente helder communiceert, zodat inwoners een goed beeld krijgen van wat de gemeente van plan is. Dat geldt overigens ook als er niet aan alle wensen kan worden voldaan. Immers ontstaan er teleurstellingen zodra inwoners andere verwachtingen van samenspraak hebben dan de gemeente. Verwachtingsmanagement is in het geval van samenspraak altijd een belangrijke kwestie.

De ervaring leert dat niet elke inwoner zich geroepen voelt om deel te nemen aan een samenspraaktraject. Een onderwerp raakt ze onvoldoende, of ze zijn tevreden met het voorgestelde beleid. Dit betekent niet dat die inwoners niet meer mee tellen. Tegelijkertijd zien we, als een onderwerp mensen raakt, dat sommige inwoners zich helemaal inwerken in een onderwerp en sterke gesprekspartners worden. Een hele mooie ontwikkeling, met een kleine valkuil: als een kleine, energieke groep mensen zoveel invloed kan bereiken dat de mening van andere betrokkenen niet meer wordt gehoord, dan schiet samenspraak zijn doel voorbij. De gemeente dient volgens de VVD het belang van iedere inwoner en mag dus niet de grote zwijgende meerderheid negeren. Als dat gebeurt ontstaat alleen een verbinding met een kleine groep mensen en niet met de hele stad. 

Voor de VVD zijn verwachtingsmanagement en het luisteren naar de zwijgende meerderheid belangrijke factoren die samenspraak tot een succes maken. Dit zijn ook de punten waar de VVD op heeft ingezet afgelopen debatten over samenspraak. In de (inmiddels vele) documenten die over samenspraak geschreven zijn vinden we deze principes ook terug. 

Het is nu tijd om de principes die we hebben bedacht te gaan gebruiken. Het praten en schrijven over samenspraak moet nu voorbij zijn; het is tijd om samenspraak te doen. Niet de ingewikkelde documenten en procedures, maar de basis van samenspraak moeten hierbij voorop staan: de verbinding tussen inwoners en bestuur.  

Mede daarom herhalen wij ook de uitnodiging aan al onze sympathisanten: Mocht u ons op iets willen wijzen of een keer met ons van gedachten willen wisselen dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de fractie of met een van de raads- of commissieleden.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de parkeerproblematiek bij de garage aan de Nederlandlaan. Bewoners van de torens bij het Spazio moeten op drukke winkeldagen vaak onnodig lang wachten op een parkeerplaats. De liberalen hopen dat het College snel zorgt voor een oplossing.

VVD-commissielid Duco Mülder is niet blij met de huidige situatie: “Tijdens een samenspraakavond vertelden diverse inwoners ons over de onwenselijke toestand: bewoners die fors betalen voor een parkeerplek moeten gebruik maken van dezelfde in- en uitgang als bezoekers van het Stadshart. Op drukke winkeldagen moeten zij daarom vaak een lange wachtrij in. Voor abonneehouders is toch al een plek gereserveerd, dus wachten zou voor bewoners niet nodig moeten zijn.” 

De garage beschikt over een voldoende aantal parkeerplaatsen voor abonneehouders. Voor (winkelende) bezoekers is dit niet altijd geval en daarom ontstaan er op drukke winkeldagen wachtrijen voor de ingang. Omdat er maar één ingang is zijn die wachtrijen die dus ook voor bewoners onvermijdelijk. Ook het gebruik van verkeersregelaars op de meest drukke dagen bood geen soelaas. “Met een beetje pech worden de regelaars nog van de sokken gereden ook”, aldus Mülder

Een goed bereikbare stad en voldoende parkeergelegenheid zijn  topprioriteiten voor de VVD. Zo stellen de liberalen in hun verkiezingsprogramma dat de gemeente actief goede oplossingen voor parkeerproblemen moet aandragen.

Mülder: “Wij hebben het college gevraagd of samen met de eigenaar een oplossing kan worden gezocht. Zo kan men denken aan een aparte rijbaan of ingang voor abonneehouders. De antwoorden moeten we nog afwachten, maar we hopen dat er snel iets kan gebeuren tegen deze onnodige overlast.

Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken oer het collegevoorstel om onderzoek te doen naar de effecten van de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) te onderzoeken. De onderzoeken richten zich op de mogelijke gevolgen op het bestaande winkelaanbod, verkeersstromen, parkeren en stedenbouwkundige aspecten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten besluiten college en raad na de zomer of ze wel of niet verder gaan met dit project.

VVD fractievoorzitter Jan Iedema reageert verheugd: “Het is goed dat er wat gebeurt. Het Woonhart heeft nooit echt bij de binnenstad gehoord en de leegstand wordt groter en groter. Wat ooit bedacht was als een bruisende woonwinkelplek is nu een stille bedoening waar het steeds moeilijker wordt om te ondernemen en dat terwijl het een locatie midden in de stad betreft”. 

Iedema is tegelijkertijd voorzichtig. “De Holland Outlet Mall kan een fikse economische impuls voor de stad zijn, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de bijwerkingen”. De VVD is erg benieuwd naar de effecten van de HOM op het huidig winkelaanbod en de ondernemers in de binnenstad. Daarnaast is het van groot belang dat goed wordt onderzocht wat een grote toestroom aan publiek betekent voor het verkeer en de verkeersveiligheid.

“De soepele verkeersdoorstroming en voldoende parkeergelegenheid waar het college over spreekt zijn ook voor de VVD noodzakelijke voorwaarden voor een positief besluit, net als een goede verbinding met de rest van de binnenstad”, besluit Iedema. “

Het bestuur van de VVD Zoetermeer wil u wijzen op de training: Basistraining Gemeenteraad, welke op 23 februari 2016 lokaal wordt georganiseerd

De training is bedoeld als eerste kennismaking met het raadslidmaatschap en is de tweede van een reeks van bijeenkomsten in het kader van het WGP-traject (de Werkgroep Gemeentepolitiek), ofwel het werven en scholen van toekomstige raadsleden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Een belangrijk punt is dat deelname aan het WGP-traject geen garantie is voor een plek op de kandidatenlijst. Deelnemers van het WGP-traject hebben wel voorrang op deelname aan trainingen.

Mocht u interesse hebben in een eventueel raadslidmaatschap of er gewoon meer van willen weten, dan bent u van harte welkom om aan de training deel te nemen. 

De kosten voor de training bedragen €15,-. 

Voor meer informatie en aanmelden kan contact opgenomen worden met bestuurslid O&TMartin Alkemade

Afgelopen maandag stemde de VVD Zoetermeer in met het mobiliteitsplan voor de jaarschijf 2016. Het aangenomen plan voorziet in de aanpak van een aantal verkeersonveilige situaties in onze stad. Zoetermeer wordt steeds verkeersveiliger, maar het kan altijd beter, meent de VVD.

Het mobiliteitsplan jaarschijf 2016 voorziet onder andere in de aanpak van het fietsveiliger maken van Zoetermeer. Zo worden oversteekplaatsen op rotondes verhoogd en wordt naar aanleiding van onderzoek naar schoolroutes gekeken welke aanpassingen direct uitgevoerd kunnen worden om deze veiliger te maken. Verder worden ook een aantal verkeersonveilige kruispunten onder handen genomen, bijvoorbeeld het kruispunt Franklinstraat – Wattstraat en de kruising Tintlaan – Stationsstraat. De VVD is van mening dat Zoetermeer zo weer een beetje verkeersveiliger wordt, maar dat het ook in de toekomst scherp op de agenda moet staan van het college.

Tijdens de commissiebehandeling een week eerder vroeg de VVD dan ook al naar een doorkijk voor de volgende mobiliteitsvisie 2030, die dit jaar zal worden opgesteld. De VVD stelde tevreden te zijn met het mobiliteitsplan jaarschijf 2016, maar dat voor de volgende visie er nog genoeg werk aan de winkel is. Zo vroeg de VVD aandacht voor onder andere de kruising Thomas Moorelaan – Loirestroom, de straatverlichting aan de Hildamlaan en de parkeerproblematiek in meerdere wijken, waaronder bijvoorbeeld Seghwaert. “Een bereikbare, verkeersveilige stad, is een leefbare stad” aldus commissielid Dick Faas.

Op initiatief van de VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is een motie opgesteld waarin het college wordt opgedragen bij Staatsbosbeheer zorg uit te spreken over de mogelijke komst van windturbines in het Balijbos langs de A12. In de raad van maandag werd de motie mee ingediend door Zó! Zoetermeer, LHN, CDA, SP en CU-SGP. Alle partijen in de raad stemden voor zodat de motie met algemene stemmen werd aangenomen. Met het rechtstreeks benaderen van Staatsbosbeheer wordt volgens de raad de kans vergroot dat uiteindelijk wordt afgezien van het plaatsen van windturbines in het Balijbos.

De mogelijke komst van windturbines in het Balijbos langs de A12 heeft geleid tot veel protesten van inwoners van Zoetermeer. Met name in Rokkeveen en Meerzicht vreest men overlast. Woningen in die wijken liggen vaak op maar een paar honderd meter van de locatie.

Tot vorige week konden bij de Provincie Zuid-Holland via zienswijzen bezwaren worden aangetekend tegen het Balijbos als mogelijke plek voor de komst van windturbines. Veel inwoners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Staatsbosbeheer heeft het Balijbos op eigen initiatief aan de provincie aangeboden. Als er inderdaad windturbines op die plek worden geplaatst, dan zal Staatsbosbeheer daar jaarlijks geld voor ontvangen. Meerdere bewoners hebben daarom ook bij die organisatie hun grote zorgen kenbaar gemaakt. Zij denken dat door zowel de provincie als Staatsbosbeheer te benaderen de kans vergroot wordt dat er uiteindelijk geen windturbines komen in het Balijbos. 

In de raad van maandag werd door vier insprekers zorgen uitgesproken over de mogelijke komst van windturbines. De zorgen werden breed in de raad gedeeld.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het Balijbos is een slechte plek voor windturbines.Staatsbosbeheer moet zich dat realiseren. Er zijn vast betere plekken”.

Het Financieel Dagblad alarmeert op 15 januari 2016 zijn lezers met een tweetal berichten over de risico’s om ZZP’ers in te schakelen. Critici waarschuwen voor het effect op de werkgelegenheid door de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties. De berichten in het FD volgen op eerdere berichten over de in de ogen van werkgevers mislukte herziening van het arbeidsrecht, de maar niet teruglopende werkeloosheid en stagnerende ontwikkeling van het (M)KB in Nederland. Wat is er aan de hand? Gaat dit over asociale ondernemers, werkgevers die niet “eerlijk loon voor eerlijk werk” willen betalen of is er echt een probleem in het (M)KB met wijze waarop arbeid is gereguleerd en lasten en kosten  voor de werkgever. 

