Log in op Mijn VVD

Morgen (zaterdag 10 februari) gaan Zoetermeerse VVD’ers op verschillende plekken de stad in om zo veel mogelijk mensen te spreken. Overdag zal de VVD de wijk Oosterheem induiken en aanbellen bij wijkbewoners. ’s Avonds zal de VVD de kroegen in de binnenstad bezoeken om contact te leggen met jongeren.

De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Wij pleiten voor extra inzet op verkeersveiligheid in de komende jaren. Er moeten meer handhavers komen zodat zij vaker in samenwerking met de politie kunnen controleren. Daarnaast willen we doorgaan met het veiliger inrichten van straten. Dit betekent wel dat er meer geld bij moet komen. Ook wil de VVD geen fietsers zonder verlichting meer. Dat vraagt ook om gerichte controles.” aldus Jan Iedema, fractievoorzitter en nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD Zoetermeer.

Eind december heeft de VVD het college van burgemeester en wethouders gemaand tot actie om de verkeersveiligheid van de Ruimtebaan in Noordhove te verbeteren. Inmiddels zijn de antwoorden binnen. De uitkomst is dat de gemeente tijdelijk een eigen snelheidsmeter gaat plaatsen rond de scholen. De VVD is blij met deze actie.

Volgens het college is de straat zelf wel voldoende verkeersveilig ingericht. Er zijn in het verleden al infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur op het gedeelte tussen de Lijnbaan en de Lommerbaan. Er liggen wegversmallingen, een iets verhoogde voetgangersoversteekplaats en kussendrempels.  

De VVD Zoetermeer maakt zich al jaren sterk voor een effectieve en slagvaardige aanpak van de criminaliteit. Dat zo’n strenge aanpak loont laten de laatste cijfers zien. Burgemeester Aptroot maakte vandaag bekend dat de trend van een dalend aantal misdrijven in Zoetermeer zich ook in 2017 heeft voortgezet. Ten opzichte van 2016 daalde het totaal aantal gepleegde misdrijven met 7%. Sinds 2012 bestaat er een dalende trend te zien. Vooral het aantal straatroven (- 37%) en woninginbraken (- 18%) daalde sterk in het afgelopen jaar.

 Robbert Morée

De VVD Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het recht op mediation kan helpen als gebruikers van WMO-middelen een geschil hebben met de gemeente. In de gemeente Ede hebben inwoners dat recht sinds dit jaar. De liberalen zijn enthousiast daarover.

Gebruikers van WMO-middelen kunnen bij een geschil met de gemeente over de inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar een geschillencommissie. Die weg betekent meestal dat gemeente en gebruiker als partijen recht tegenover elkaar staan. Inzet van een door de gebruiker gekozen en door de gemeente betaalde mediator kan partijen weer naast elkaar brengen en geschillen constructiever tot een oplossing brengen. 

“Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en experimenten, dienen zich voortdurend aan. Daarbij wil de VVD kijken hoe we de inwoner het beste in zijn kracht kunnen zetten en zo optimaal gebruik kunnen maken van de relatie tussen inwoners en professionals. Het recht op mediation kan daarbij helpen denken wij.” aldus VVD-raadslid Robbert Morée

De VVD Zoetermeer wil mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet afschrijven. Dat is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben een veel kleinere kans om aan het werk te komen en daarmee optimaal te participeren in de samenleving en voor hun eigen inkomen te zorgen. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college hoe in Zoetermeer de taal-eis voor de bijstand wordt gehandhaafd.

De VVD is faliekant tegen het plan van het college om in Oosterheem meer woonwagens te plaatsen. Het college wil op de hoek van de Olof Palmelaan en Gooimeer zeker 7 extra woonwagens plaatsen. De VVD wil dit niet. Die wil hier appartementen voor jongeren of ouderen.

De beoogde plek voor de extra woonwagens ligt in de buurt Waterzicht. Dit is het nieuwste deel van de wijk Oosterheem, waar nog enkele kleine plekken te bebouwen zijn. Het ligt onder andere tegenover de brandweerkazerne. Momenteel is het terrein deels ingericht als een tijdelijk voetbalveld.

 

VVD bij de Nieuwjaarsduik

De VVD Zoetermeer is het jaar fris en actief begonnen. Er waren namelijk vijftien VVD’ers bij de Nieuwjaarsduik in het Noord-Aa aanwezig. Vijf liberalen doken het koude water in en tien hielpen als vrijwilliger.

Wethouder en lijsttrekker Marc Rosier deed in 2012 voor het eerst mee aan de Zoetermeerse Nieuwjaarsduik. Ook dit jaar was hij van de partij en ging kopje onder in het Noord-Aa. Ook kandidaten Vivianne van Yperen (nummer 3 op de kandidatenlijst), Harm Meijer (11) en Marc van der Ham (17) en bestuurslid Martin Alkemade doken het koude water in.