Liberaal en NOB belastingadviseur mr. W.P. Keulers geeft zijn visie: 

“Er is sprake van overbodige wetgeving die schadelijk is voor de ontwikkeling van (M)KB ondernemingen waaronder startups. Het is vreemd dat ondernemers waaronder ZZP’ers fiscaal worden tegengewerkt, terwijl men van hen wel de lead bij innovatie en groei verwacht. VVD Tweede Kamerfractie, geef meer liberaal tegengas ook aan de eigen Staatssecretaris Wiebes. Mevrouw Kroes en Henk Kamp  .. dit werkt innovators en startups tegen … werk aan de winkel! ” 

Paniek?

Het wordt steeds erger ... alleen maar meer lasten “ , zo hoor ik van nogal wat (M)KB ondernemers die ik in mijn praktijk heb. Zij weten dat ik niet alleen fiscalist ben maar ook lid van de VVD, ze spreken mij aan. Niet dat ik enige invloed heb maar een mening over dit wetsvoorstel heb ik wel. Paniek bespeur ik niet, er is wel frustratie en onbegrip bij mijn cliënten. Bij mij is er zorg over de toenemende lasten, vooral de regeldruk, en vragen over de rol van de VVD landelijk. We waren toch altijd voor lastenverlichting en deregulering? Ziet onze achterban het beleid niet? Er is wat om over na te denken en dit met u te delen. 

Mislukt

Voor de meeste ondernemers is de herziening van het arbeidsrecht ronduit mislukt, de feitelijke afschaffing van de mogelijkheid om onbelaste onkostenvergoedingen of verstrekkingen aan personeel te verschaffen een bron van ergernis en de verfoeide doorbetalingsverplichting van twee jaar bij zieke werknemers een nagel aan hun doodskist. In hun ogen worden nu weer extra risico’s opgelegd bij het inschakelen van opdrachtnemers, ZZP’ers en kleine ondernemers. Want wij waarschuwen natuurlijk voor de gevolgen die de invoering van deze wet betekent.

Wat is er aan de hand

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties is in behandeling bij de Eerste Kamer, zij het dat de behandeling weer is uitgesteld. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen, VVD Tweede Kamerfractie heeft voorgestemd zo heb ik begrepen. Er is van meet af aan al forse kritiek geleverd, er is het nodige aan gesleuteld en de behandeling is vertraagd. Ook nu weer in de Eerste Kamer. De titel van de wet dekt volgens critici de lading niet, belangrijk element in de wet is de aanscherping van aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. Staatssecretaris Wiebes bestempelt dat nogal zalvend als “samen” verantwoordelijk en je kunt contact opnemen als je twijfelt. Alle praat over “gezamenlijke verantwoordelijkheid” is echter niets anders dan terugkeer van volledige aansprakelijkheid voor loonbelasting, premies en boetes voor de opdrachtgever. Ik kan er niets beters van maken. 

ZZP’er wordt tegengewerkt

De ZZP’er blijkt van lieveling in te bestrijden verschijnsel te zijn veranderd. Dit blijkt eens temeer uit de voorgenomen afschaffing van de VAR door dit wetsvoorstel. De Verklaring Arbeidsrelatie werd door de belastingdienst afgegeven zodat voor opdrachtgevers duidelijk was dat geen loonbelasting en premies behoefde te worden ingehouden en afgedragen. Dat was belangrijk, want in dit land ben je als inhoudingsplichtige torenhoge naheffingen (60% anoniementarief) en boetes verschuldigd. Bovendien is zelfs strafrechtelijke vervolging denkbaar als de ingehuurde kracht (achteraf) toch geen ondernemer maar werknemer bleek te zijn. Het onderscheid tussen dienstbetrekking en diensten verrichten in het kader van een onderneming of beroep is diffuus zelfs voor juristen, ondernemers hebben dus behoefte aan zekerheid. Een opdrachtgever wordt terughoudend als hij risico loopt, daar hebben ZZP’ers en kleine ondernemers met personeel veel last van. Zij worden aanzienlijk belemmerd bij het aanbieden en afnemen van producten en diensten, het lijkt erop dat dat ook de bedoeling is.    

De VAR was en is dus belangrijk voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Want opdrachtgevers hadden voorheen de neiging om 40-50% op de betaling van een opdrachtnemer in te houden als zekerheid voor loonbelasting en premies. Met de invoering van de VAR hoefde dat allemaal niet, duidelijkheid voor iedereen. Verder was er ook nog een mogelijkheid om bij twijfel loonbelasting en premie rechtstreeks op een rekening bij de belastingdienst te storten, via de IB aangifte of eventueel bezwaar tegen de aangifte loonbelasting kon dat geld dan terugkomen. Het was dan in ieder geval veilig voor een faillissement of beslag bij de opdrachtgever. Dat dreigt nu allemaal te verdwijnen en daarmee wordt voor veel ZZP’ers het werken onaantrekkelijk gemaakt. Kennelijk heeft men de hoop dat het stijgende aanbod van diensten en leveringen door ZZP’ers vermindert en er weer ruimte komt voor grotere bedrijven met personeel, vast in dienst en keurige cao’s. 

Modelovereenkomsten

Volgens Staatssecretaris Wiebes loopt het allemaal niet zo’n vaart. Opdrachtgevers worden wel aansprakelijk voor loonbelasting en premies maar zij kunnen het “samen” met de opdrachtnemer ZZP’er regelen en zijn dan “samen” verantwoordelijk. Door een modelovereenkomst te gebruiken die door de belastingdienst is opgesteld of zelf een overeenkomst op te stellen en die dan laten goedkeuren is de arbeidsrelatie duidelijk. Ze mogen natuurlijk ook gewoon zelf het risico nemen en niks voorleggen. Dat lijkt dus allemaal prima, de praktijk is helaas anders. Met “samen” verantwoordelijk bedoelt staatssecretaris Wiebes dat de opdrachtgever met de fiscus te maken krijgt en dat de opdrachtgever/werkgever dan zelf maar bij de opdrachtnemer het teveel betaalde “loon” moet terugvorderen. Over boetes en het gedoe met de fiscus, UWV’s en pensioenfondsen hebben we het maar niet. 

De belastingdienst heeft inmiddels een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd, maar ook dat valt niet mee. Bij sommige van deze overeenkomsten is niet uit te sluiten dat er een  “arbeidsovereenkomst” is, dus weer onduidelijkheid. Dit geldt temeer omdat de belastingdienst het voorbehoud maakt dat de overeenkomst uitsluitend geldt voor loonbelasting en premies en geen aanduiding geeft voor de kwalificatie op andere rechtsterreinen. Ook kunnen aanvullende (mondelinge) afspraken ertoe leiden dat er toch loonbelasting en premies hadden moeten worden ingehouden. Aanwijzingen zoals “ruim dat gereedschap eens op … voeten vegen! … niet voor 9.00 uur beginnen“ of iets dergelijks kan al tot een dienstbetrekking kwalificeren. Er is geen enkele zekerheid dus. 

Je kunt zoals gezegd ook je eigen overeenkomsten voorleggen aan de belastingdienst, maar of dat gaat werken valt te betwijfelen. Stel je voor, je maakt afspraken en legt die schriftelijk vast. Dan gaat de overeenkomst naar de belastingdienst en moet je zes weken wachten. Gedurende die tijd kun je niks of je moet een loonadministratie gaan opzetten en betalingen gaan inhouden. Gaat niet werken natuurlijk. 900.000 ZZP’ers, als die 4 opdrachten per jaar hebben bij 10% die kiezen voor eigen overeenkomsten moeten er dan 360.000 overeenkomsten worden beoordeeld door de belastingdienst en dat moet ook nog binnen zes weken. En ondertussen wacht de ZZP’er op zijn geld en kan niet werken, niet realistisch dus. Dit zal vooral bij startups en innovators hard aankomen want die moeten het bij uitstek hebben van flexibele arbeid en ZZP’ers. Risico’s op boetes en fiscaal gezeur, zijn niet erg aantrekkelijk voor financiers die zijn niet zo gek dat ze deze fiscale rompslomp gaan financieren. Terug naar de BV, verplicht gebruikelijk loon en werknemers van 9-5 in een cao en zo? Welterusten… lijkt mij niet. 

Overbodig, misbruik kan gewoon met huidige regels en VAR worden bestreden 

Ik word er wat droevig van, want onder belastingadviseurs en (informeel) ook onder medewerkers van het Ministerie van Financiën is al veel langer twijfel of het wel nodig is om de VAR af te schaffen. Steevast wordt gesteld door voorstanders van de nieuwe wet dat de VAR leidt tot misbruik omdat de “werkgever” niet is aan te spreken, die wordt beschermd door de afgegeven VAR. Dit argument snijdt geen hout, ook met de huidige regelgeving is misbruik prima te bestrijden. Als naar huidige recht sprake is van een dienstbetrekking doordat de feiten en omstandigheden anders zijn dan in de VAR opgave is vermeld dan heeft de VAR geen effect. Een opdrachtgever die een gezagsverhouding uitoefent is LB inhoudingsplichtig. Eén opdrachtgever en verplichting om persoonlijk te werken, LB plicht en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Veel kwetsbare laag geschoolden werken de facto onder gezag, die zijn dus gewoon in dienstbetrekking dat is nu zo, dat is in de toekomst met de nieuwe regels ook zo. Er verandert voor hen niets. Het zit hem dus niet in de VAR zelve, handhaving van de bestaande regels is prima te doen.  

Het lijkt er bij de afschaffing van de VAR dan ook vooral om te gaan om de groei van het aantal ZZP’ers tegen te gaan. Er is kennelijk hoop dat dan weer wordt teruggegrepen op arbeidsovereenkomsten zoals het was, met Cao’s, SER, polderen en verplicht pensioen. Inmiddels heeft het Miniserie van Financiën ook de koers gewijzigd, men ziet voordelen voor de belastingdienst.  Bij werknemers hoeft de belastingdienst alleen de werkgever te controleren die houd je in het gareel door met hel en verdoemenis te dreigen en torenhoge boetes op te leggen, veel minder werk dus. Zo was het en daar moeten we naar terug kennelijk, ook de startups en innovators, want die gaan van dit hernieuwd collectief-sociaal elan echt last krijgen. 

VVD 

Wat het ministerie van EZ en mevrouw Kroes proberen van de grond te krijgen, te weten innovatie en stimulering nieuwe economische activiteiten, startups en dergelijke, wordt tegengewerkt door het Ministerie van Sociale zaken en het Ministerie van Financiën. Gelukkig heeft onze VVD fractie in de tweede kamer zich onlangs tegen verplichte collectieve verzekeringen voor ZZP’ers uitgesproken. Dat is goed en beter dan de steun die dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft gekregen. D’66 heeft bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer beter opgelet en was tegen, de SP was ook tegen maar om andere redenen. In de Eerste Kamer heeft Marnix van Rij CDA (niet toevallig NOB belastingadviseur) nog wat invloed uitgeoefend, maar de zorg en de paniek onder ondernemers blijft, dat blijkt wel uit de artikelen in het FD. 

Ik schrijf maar eens op wat ik ook tegen mijn cliënten zeg als we het hebben over fiscaliteit, het ondernemingsklimaat, liberalisme en de VVD. Liberaal tegengas bij dit soort plannen is hard nodig. Gelukkig doet de VVD het vaak goed, maar nu even niet, de steun voor dit wetsvoorstel is een misser.  

Tot slot 

Ik tref geen asociale werkgevers, hun handelen heeft alles te maken met de omstandigheid dat zij moeten concurreren om te overleven. Loonkosten en collectieve lasten kunnen niet stijgen. Zij werken keihard en hebben een overheid nodig die hen niet in de weg zit. Ik hoop dat mevrouw Kroes en Henk Kamp als minister van EZ  de innovatie en startups een echte boost geven. Maak werk van het opruimen van fiscale belemmeringen voor ondernemers, te beginnen met het pleiten voor niet invoeren van deze overbodige extra regelgeving. Ik heb er daarna nog wel een paar, zoals afschaffen van gebruikelijk en fictief loon, herziening van het loonbegrip en afschaffen van de werkkosten regeling.  

En VVD Eerste Kamerfractie, stimuleer Staatssecretaris Wiebes om over de invoering van deze wetgeving nog eens heel goed na te denken. 

W.P. Keulers 

Zoetermeer 15 januari 2016

Reageren kan via de volgende Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De gemeente Zoetermeer roept haar inwoners deel te nemen in zogenaamde WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Deze oproep doet de gemeente naar aanleiding van een verzoek van de VVD Zoetermeer. In Zoetermeer bestaat de WhatsApp-buurtpreventie al enige tijd, maar dankzij het verzoek van de VVD wordt er vanaf nu daadwerkelijk ingezet op activering en uitbreiding van dit netwerk. Om Zoetermeerders attent te maken op het bestaan van deze vorm van buurtpreventie, zal er worden gestart met een promotiecampagne in de binnenstad.

Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer: “Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het inzetten van WhatsApp-buurtwachten succesvol is bij de preventie van inbraak. In dergelijke WhatsApp-groepen kunnen buurtbewoners, winkeliers of passanten de politie – en via de politie buurtgenoten - waarschuwen of attenderen op verdachte activiteiten. Op plaatsen waar deze groepen actief zijn, is het aantal inbraken significant gedaald. Als partij met veiligheid als één van dé speerpunten, zetten wij ons dan natuurlijk graag in om dit initiatief groot te maken in onze stad.”

Het netwerk moet er voor zorgen dat bij verdachte situaties de leden van de WhatsApp-preventiegroep elkaar alert maken op eventuele verdachte situaties in de buurt. Ook kan de politie worden ingelicht en eventueel actie ondernemen. De buurtgroep dient als extra oren en ogen voor de politie in de wijk.

Om een goed overzicht te krijgen van alle WhatsApp buurtpreventie groepen in Zoetermeer wil de gemeente graag dat inwoners zich via www.wabp.nl aanmelden. Op deze website is een kaart beschikbaar die laat zien welke buurtpreventie groepen er al actief zijn binnen de gemeentegrenzen en er zijn ook tips te vinden om uw WhatsApp groep tot een succes te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar www.zoetermeerveilig.nl.

Rianne Sman verlaat 14 december de gemeenteraad van Zoetermeer. Het VVD-raadslid verruilt de plek in de raad voor een rugzak vol avontuur. Het was geen gemakkelijk besluit, maar uiteindelijk was de kans om nu op wereldreis te gaan zo groot dat Rianne deze niet laat lopen. Frank Maste zal voor de liberalen de vrijgekomen plek in de gemeenteraad innemen.

Samen dromen, durven en het vooral doen’, met die slagzin stelde Rianne Sman zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de VVD in Zoetermeer. Ideeën omzetten in plannen, om vervolgens samen te werken aan concrete acties voor onze stad.

Open minded en met een overdosis aan energie en enthousiasme heb ik hier met veel plezier aan bijgedragen. Samen met mijn collega’s in debat, op bezoek bij Zoetermeerse organisaties en in contact met bewoners, daar voelde ik me geweldig op mijn plek” reageert de Zoetermeerse. 

Maar energie en enthousiasme laten zich soms lastig sturen. Omdat ik veel wil ondernemen, zien en ervaren plaats ik mijzelf af en toe voor grote keuzes. Zo heb ik na de nodige dromen en een beetje meer ‘durf’ besloten iets nieuws te gaan doen. Ik wil graag meer van de wereld ontdekken. Daarom zal ik met ingang van 2016 mijn werkzaamheden als raadslid voor de VVD in Zoetermeer neerleggen”.

Inmiddels zijn de tickets geboekt en de meubels ondergebracht. “Desondanks valt het afscheid van de gemeenteraad wel zwaar. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen tweeënhalf jaar.” 

De vrijgekomen plaats in de gemeenteraad zal worden ingenomen door VVD’er Frank Maste. “Ik heb enorm veel zin om vanaf januari als raadslid een bijdrage te leveren aan een nog mooier Zoetermeer. Het is een eer om weer als raadslid aan de slag te gaan.” aldus Maste die bij de politie werkzaam is.

VVD-fractievoorzitter Jan Iedema zegt over de wisselingen: "De VVD-fractie zal Rianne missen maar we begrijpen dat ze deze kans om een droom na te streven niet voorbij heeft laten gaan. Gelukkig hebben we met Frank Maste een uitstekende vervanger in huis. We wensen beide enorm veel plezier en succes." 

Er komen mogelijk grote windturbines langs de A12 bij Zoetermeer ter hoogte van het Balijbos. Bewoners van de regio hebben nog tot 14 december om bezwaren kenbaar te maken. Daarna wordt een milieuonderzoek gestart waarin de bezwaren worden meegenomen. De informatie over de plannen lijkt inwoners van Zoetermeer slecht bereikt te hebben. De VVD in de raad van Zoetermeer heeft hierover vragen gesteld. De liberalen vinden overigens de locatie ongeschikt.

Om aan verplichtingen te kunnen voldoen voor extra windenergie zoekt de Provincie Zuid-Holland locaties waar windturbines kunnen worden geplaatst. Hiervoor zijn eerder een aantal plekken overeengekomen in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Er zijn echter aanvullende locaties nodig om de taakstelling van Zuid-Holland te kunnen halen.

Eén van de plekken die zijn voorgesteld voor onderzoek (“locatie nr. 45”) betreft een gebied in de gemeente Pijnacker-Nootdorp langs de A12, deels op het gebied van het Balijbos. Dit gebied ligt tegen de gemeentegrens met Zoetermeer.

In de procedure van de Provincie Zuid-Holland die nu loopt hebben bewoners en andere belanghebbenden nog tot 14 december de tijd om hun mening te geven. Daarna wordt als volgende stap een milieuonderzoek uitgevoerd.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het lijkt er op dat de informatie niet geland is bij de bewoners van Zoetermeer. Hoe dat kan is een vraag die we bij het college hebben neergelegd. Het is voor bewoners van Zoetermeer best een belangrijk onderwerp. Zeker wanneer ze bij het Balijbos wonen, of aan de zuidzijde van Meerzicht. Grote windturbines vlak bij de bebouwde kom kunnen erg storend werken.”.

De VVD ziet wel degelijk de noodzaak voor een aanzienlijk toename van het aanbod van schone en betaalbare energie. Jan Willem Schotel: “Windenergie zal daar in moeten bijdragen en windturbines zijn nodig. Maar we hebben grote twijfels bij een locatie zo dicht bij het bebouwde gebied. Aan de groene westkant van de stad bij het Balijbos en het Westerpark en de woningen van Rokkeveen en Meerzicht willen we ze eigenlijk helemaal niet hebben”.

Op 18 november 2015 verzamelden ICT ondernemers en experts, opleiders, geïnteresseerden en politici in het vernieuwde gebouw van de Dutch Innovation Factory om te spreken over alles wat met ICT te maken heeft.

Onderwerpen als glasvezelverbindingen, de (on)mogelijkheden van financiering, politieke keuzes en beweegredenen, vrouwen in de ICT, de toekomst van ICT onderwijs en de mogelijkheden die innovatie alle gebruikers van ICT, ons allemaal dus, kunnen bieden kwamen ter tafel. Door de verschillende invalshoeken van de sprekers en aanwezigen ontstond een duidelijk beeld van de kansen en bedreigingen in deze branche.

Er zijn heel veel ondernemers in Zoetermeer die actief zijn in de ICT branche, of die veel gebruik maken van de mogelijkheden die de ICT hen biedt. Toch is er weinig verbinding, en daarmee versterking, tussen deze bedrijven. De profilering blijft achter bij de activiteiten, bescheidenheid voert de boventoon.

Het imago van ICT kan een ander frame gebruiken, nog te vaak wordt het gezien als een typische mannenbranche met weinig ruimte voor creativiteit. Vaak wordt het beeld dat bij jongeren heerst over ICT-studenten pas aangepast tijdens de studie, waarna de veelvoud aan mogelijkheden die dit vak biedt duidelijk wordt. Door spelenderwijs kennis te maken met dit vakgebied op jongere leeftijd kunnen veel meer mensen, ook vrouwen, geïnteresseerd raken.

Zowel tijdens het officiële programma als tijdens de zeer gezellige borrel achteraf werden veel contacten gelegd en (samenwerkings-)mogelijkheden ontdekt. “Een zeer geslaagde avond” was de conclusie van vele aanwezigen!

De volgende discussieavond is op 9 december 2015 in SnowWorld en gaat over Leisure in Zoetermeer. Zie hier de uitnodiging voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

Vanavond om 20.00 uur werd bekend gemaakt dat het college heeft besloten om sporthal De Veur aan de Prismalaan aan te wijzen als tijdelijke crisisopvanglocatie voor asielzoekers. De druk op locaties voor vluchtelingenopvang is nog steeds zo hoog dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) direct gebruik heeft gemaakt van het aanbod. 

De locatie wordt nu voorbereid en ingericht om vanaf donderdag 19 november aan 150 mensen onderdak te bieden voor een periode van 3 tot maximaal 6 dagen. Woensdag 18 november worden directe omwonenden en gebruikers van De Veur tijdens een informatieavond geïnformeerd.

Fractievoorzitter Jan Iedema hierover: "Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de de veiligheid van zowel vluchtelingen als inwoners zo goed mogelijk wordt bewaakt. En dat de communicatie en afstemming met de buurt en alle belanghebbenden perfect verloopt.De VVD zal ook aanwezig zijn op de bewonersavonden. 

"Tot slot hoop ik dat de mensen die worden ondergebracht in de Veur een beetje tot rust kunnen komen en dat we over een dikke week terug kunnen kijken op een geslaagde opvang zonder incidenten."

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft het voorstel van het College over opvang asielzoekers aangenomen. Dit betekent dat de gemeente onderzoek gaat doen naar locaties waar crisisopvang voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. Crisisopvanglocaties zijn plekken waar asielzoekers 72 uur verblijven (eventueel uit te breiden tot 2 keer 72 uur). Deze opvang is momenteel hard nodig.

De VVD staat voor veiligheid en gunt iedereen een veilig bestaan. Inwoners van Zoetermeer, maar ook mensen die thuis niet veilig zijn. Daarom heeft de VVD ingestemd met het onderzoek naar crisisopvanglocaties. Ook Zoetermeer moet haar steentje bijdragen aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek.

In lijn met de voorstellen van de landelijke VVD, benadrukte fractievoorzitter Jan Iedema in het debat over vluchtelingen dat er ook rekening gehouden moet worden met de mensen die hier al zijn, met onze inwoners. Bij het realiseren van crisisopvang moeten duidelijkheid en veiligheid voorop staan. Om duidelijkheid te scheppen, organiseerde de gemeente twee stadsgesprekken over crisisopvang.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten is duidelijk gezegd dat het gaat om crisisopvang die in principe 72 uur duurt, maar die eenmalig kan worden verlengd met nog 72 uur. Omdat dit zó aan de inwoners is verteld is de VVD is van mening dat bij elke andere vorm, of duur van opvang, het College een nieuw voorstel moet doen aan de inwoners en de gemeenteraad van Zoetermeer. Wij hebben weliswaar ook vraagtekens bij het constant verplaatsen van mensen van crisisopvang naar crisisopvang, maar juist op een onderwerp als dit, dat de hele stad aangaat, moet gelden afspraak is afspraak.

Tegen de zin van de VVD in, is er toch een motie aangenomen waarin ook opgeroepen wordt tot onderzoek naar permanente opvang. Deze motie gaat in tegen de wens van de VVD voor duidelijke communicatie met inwoners en we hebben daarom ook tegen de motie gestemd.

VVD Zoetermeer is blij te horen dat het college een positief advies heeft gegeven en de regelgeving gaat aanpassen. Zo word het makkelijker om zich te vestigen in een woning waar eerst het bestemmingsplan roet in het eten gooide. Ook word er onderzocht om een regelvrije zone in te stellen.

E-commerce is een van de sectoren die sinds de crisis aanzienlijk is gegroeid en om deze trend verder door te zetten verdiend zij een steuntje in de rug” zegt Hermen van Dalen, Raadslid van VVD Zoetermeer. Nu is het nog zo dat het bestemmingsplan de komst van een web shop op sommige locaties kan tegenzitten, in de toekomst is het opzetten van een web shop dan wel mogelijk in zowel woningen als bedrijfspanden.

Web shops of e-commerce bedrijven zijn anno 2015 niet meer weg te denken in de huidige economie.  In Nederland alleen gaat er al ruim 10 miljard euro over de virtuele toonbanken. In statistieken van het CBS in samenwerking met het economische bureau van de ING blijkt dat er nu al meer dan 3500 webwinkels in Zuid Holland zijn gevestigd, dit is een doorzettende trend en zal in de komende jaren blijven toenemen.

De VVD, LHN, ChristenUnie en Zó Zoetermeer hebben daarom begin dit jaar aan het college gevraagd  om het webwinkels gemakkelijker te maken om zich in Zoetermeer te vestigen. “Een vermindering van regelgeving omtrent web shops geeft een positieve impuls aan nieuwe ondernemers die graag een eigen bedrijf willen starten” aldus Hermen van Dalen.  “Vooral voor starters die graag iets willen opzetten moeten we Zoetermeer aantrekkelijk maken”.

In Zoetermeer zal meer werk worden gemaakt van het aanpakken van onveilig verkeersgedrag. Dankzij een motie van de VVD Zoetermeer wordt er extra budget gereserveerd om onveilig verkeersgedrag harder tegen te gaan. Voor de liberalen is de aanpak van onveilige verkeerssituaties een topprioriteit.

"Tijdens wijkveiligheidsavonden en in brieven van inwoners is verkeersveiligheid naast reguliere veiligheid een terugkerend aandachtspunt. Ik wil echt niet langer wachten op aanpassing van het huidige beleid. De gemeente moet verkeersgedrag positief beïnvloeden via bijvoorbeeld voorlichting, borden die de rijsnelheid weergeven en acties door het team handhaving.". Aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Het is niet de eerste keer dat de VVD aandacht vraagt voor verkeersveiligheid. In hun verkiezingsprogramma wensten de liberalen al extra maatregelen om verkeersveiligheid te bevorderen. Daarnaast opende de Zoetermeerse VVD in het verleden zelf een meldpunt voor verkeersonveilige situaties.

Iedema: "Het huidige beleid heeft tot nu toe onvoldoende vervolg gegeven aan het aanpakken van onveilig verkeersgedrag.  Om de wethouder de mogelijkheid te geven om het huidige beleid ook echt aan te vullen met acties hebben wij een budget van €50,000 laten reserveren. Als dit budget niet voldoende is komt er een voorstel voor een actieplan met financiering in mei. Veiligheid - en dus ook verkeersveiligheid - is een kerntaak van de gemeente."

De motie 'extra aanpak onveilig verkeer' werd met brede steun aangenomen bij het begrotingsdebat op 9 november.

Voor de VVD moet veiligheid een zekerheid zijn in Zoetermeer. Veilig werken, veilig recreëren en zeker veilig wonen vallen alle onder deze zekerheden. Een VVD motie die het college de opdracht geeft om WhatsApp te promoten als middel om inbraken e.d. te voorkomen, is afgelopen maandag met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Onderzoek laat zien dat WhatsApp-buurtwachten effectief zijn in de preventie van inbraken. Volgens de VVD zou ook in Zoetermeer breder gebruikt kunnen worden gemaakt van WhatsApp-groepen.

Er bestaat momenteel al een WhatsApp buurtpreventie structuur in Zoetermeer, maar deze is nog onvoldoende bekend bij alle inwoners. Terwijl dit een betrouwbare en vooral snelle schakel is tussen inwoners onderling en veiligheidsdiensten. Voor VVD-fractievoorzitter Jan Iedema is het een logische stap op weg naar een veiliger Zoetermeer; “In het digitale tijdperk is informatie en de verspreiding hiervan een belangrijk preventiemiddel en nu is het moment om dit bereik te vergroten”. 

Door het aangenomen VVD voorstel is het college gevraagd om  WhatsApp buurtpreventie in de stad te promoten. Het college zal de inwoners actief gaan wijzen op het bestaan van de WhatsApp preventie onder andere door borden te plaatsen. Er zal worden gestart met deze promotie in het Stadshart en de Dorpsstraat. De liberalen hadden voor deze gebieden al eerder aangaven dat het niet goed gaat met de veiligheid. Nog recent stelden zij hierover vragen aan het college van B&W.

Het is goed om het gebruik van deze WhatsApp-groepen door inwoners, en de bekendheid daarvan bij inbrekers, te vergroten. Op die manier kunnen we het aantal inbraken en andere misdragingen in onze stad verder terugdringen. Daarmee wordt Zoetermeer veiliger”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. 

Gemeenteraadslid Rianne Sman zal met ingang van 2016 haar werkzaamheden voor de VVD in Zoetermeer neerleggen. Zij heeft vanmorgen burgmeester Aptroot daarover geïnformeerd. Sman laat na 27 jaar Zoetermeer voorlopig achter zich om de rest van de wereld te kunnen ontdekken. 

Samen dromen, durven en het vooral doen’, met die slagzin stelde ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de VVD in Zoetermeer. Ideeën omzetten in plannen, om vervolgens samen te werken aan concrete acties voor onze stad. Open minded en met een overdosis aan energie en enthousiasme heb ik hier met veel plezier aan bijgedragen. Samen met mijn collega’s in debat, op bezoek bij Zoetermeerse organisaties en in contact met bewoners, daar ben ik op mijn plek.

Energie en enthousiasme laten zich soms lastig sturen. Omdat ik veel wil ondernemen, zien en ervaren plaats ik mijzelf nogal eens voor lastige keuzes. Na de nodige dromen en een beetje meer ‘durf’ heb ik besloten iets nieuws te gaan doen. Nieuwsgierig naar mens, cultuur en natuur wil ik graag meer van de wereld ontdekken. Daarom zal ik met ingang van 2016 mijn werkzaamheden als raadslid voor de VVD in Zoetermeer neerleggen.

Het bestuur van de VVD Zoetermeer wil u wijzen op de training: Introductie Gemeenteraad, welke op 27 oktober 2015 lokaal wordt georganiseerd. 

De training is bedoeld als eerste kennismaking met het raadslidmaatschap en is de kick-off van een reeks van bijeenkomsten in het kader van het WGP-traject (de Werkgroep Gemeentepolitiek), ofwel het werven en scholen van toekomstige raadsleden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Een belangrijk punt is dat deelname aan het WGP-traject geen garantie is voor een plek op de kandidatenlijst. Deelnemers van het WGP-traject hebben wel voorrang op deelname aan trainingen. 

Mocht u interesse hebben in een eventueel raadslidmaatschap of er gewoon meer van willen weten, dan bent u van harte welkom om aan de training deel te nemen. 

De kosten voor de training bedragen €15,-. 

Voor meer informatie en aanmelden kan contact opgenomen worden met bestuurslid O&T Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afgelopen weekend werd het winkelcentrum Rokkeveen feestelijk heropend na een grondige vernieuwing. Wat de VVD betreft is het nu de beurt aan winkelcentrum De Leyens dat hard aan vernieuwing toe is. “Laat het winkelcentrum Rokkeveen een inspiratie zijn voor De Leyens.” zegt VVD-fractievoorzitter Jan Iedema

De liberalen hebben al eerder aandacht voor De Leyens gevraagd en het college van B&W heeft in het verleden toezeggingen gedaan om samen met de winkeliers, ondernemers en inwoners te overleggen over de mogelijkheden om het winkelcentrum echt een upgrade te geven.

Het plan van een upgrade is een logische stap in de renovatieronde van diverse winkelcentra. In eerdere bijeenkomsten gaven de ondernemers concrete punten aan die zij graag aangepakt zouden willen zien. Met name de verkeerssituatie, openbare ruimte en overlast werden genoemd.

Omdat het de laatste tijd wat stil is rond De Leyens stelt de VVD vragen over hoe het proces tot nu toe verloopt en of betrokken partijen zijn bereikt. De VVD vind het belangrijk dat ondernemers en winkeliers binnen Zoetermeer gemakkelijk en veilig kunnen ondernemen. De eerste stap in dit proces ligt in de communicatie tussen betrokken partijen en de gemeente. Zo vraagt fractievoorzitter Jan Iedema zich af hoe er met overlast rond het winkelcentrum word omgegaan. “Daarnaast ben ik benieuwd naar het plan van de gemeente om de verkeerssituatie en de kwaliteit van de openbare ruimte rond het winkelcentrum te verbeteren”.

 De VVD kijkt uit naar de reactie van het college

Onderzoek in Tilburg laat zien dat WhatsApp-buurtwachten effectief zijn in de preventie van inbraken. Volgens de VVD zou ook in Zoetermeer breder gebruikt kunnen worden gemaakt van WhatsApp-groepen. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college.

Al geruime tijd bestaan er initiatieven die erop gericht zijn om burgers meer te betrekken bij het voorkomen van inbraken in de buurt, om misstanden te melden en om daarmee de wijk en de stad veiliger te maken. Op diverse plaatsten in Nederland bestaan sinds 2014 ook WhatsApp groepen waarmee buurtbewoners, winkeliers of passanten de politie – en via de politie buurtgenoten - waarschuwen of attenderen op verdachte activiteiten.

In Tilburg is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dergelijke groepen. De resultaten zijn verbluffend te noemen. Het aantal inbraken in wijken neemt drastisch af. Daarnaast is er nauwelijks sprake van een waterbed effect. De onderzoeker legde later uit dat dat komt doordat de meeste inbrekers gelegenheidsdieven zijn die weliswaar de kans grijpen als die zich voordoet, maar die niet actief op andere plaatsen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Per saldo nam dus het aantal inbraken in de stad af. De VVD  is erg enthousiast zijn over deze berichten. Zoetermeer kent ook een tiental WhatsApp groepen, maar deze worden nog veel te weinig gebruikt. 

De VVD in de raad heeft daarom aan het college gevraagd of zij bereid is om een campagne te starten gericht op het vergroten van het gebruik en bereik van WhatsApp buurt groepen.

Wat de VVD betreft is het goed om het gebruik van deze WhatsApp-groepen door inwoners, en de bekendheid bij inbrekers, te vergroten. Op die manier kunnen we het aantal inbraken in onze stad verder terugdringen. Daarmee wordt Zoetermeer veiliger”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Op 11 september 2015 opende Ter Zake Het Ondernemershuis zeer gastvrij haar deuren voor de discussieavond “Economie en Werkgelegenheid”. De avond werd door een breed scala aan geïnteresseerden bezocht; werkgevers, werknemers, werkzoekenden, RVOZ, het WGSP, lokale politici van verschillende partijen, VVD’ers uit Zoetermeer en een Tweede Kamerlid van de VVD, Mark Harbers, waren allen aanwezig.

De zaal laat zich horen: hun mening staat centraal

In twee discussierondes hebben de aanwezigen gediscussieerd over verschillende stellingen en hebben ook zelf onderwerpen aandragen. Het werden, zoals verwacht, weer levendige alsook respectvolle discussies. De stellingen waren onder meer “De bedrijvigheid langs de grootste economische ader in Zoetermeer, de A12, is niet zichtbaar” en “In Zoetermeer worden innovatieve ideeën gedwarsboomd door regelgeving”.

Lokale en landelijke politici spreken zich uit

De sprekers benaderden het onderwerp allen vanuit hun eigen perspectief. Mark Harbers hield een interessant betoog waarbij hij een schets maakte van zijn ervaringen op dit onderwerp vanaf zijn tijd als wethouder economie, haven en milieu in Rotterdam tot en met zijn huidige functie, als Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder voor de VVD. “De ambitie is dat ondernemen weer de leukste activiteit van de stad moet worden” was zijn visie op economie tijdens zijn wethouderschap. Gesproken vanuit zijn huidige functie gaf hij aan dat het beeld van onze nationale economie voor de toekomst op korte termijn positief is. Wel gaf hij meerdere punten aan waarmee Nederland haar concurrentiepositie kan verbeteren, waaronder de overheid die mee moet gaan met innovatie, flexibilisering van de arbeidsmarkt maar met een oplettend oog voor de uitwassen hiervan en een versterking van het vestigingsklimaat.

Hermen van Dalen schetste hierna de visie van de Gemeenteraadsfractie van de VVD Zoetermeer op economie en werkgelegenheid in Zoetermeer. Om Zoetermeer slagvaardig te houden in de toekomst, is het van belang om goed naar regelgeving te kijken. Welke regels zijn nuttig of noodzakelijk en welke regels werken beperkend voor positieve ontwikkelingen? De Gemeenteraad is druk doende al deze zaken goed te bekijken. Zo is er een motie aangenomen waarmee het college opgedragen is om te onderzoeken hoe de regelgeving rondom webwinkels kan worden versoepelt. Werken aan huis mag in Zoetermeer, maar je mag geen winkel hebben aan huis. Webwinkels vallen nu nog onder de noemer “winkel”. 

Werkgelegenheid in de werkelijke wereld

Naast de politieke sprekers waren er ook sprekers namens het WGSP/ Ter Zake Het Ondernemershuis, Jop Schmeitz, en namens RVOZ, Willem Heijboer en Jesse Hartgring. Jop Schmeitz gaf een heldere uitleg over zowel Ter Zake Het Ondernemershuis als over het WGSP. Ter Zake Het Ondernemershuis is een publiek/private samenwerking waar een dynamische omgeving gecreëerd is met ruimte voor ontwikkeling en ondernemers. Zij investeren hun tijd en helpen elkaar bij vraagstukken. Ook is er een netwerkregisseur voor startende ondernemers. Het WGSP is het werkgeversservicepunt: het bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden met een uitkering op basis van de participatiewet. Zij ondersteunen werkgevers gedurende hun zoektocht naar personeel: van selectie van een geschikte kandidaat tot het verzorgen van plaatsingen op bijvoorbeeld uw vacature, stageplekken, werkervaringsplekken en BBL-trajecten. Meer informatie is te vinden op: http://tzho.nl/ en http://wgsp-zoetermeer.nl/

Namens RVOZ spraken Willem Heijboer en Jesse Hartgring. Zij gaven een korte introductie van RVOZ: de missie is het behartigen van collectieve belangen van ondernemers en daarnaast het bieden van een mogelijkheid om op informele wijze te netwerken en business to business te stimuleren tussen Zoetermeerse ondernemers. De RVOZ richt zich op ondernemers, ondernemerschap, het onderneming- en vestigingsklimaat en de sociaal economische situatie in en rond Zoetermeer. Ook werd er verteld over het RVOZ Ondernemersfonds dat de economische bedrijvigheid en groei in Zoetermeer moet gaan stimuleren. Ondernemers die een briljant idee hebben om mensen weer uit de bijstand en aan het werk te krijgen, kunnen dit melden bij het fonds. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rvoz.nl/

Afsluiting en uitnodiging

De fractievoorzitter, Jan Iedema, sloot de avond af. Hij bedankte de deelnemers uitgebreid voor hun aanwezigheid en voor het feit dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om deel te nemen aan deze avond. De fractie zal de input van deze avond gaan gebruiken als spiegeling van de inbreng van de fractie op de mening van de achterban. Afsluitend nodigt Jan Iedema alle deelnemers en alle geïnteresseerden die er deze avond niet bij konden zijn uit om ook bij de volgende discussieavond aanwezig te zijn.

De gemeente hanteert al jaren een ‘sportstimuleringsbeleid’ om meer Zoetermeerders aan het sporten te krijgen. Bij het opnieuw vaststellen van dit beleid stelt VVD woordvoerder sport Sman de vraag; ‘voor welk probleem is dit een oplossing?’. Het is volgens Sman niet duidelijk of het uitdelen van sport- en zwemcheques, sporten naar de wijken halen en een gloednieuwe website met een overzicht van het sportaanbod stimuleren tot blijvende sportdeelname.

Het is voor de VVD Zoetermeer heel duidelijk; ‘of je sport en aan welke sport je doet, dat bepaal je zelf’. Om te bepalen ‘of en wat’ je onderneemt vinden de liberalen het belangrijk dat mensen voldoende kennis en inzicht hebben in de sportmogelijkheden in de stad. Als je wilt sporten moet die mogelijkheid er zijn. 

Heel veel mensen in Zoetermeer sporten al. Waarom niet alle inwoners die mogelijkheid (kunnen) benutten weten we nu niet. Daarom wil de VVD liever eerst bepalen of de ‘reden van niet sporten’ en de wijze van stimuleren wel op elkaar aansluiten. Het stimuleren van sporten ondersteunt de VVD zeer zeker. ‘Sporten is gezond en gezellig en daarom is geld uitgeven aan maatregelen die vermoedelijk geen effect hebben zonde. Sportgeld moet goed besteed worden, zodat zoveel mogelijk mensen van het sportaanbod in de stad kunnen genieten’, aldus Sman.

De VVD is zeer enthousiast over de voorgestelde maatregelen tegen de geluidshinder die de Oosterheemlijn veroorzaakt. Er wordt voorgesteld om eerst een proefopstelling op te zetten met geluidsabsorberende profielen in het spoor. Mocht blijken dat dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan wordt alsnog gekozen voor schermen op het viaduct, in combinatie met geluidsabsorberend materiaal tussen de sporen. Een goede, breedgedragen oplossing. Wat de VVD betreft, gaat het college zo snel mogelijk aan de slag!

"Er ligt volgens ons een goed voorstel, maar wat wij nog veel belangrijker vinden is dat het voorstel positief is ontvangen door de bewoners. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde lijn", aldus Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer. De VVD heeft de gemeenteraad voorgesteld om het raadsvoorstel vervroegd en vereenvoudigd te behandelen. Iedema:  "Door af te zien van een debat, kan de gemeenteraad de bewoners een maand eerder duidelijkheid geven over de status van de pilot en de vervolgstappen mocht de pilot niet het gewenste resultaat opleveren. Na al die jaren van overlast, lijkt ons dat het minste wat we voor hen kunnen doen!"

Indien het voorstel van de VVD wordt gevolgd, wordt er aanstaande maandag al gestemd over het voorstel. Gaan de andere partijen hier niet mee akkoord, schuift dit ruim een maand op en weten de bewoners pas in november waar zij aan toe zijn.

Bijzonder fijn voor IJsselstein, hartzeer voor Zoetermeer: de populaire oud-wethouder namens de VVD in Zoetermeer, Patrick van Domburg, is vanmiddag geïnstalleerd als burgemeester van de prachtige stad IJsselstein (Utrecht).

Tijdens een buitengewone raadsvergadering van de Gemeenteraad van IJsselstein werd Patrick van Domburg geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning Van Beek, waarna hij lovend werd toegesproken door onder meer de locoburgemeester van IJsselstein mevr. Van Beukering-Huijbregts en de burgemeester van Zoetermeer dhr. Aptroot. Namens onze stad bood burgemeester Aptroot de nieuwe burgemeester Van Domburg een prachtig cadeau aan: een schitterende luchtfoto van Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer wenst Patrick een geweldige, succesvolle, interessante en uitdagende tijd toe in IJsselstein, maar natuurlijk blijft hij altijd welkom, zowel in Zoetermeer als bij de VVD Zoetermeer. Patrick, het ga je goed!

De raad van Zoetermeer heeft het bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt dat SnowWorld de derde baan mag gaan verlengen. Hiermee is in de raad van Zoetermeer een einde gekomen aan een lange reeks discussies over de uitbreiding van SnowWorld. Eerst over aanleg van een mogelijke vierde baan, en daarna – toen SnowWorld vanwege hoge kosten afzag van een vierde baan - over verlenging van de derde baan.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat de raad hiermee groen licht heeft gegeven aan SnowWorld. Hopelijk kunnen ze nu snel aan de slag. De plannen die er nu liggen zien er wat ons betreft goed uit. Het heeft allemaal lang geduurd.”.  

Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft aangekondigd bezwaar te gaan maken bij de Raad van State.

Jan Willem Schotel (VVD): “Dat is hun goed recht. Veel beter die weg te volgen dan nog weer eens een club externe deskundigen naar de plannen te laten kijken. Het is nu een beetje een welles nietes discussie tussen de gemeente en de tegenstanders van verlenging. Een club externe deskundigen lost zo’n discussie niet op. De Raad van State kan er een eind aan maken.”

Tegenstanders van verlenging van de derde baan hebben de laatste weken een beeld trachten te schetsen alsof de gemeente het belang van één ondernemer (SnowWorld) zou laten prevaleren boven wat tegenstanders zien als het “algemeen belang” (het tegengaan van uitbreiding van SnowWorld).

Volgens de VVD wordt hiermee een fout beeld geschetst. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het is volstrekt onjuist om te suggereren dat de raad niet het algemeen belang in de gaten houdt. De raad heeft altijd secuur alle voors en tegens afgewogen. Zoetermeer staat bekend als een leisure-stad. Ondernemers die dat beeld versterken moeten gesteund worden. Het gaat hier om werkgelegenheid en de economie van de stad.  Ja, er wordt natuur aangetast, maar dat wordt ruim in het gebied van het Buytenpark gecompenseerd. Zoetermeer is en blijft een groene stad.”

Samenspraak is voor de VVD Zoetermeer buitengewoon belangrijk bij het nemen van beslissingen. De liberalen zijn dan ook blij dat de gemeente een aantal bewoners bereid heeft gevonden om samenspraaktrajecten van feedback te voorzien. De VVD ziet grote meerwaarde in deze groep bij het kritisch meekijken en adviseren van een aantal samenspraaktrajecten; mede op basis van deze feedback kan de gemeente zich ontwikkelen. De Samenspraakgroep  moet zich volgens de VVD daarom op deze taak gaan focussen.

Duco Mülder, raadscommissielid voor de VVD Zoetermeer: “Bewoners moeten actief betrokken worden bij het maken van gemeentebeleid. Het college is goed op weg om dit vorm te geven. Helaas gaat het nog niet altijd goed.  Als de Samenspraakgroep de gemeente hierover van feedback voorziet kan de gemeente daar perfect van leren.

In 2013 is besloten tot het oprichten van de Samenspraakgroep.  Toen is afgesproken dat de Samenspraakgroep samenspraaktrajecten evalueert en eventueel adviseert over hoe het in het vervolg beter moet. Maandag 31 augustus en maandag 7 september debatteerde de raadscommissie samenleving weer over Samenspraak. Uit het debat bleek dat er verschillende opvattingen bestaan over de rol en taakstelling van de Samenspraakgroep. 

De kracht van de Samenspraakgroep is dat zij individuele samenspraaktrajecten nauwlettend volgt en becommentarieert. Wij zetten aankomende maandag, bij het raadsdebat, in op een eenduidige taakomschrijving die wat ons betreft voor nu van grote toegevoegde waarde is.” aldus Mülder

Op 11 september, vlak voor Prinsjesdag, organiseert de VVD Zoetermeer een discussieavond over economie en werkgelegenheid.

Inloop met koffie en/of thee is vanaf 19.00h.,
aanvang is om 19.30h.
Locatie: Ter Zake Het Ondernemershuis (Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer).

Iedereen is welkom! Bijtijds aanmelden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt gewaardeerd.

Sprekers zijn: Mark Harbers (Tweede Kamerlid VVD), Jop Schmeitz (WGSP/ Ter Zake Het Ondernemershuis), Willem Heijboer en Jesse Hartgring (RVOZ) en Hermen van Dalen (Raadslid VVD Zoetermeer).

Het is een primeur in de wegenbouw: plastic wegen, ontwikkeld door KWS Infra, een dochteronderneming van VolkerWessels. Het bouwconcern wil in de toekomst autowegen aanleggen van gerecycled plastic. De lokale VVD ziet daar wel wat in en ziet graag dat er in Zoetermeer een testweg komt te liggen. 

Plastic delen kunnen makkelijker en sneller worden gelegd dan wegen van beton en asfalt. De wegen ook zijn lichter, waardoor ze niet snel verzakken, kunnen beter tegen de weersinvloeden én hebben een holle ruimte voor bekabeling. Bovendien hoeven vrachtwagens minder te verstoken om de delen naar de bouwplaats te brengen en kan het materiaal gerecycled worden. 

Het bouwbedrijf zoekt nog financiers en medewerkers voor het plaatsen en testen van de wegen, zoals universiteiten en gemeenten die geld en ruimte beschikbaar stellen voor een testweg. 

Wij zien veel mogelijkheden voor wegen van gerecycled plastic en willen daarom graag dat Zoetermeer zich aanmeldt als proefgemeente voor een testweg. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college.” aldus fractievoorzitter Jan Iedema 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Met gerecycled plastic goed op weg

 1. Kent u het artikel Primeur in de wegenbouw: plastic wegen uit de Volkskrant van 11 juli 2015?
 2. Bent u het met de VVD eens dat het toepassen van gerecycled plastic veel voordelen lijkt te gaan bieden?
 3. Bent u het met de VVD eens dat het realiseren van de eerste weg van gerecycled plastic goed past bij (het essay) Zoetermeer, stad van pioniers en vernieuwers?
 4. Is het college bereid zich bij KWS Infra / VolkerWessels te melden als geïnteresseerde gemeente om de eerste weg van gerecycled plastic naar Zoetermeer te halen?

Afgelopen maandag vond het tweede deel van het voorjaarsdebat plaats. In dat debat gaf de gemeenteraad richting aan de begroting voor 2016. Het college had in de zogenaamde perspectiefnota aangegeven dat na jaren van bezuinigen er weer ruimte is voor investeringen. Alle VVD voorstellen werden door de raad van Zoetermeer aangenomen.

Omdat de financiën op orde zijn en er zelfs een overschot in de boeken verwacht wordt, daagde de VVD de wethouder van Financiën uit om in de nabije toekomst ook met een plan te komen waarin geld dat over is terug wordt gegeven aan de inwoners. “Gisteravond bleek dat de wethouder deze handschoen oppakt. Hij zei te komen met plannen voor een eenmalige lastenverlaging. Een idee dat wij heel warm verwelkomen”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. “Daarnaast ben ik erg tevreden met het feit dat al onze voorstellen door de raad zijn overgenomen”.

Zo stelde de VVD in de raad van Zoetermeer bijvoorbeeld dat investeren in onderwijs cruciaal is om onze economie duurzaam te versterken. De VVD ziet graag dat er in de toekomst meer MBO opleidingen naar Zoetermeer komen om het opleidingsaanbod te vergroten. Jan Iedema: “De voltallige gemeenteraad was het met ons eens en heeft ons voorstel “Doorlopende leerlijn” unaniem aangenomen.”.

Een ander initiatief met focus op onderwijs was “Een bruisend en bereikbaar Dutch Innovation Factory”.  Ook dit voorstel kreeg een goede ontvangst in de raad. Het doel is om deze “hotspot”  voor ondernemers, en studenten beter bereikbaar te maken. 

Ook een VVD initiatief dat de steun van de raad kreeg betrof het voorstel om ZZP’ers verder te ondersteunen en bekend maken met de ondersteuning die de gemeente hen kan bieden.

De VVD motie die vroeg om een regelvrije zone voor webwinkels werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor worden beginnende ondernemers en internetbedrijven veel beter bediend.

Tot slot werd een VVD idee over E-health binnen de zorg aangenomen, dat kan bijdragen aan een verbetering en versoepeling van zorg. 

Een succesvolle avond”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema  “Ik ben tevreden dat wij de andere partijen hebben weten te overtuigen met onze moties. Het is belangrijk dat wij inspelen op wat er in de stad gebeurt. Want we hebben het goed, maar het kan altijd beter”.

Het bestuur en de fractie van de VVD Zoetermeer nodigen u van harte uit voor het actief deelnemen aan de liberale discussieavond "Wonen en Veiligheid in Zoetermeer" op woensdag 10 juni 2015 in Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 209-211, 2726 LC Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer wil de binding met haar liberale leden versterken en hierin past het betrekken van informatie en ideeën van de leden als input voor de visie over samenlevingsvraagstukken.

Wat leeft er bij u, de leden, wanneer het gaat over wonen in Zoetermeer? Welke veiligheidsaspecten in Zoetermeer vallen u, positief of negatief, op? Met welke ideeën en oplossingen kunt u bijdragen aan de discussie?

Tijdens deze interactieve thema-avond “Wonen en Veiligheid in Zoetermeer” komen al deze aspecten naar voren en ze zullen worden besproken binnen tafelsessies.

Daarnaast zijn er lokaal en nationaal bekende sprekers aanwezig om hun liberale visie op deze onderwerpen te delen. De avond zal worden afgesloten met het gezamenlijk delen van de ideeën en oplossingen die bij de tafelsessies naar voren zijn gekomen.

Datum: woensdag 10 juni 2015
Locatie: Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 209-211, 2726 LC Zoetermeer.
Aanvang: 19.30 uur, ontvangst met koffie en/of thee vanaf 19.00 uur.

Sprekers: Roald van der Linde (Tweede Kamerlid VVD), Marc Rosier (Wethouder), Jan Iedema (Fractievoorzitter), Robbert Moree (Raadslid).

Aanmelden voor deze avond kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hopen op een grote opkomst om van de avond een succes te maken! Deze avond is bedoeld voor leden en geïnteresseerden en (bijtijds) aanmelden wordt zeer gewaardeerd.

In de Vaarwegenverordening Rijnland 2013 wordt geen onderscheid gemaakt tussen elektrische motoren en zogenoemde explosie (brandstof)motoren. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties met zwemmers en schade aan de natuur ontstaan, omdat er toch te snel gevaren wordt. Het geluid van een explosiemotor zorgt er ook voor dat zwemmers over het hoofd worden gezien en zorgt voor overlast voor omwonenden. De VVD pleit daarom voor betere handhaving door het Hoogheemraadschap en de politie en het uitsluitend toestaan van elektrische motoren.

Op de Zoetermeerse Plas (de Noord Aa) geldt een vaarverbod. Bewoners en bedrijven met een boot in aangrenzend water zoals de Broekwegwetering in Zoetermeer kunnen sinds 2004 een vergunning aanvragen om via de plas te mogen varen met een maximum  snelheid van 6 km/uur. De indruk bestaat dat in de afgelopen jaren een duidelijke toename is te zien van het aantal aangevraagde en verleende vergunningen.


Vragen:


 1. Waarom wordt er in de Vaarwegenverordening Rijnland 2013 geen onderscheid gemaakt tussen elektrische motoren en explosiemotoren?
 2. Wat is de achterliggende reden om als hoofdregel een vaarverbod te hebben op (onder andere) de Zoetermeerse Plas?
 3. Wat is de reden dat – ongeacht het soort motor, en ondanks het antwoord op vraag 2 – een vergunningaanvrager die aan water woont dat in open verbinding staat met de Zoetermeerse Plas, zonder meer deze vergunning voor het varen op die plas krijgt?
 4. In 2004 is het mogelijk geworden om legaal met een gemotoriseerd vaartuig over de Zoetermeerse Plas te varen. Hoeveel vergunningen zijn er sindsdien in elk jaar verleend?
 5. Wat doet Rijnland als bevoegd gezag (naast de politie) aan controle en handhaving, bijvoorbeeld op het hebben van een vergunning en het houden aan de maximum snelheid, terzake vaarverkeer op de Zoetermeerse Plas?
 6. Mocht er niet of amper worden gecontroleerd en/of gehandhaafd op de Zoetermeerse Plas, terwijl het aantal verleende vergunningen stijgende is, dan wil de VVD fractie van u weten welk toekomstig vaarbeleid u voor ogen staat op de Zoetermeerse Plas.
 7. Bent u bereid met de politie en de gemeente Zoetermeer in overleg te treden om te komen tot een controle- en handhavingsbeleid terzake gemotoriseerde vaartuigen op de Zoetermeerse Plas?
 8. Bent u het met de VVD fractie eens dat boten met explosiemotoren, vanwege herrie en/of vermogen, een groter gevaar vormen dan elektrische motoren? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het College bereid om in een volgende versie van de Vaarwegenverordening wel onderscheid te maken tussen explosiemotoren en elektrische motoren, en wel zodanig dat alleen aan elektrische motorboten een vaarvergunning kan worden verleend voor het varen op de Zoetermeerse Plas?

Afvalscheiding in Zoetermeer moet en kan veel beter. De stad presteert beneden gemiddeld en heeft een forse uitdaging om landelijke doelstellingen te halen. De gemeente werkt aan een actieplan. De VVD vindt dit hoognodig: “We gooien nu veel potentieel waardevolle grondstoffen weg, en dus gooien we geld weg. Zonde en duur.”

Met 233 kg ongescheiden huishoudelijk afval per inwoner in 2014 deed Zoetermeer het niet al te best in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Met 37% afvalscheiding bleef de stad achter bij het landelijk gemiddelde waar meer dan 50% van het huishoudelijk afval gescheiden werd aangeboden. En Zoetermeer is nog ver verwijderd van het bereiken van de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het afval te laten scheiden.

Bij het Begrotingsdebat in 2014 nam de raad van Zoetermeer unaniem een door de VVD opgestelde motie aan waarin het college werd opgedragen met voorstellen te komen om het scheidingspercentage huishoudelijk afval de komende jaren significant te verhogen. En dat zonder dat dit tot een stijging van lasten voor de bewoners zou leiden.

Het college is met een voorstel gekomen hoe zij bewoners van de stad bij de planvorming wil betrekken. Eerder deze week is al een eerste workshop geweest.

De VVD is blij dat het college met de motie van de raad aan de slag is gegaan. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat bewoners er vanaf het begin bij worden betrokken. Nu is 93% van de inwoners tevreden over de afvalinzameling in Zoetermeer. Die tevredenheid betreft vooral het gemak. Maar we gooien nu wel veel grondstoffen weg. Niet duurzaam, maar wel duur. De uitdaging is om tot betere scheiding te komen, zonder dat dit tot ontevredenheid leidt of hogere lasten leidt. Werk aan de winkel.”.

Afgelopen week heeft het college voorgesteld om de bereikbaarheid van de Mandelabrug te verbeteren, een welkom voorstel volgens de VVD Zoetermeer. Het collegevoorstel behelst het aan weerszijden vervangen van de middelste roltrappen door nieuwe en betrouwbare liften en het vernieuwen van de overgebleven roltrappen.

De Mandelabrug is een belangrijke OV-knoop en tevens noord-zuidverbinding in Zoetermeer, die dagelijks door zo’n 6000 mensen wordt gebruikt. De VVD Zoetermeer omarmt dan ook het collegevoorstel om te investeren in nieuwe roltrappen en liften. Door aanhoudende problemen met de huidige liften op de Mandelabrug was toegang niet altijd vanzelfsprekend, mensen die slecht ter been zijn of inwoners die in een rolstoel zitten konden hierdoor soms onmogelijk gebruik maken van de Mandelabrug en het aangesloten OV-netwerk.

De VVD Zoetermeer gaat er vanuit dat er met het collegevoorstel een definitieve oplossing komt. “Een dusdanig belangrijke binnenstedelijke verbinding die ook nog eens de rol van station vervult, moet altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Het is voor mensen in een rolstoel niet te doen om de roltrap te nemen, maar ook voor fietsers kan het een hele kunst zijn om over te steken, dan is een werkende echt geen overbodige luxe”, aldus raadscommissielid Dick Faas.

Met het oog op bereikbaarheid voor al onze inwoners, is het voorstel eigenlijk gewoon een noodzaak, maar ook voor bezoekers van onze mooie stad biedt de verbetering straks een warm welkom”, voegt hij er aan toe. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid, werkt het voorstel ook aan de veiligheid van de brug. De nieuwe liften worden volgens het voorstel goed in het zicht geplaatst  waardoor de sociale controle op de liften wordt vergroot en het algehele veiligheidsgevoel op de Mandelabrug toeneemt.

De VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is zeer te spreken over het feit dat er deze zomer een kermis komt in het centrum van Zoetermeer.  Eind vorig jaar leek de komst van de kermis naar deze locatie nog onhaalbaar, maar recentelijk heeft het college een brief aan de omwonenden van het marktplein gestuurd om hen in te lichten voor de pilot met een familiekermis die dit jaar in de zomer zal plaatsvinden op de Markt.

Wij gaan voor een veilig, gezellig en vooral bruisend stadscentrum dat aantrekkelijk is voor jong en oud. Het besluit om de kermis op de Markt te houden is weer een mijlpaal op onze weg naar meer bruis in de stad.”,. aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Kermis in het centrum kwam dichterbij nadat de raad eind vorig jaar in een motie van SP en VVD vroeg om een onderzoek naar de mogelijkheden om in het centrum een kermis te organiseren. Zo’n kermis zou voor meer bruis en gezelligheid in de stad kunnen zorgen. Het gaat om een familiekermis met ongeveer 15 familievriendelijke attracties. De kermis is beperkt tot 5 dagen. Dit om overlast voor omwonenden te beperken. Ook gaat de kermis vrij vroeg ’s avonds dicht. Om 11 uur moeten de attracties stil zijn. 

Na afloop van de kermis zal de pilot met betrokkenen en omwonenden worden geëvalueerd om te bekijken of zo’n familiekermis in het centrum voor herhaling vatbaar is. De VVD is van mening dat de communicatie naar de omwonenden belangrijk is en hoopt op een grote participatie in het evaluatie proces.

De VVD is tevreden met dit ‘kermisbesluit’ en ziet uit naar de uitvoering en evaluatie in de toekomst.

Vijf partijen waaronder VVD Rijnland presenteerden 22 april het coalitieakkoord 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Formateur Hans Pluckel (VVD) maakt in deze periode opnieuw deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap als Hoogheemraad. De vier leden van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur (Verenigde Vergadering) maken zich sterk voor de prioriteiten: zo laag mogelijke lasten, droge voeten en schoon water en zetten in op maximale participatie van inwoners en ondernemers.

Onderstaande tekst werd namens de VVD uitgesproken door fractievoorzitter Patrick van Domburg als reactie op de start van de coalitie: 

,,18 maart verkiezingen; vandaag, 22 april een coalitieakkoord met een voorstel voor vijf collegeleden. Een prestatie! Lang niet alle andere waterschappen zijn zover. En afgezet tegen gemeentelijke, provinciale, laat staan landelijke processen van coalitievorming, is Rijnland watervlug! Ambtelijk apparaat, in het bijzonder Henno van Dokkum, dank voor de goede ondersteuning. Dank ook aan de formateur, Hans Pluckel, die op zakelijke wijze de collegevorming goed heeft geleid. Niet omdat hij VVD-er is, maar doordat het belang van het waterschap bij hem voorop heeft gestaan, durf ik hem dit compliment te maken.

Het programma “Samen werken aan water” is wat de VVD betreft om een aantal redenen het ondertekenen waard. Het beslaat veel belangrijke onderwerpen. Voor mijn partij staat de veiligheid voorop. We zijn blij dat in de afgelopen jaren de achterstanden op het gebied van de keringen zijn ingelopen en gaan met volle kracht verder met het op orde brengen hiervan.

Het uitvoeren van het Deltaprogramma “Zoet Water” om de zoetwatervoorziening op orde te houden voor onze ondernemers en 1,3 miljoen inwoners, is een ander kernpunt uit het coalitieprogramma.

LAGE LASTEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN

Voor de VVD is het lastenniveau ook een punt uit de prioriteitentop. Voor de inwoners en bedrijven is het wat ons betreft dan ook goed om in de tweede helft van onze bestuursperiode de lasten met maximaal het inflatiepercentage te zien stijgen.

Om dit tarief te realiseren moeten nog veel slagen worden gemaakt. Innovatie in ons waterschapswerk, meer samenwerking met andere overheden en het nog beter grip krijgen op de financiën van de afzonderlijke projecten zijn daarbij van cruciaal belang.

Over samenwerking gesproken: de komende jaren moeten zich wat de VVD betreft kenmerken als de omslag in denken en doen. Rijnland kende al het beginsel ‘van buiten naar binnen werken’, maar echt samen met inwoners en bedrijven werken aan water gaat een stap verder.

ACTIEVE PARTICIPATIE LEIDT TOT WATERBEWUSTZIJN

Door actieve participatie zullen projecten niet alleen breder worden gedragen en kwalitatief beter zijn, ook het waterbewustzijn zal toenemen; een van de verbeterpunten uit het OESO rapport van ruim een jaar geleden. Het belang dat aan een goede participatie wordt gehecht, blijkt ook uit het feit dat we een hoogheemraad hiervoor politiek verantwoordelijk maken.

Het voorliggende coalitieprogramma met side letter is wat de VVD betreft een goed doortimmerd stuk, maar geen DICHTGETIMMERD document. Nadere invulling via o.a. het WBP5 zal binnenkort plaatsvinden. De portefeuille-indeling is naar mening van de VVD een logische. We zijn blij dat voor wat betreft het gezicht naar buiten Rijnland is opgedeeld in gebieden met elk een gebiedshoogheemraad.

En nu: Samen werken aan water!''

Dankzij de Zoetermeerse VVD heeft het college de ruimte gekregen tijdig de opdracht te geven een overdekt podium te bouwen in het Nicolaaspark. De plannen voor dit podium, dat onder andere gebruikt zal worden voor de volgende editie van Zondag in ’t Park, zaten al in de planning, maar zouden door de rompslomp van besluitvorming niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 

Een door D66, GroenLinks, CDA en de SP gesteunde motie van de VVD draagt het college op zo snel mogelijk te starten met het bouwen van dit overdekte podium. Dit podium wordt gerealiseerd uit de materialen van het oude station van Zoetermeer Oost. Met de komst van dit overdekte podium wordt in het Nicolaaspark een volwaardige evenementenlocatie gecreëerd waar in verschillende weersomstandigheden gebruikt van kan worden gemaakt.

Lisette Meijer, raadslid VVD: “Het Nicolaaspark is, onder andere afgelopen zomer met Zondag in ’t Park, een zeer populaire en aantrekkelijke evenementenlocatie gebleken. Bijna twee maanden lang bruiste het daar iedere zondag en dat trok veel Zoetermeer naar de locatie. Wij willen dit soort bruis stimuleren en dat kan door een overdekt podium mogelijk te maken.” 

Dankzij de motie kan nu snel een start worden gemaakt met het bouwen van het podium. “Zonder onze motie zou het podium op z’n vroegst na de zomer klaar zijn, als dat er dan überhaupt al zou komen. Wij zijn dus heel blij met deze versnelling. We vinden het belangrijk dat we geen mooie initiatieven en ideeën verloren laten gaan door bureaucratische procesgang.”  

“Dit podium is overigens niet alleen voor Zondag in ’t Park. Het kan voor veel meer initiatieven gebruikt gaan worden. De bruis die deze locatie hiermee aan de stad toevoegt heeft hopelijk een aanstekelijk effect voor andere mooie ideeën!”, aldus raadslid Meijer. 

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken. Het college stelt nu voor om het aantal toezichthouders met vijf uit te breiden. De lokale VVD vindt dit een goede stap. 

Omdat veiligheid niet alleen afhangt van het aantal agenten dat beschikbaar is wil de VVD Zoetermeer het aantal handhavers (buitengewone opsporingsambtenaren – boa’s) in de stad verdubbelen.

Toezichthouders zijn belangrijk in het beperken van criminaliteit en kunnen eenvoudige taken uit handen van de politie nemen. Het gaat daarbij niet alleen om criminaliteit, maar ook om asociaal gedrag. Overlast door herrie, het maken van troep of het slopen van spullen verdienen extra aandacht. Mede hierom wil de lokale VVD het aantal boa’s uitbreiden.” aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. 

Afgelopen periode is het aantal toezichthouders al uitgebreid. Maar desondanks heeft Zoetermeer er relatief weinig. Iedema: “Andere grote steden hebben verhoudingsgewijs minimaal tweemaal zoveel handhavers als Zoetermeer. Dat moet anders wat de VVD betreft. Daarom willen wij die verdubbeling.Wij zijn dan ook erg blij met het voornemen om de capaciteit uit te breiden vijf extra toezichthouders. Met deze uitbreiding kan het veiligheidsgevoel in de wijk enorm toenemen. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een tevreden Iedema. 
De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het aantal handhavers. 

De VVD Kijkt uit naar het plan van aanpak voor de entree van Zoetermeer en het stationsgebied. In het najaar van 2014 heeft de gemeenteraad een door de VVD ingediende motie aangenomen die het college de opdracht gaf om te onderzoeken hoe de toegangen tot Zoetermeer kunnen worden aangepast aan deze tijd. Hoe wordt de Zoetermeerse entree een aantrekkelijke ingang? Vandaag heeft het college een plan van aanpak aangekondigd. 

"Zoetermeer is een schoolvoorbeeld voor logistieke ontsluiting, de hoeveelheid bruis neemt dagelijks toe en de economie begint weer op toeren te komen. Het vreemde is dat je daar als passant maar weinig van merkt. We mogen best wat trotser zijn op onze stad en daar hoort bij dat je je laat zien” betoogt Iedema. “Nu de turbine van Siemens er niet meer is ben je Zoetermeer voorbij voor je er erg in hebt. En dat is zonde, want een aantrekkelijk stad is ook wat nieuwe investeerders willen zien, of bedrijven die zich hier willen vestigen.”  

De komende maanden zal het college een plan van aanpak presenteren waarin niet alleen aandacht is voor de entrees van Zoetermeer, maar ook voor het stationsgebied. Dat stationsgebied werd eerder al verkozen tot een van Nederlands lelijkste plekken. Nog voor de zomer zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarin omwonenden, belanghebbenden en inwoners met de planmakers van gedachten kunnen wisselen.
Dat gevoel van kijk! Daar woon ik! ,als je de stad binnenkomt. Dat gun je toch iedereen

De VVD mist ambitie en vernieuwing in de nota vrije tijd. In de vergadering van de raadscommissie van 7 april werd de door het college voorgestelde nota besproken. De plannen van het college zijn volgens de liberalen te vrijblijvend en niet concreet genoeg.

"We missen heel veel in de nu voorgestelde nota. Een effectief beleid op vrije tijd is goed voor Zoetermeer. De gemeente moet met deze nota een kader stellen waar het vrijetijds-aanbod aan moet voldoen. Nu ontbreekt elke vorm van kader en is niet duidelijk wat we wel en niet gaan doen." aldus Lisette Meijer, woordvoerder vrije tijd voor de VVD.

De nota vrije tijd gaat over onder andere cultuur, sport en evenementen. De VVD vindt het goed dat de verbinding tussen deze sectoren wordt gezocht. De huidige nota is echter te abstract om deze overkoepeling waar te maken.

De VVD deed tijdens de commissievergadering een aantal concrete suggesties om de nota te verbeteren. Ook in het verkiezingsprogramma van de VVD bepleiten de liberalen een beter vrije-tijdsbeleid. Zo wil de VVD het subsidiebeleid cultuur herzien, brede school activiteiten uitbreiden en een bruisender Stadshart.

Meijer: "Sturen op hoofdlijnen is goed, maar dit moet niet leiden tot onduidelijkheid. De komende periode wordt de tijd genomen om het stuk te verbeteren en concretiseren. In de besluitvorming blijven wij ons hard maken voor een nota vrije tijd waarin samenwerken, visie en kwaliteit voorop staan, zodat ook iedereen in de stad weet waar hij aan toe is."

De openbare basisschool De Tjalk in de Leyens kent een sterke toeloop van nieuwe leerlingen en groeit uit haar jas. Een aantal klassen is al elders ondergebracht. Na de zomer zal dit voor nog meer klassen gelden. De VVD fractie in de raad van Zoetermeer maakt zich zorgen over deze situatie en heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders

Ouders in de wijk De Leyens sturen hun kinderen graag naar de openbare basisschool De Tjalk. Ook vanuit andere wijken komen veel kinderen naar de school. De populariteit van de school maakt dat het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven groeien. De groei kon eerst nog wel worden opgevangen op de locatie. Dat is niet langer mogelijk en er moeten nu klassen worden bijgebouwd. Het wachten is op gemeentelijke goedkeuring van de plannen. In afwachting van nieuwbouw zijn een paar klassen al ondergebracht op andere locaties. Het gebruik van bestaande gymlokalen als leslokalen bleek onvoldoende soelaas te bieden.Omdat nieuwbouw niet voor het nieuwe schooljaar kan worden gerealiseerd en omdat de groei van het aantal leerlingen doorzet, is het onvermijdelijk dat nog meer klassen tijdelijk elders een plek zullen moeten vinden.

De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van signalen die zij ontving, vragen gesteld aan het college. Zo wil de VVD van het college horen welke oplossingen de gemeente Zoetermeer heeft voor De Tjalk. VVD-raadslid Lisette Meijer: “Het verdelen van leerlingen over meerdere locaties is een noodoplossing die niet lang mag duren. Het brengt ouders in de problemen die hun kinderen naar verschillende plekken in de stad moeten brengen. En wat te denken van leerlingen die een eind zullen moeten gaan fietsen terwijl ze nu vlak bij De Tjalk wonen? Ik zou me als ouder best zorgen maken over de veiligheid.”. De VVD wil ook weten of de situatie van de succesvolle school De Tjalk uniek is in Zoetermeer, of dat ook andere scholen met dit soort problemen te maken hebben.


De vragen van de VVD:

Geacht College,

De fractie van de VVD in de raad van Zoetermeer heeft signalen ontvangen dat de basisschool De Tjalk overvol is en een tekort heeft aan lokalen. Wij hebben begrepen dat er een verzoek tot uitbreiding bij de gemeente ligt, maar dat hier nog geen uitsluitsel over is gegeven. Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, zal dit, naar wij begrijpen, sowieso niet meer op tijd zijn voor het volgende schooljaar. Dit heeft naar verwachting tot gevolg dat leerlingen naar andere locaties zullen moeten uitwijken.

De VVD Zoetermeer heeft hierover een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de hierboven beschreven situatie op basisschool De Tjalk?
 2. Welke cijfers zijn bij college bekend m.b.t. deze school omtrent huidige resp. te verwachten leerlingen aantallen, aantal klassen en aantal lokalen?
 3. Is het college bekend met het gebruik van de gymlokalen als reguliere leslokalen bij deze school?
 4. Betekent dit gebruik van gymlokalen dat er geen gymonderwijs meer wordt gegeven (dat wordt meestal in externe gymzaal dan gedaan, wat betekent dat ook de allerkleinsten ergens anders moeten gymmen)?
 5. Overwegende dat de verantwoordelijkheid voor de ruimte van en op een basisschool bij de gemeente ligt; welke oplossing(en) heeft het college voor basisschool De Tjalk?
 6. Heeft het college in haar overwegingen bij de gekozen oplossingsrichting meegenomen dat ouders vaak bij de schoolkeuze voor specifieke locaties hebben gekozen (o.a. ligging ten opzichte van huis, het wel of niet alleen naar school kunnen lopen, verkeersveiligheid rondom de school)?
 7. Betrekt de gemeente bij haar overwegingen ook de veiligheid van de leerlingen, als zij naar verder liggende locaties moeten fietsen?
 8. Speelt voor de gemeente ook een rol bij de overwegingen dat als ouders meerdere kinderen op deze school hebben, zij die naar twee locaties op dezelfde tijd moeten brengen, wat fysiek onmogelijk is?
 9. Welke eventuele andere basisscholen in Zoetermeer bevinden zich in een vergelijkbare situatie en op welke wijze gaat de gemeente hiermee om?
   

Lisette Meijer

Raadslid VVD Zoetermeer