Log in op Mijn VVD

Op ons kun je bouwen

Wonen en de wijken

Onderhoud in de wijken omhoog. Groene kwaliteit behouden. Bouw koop- en huurwoningen voor hogere & middeninkomens. 

Op ons kun je bouwen

Veiligheid

Meer handhavers in de wijken. Focus op rotzooi, overlast en verkeersveiligheid. Inzetten op bewonersbetrokkenheid. 

Op ons kun je bouwen

Economie en werk

Voldoende werkgelegenheid. Aantrekkelijke winkelgebieden. Investeren in de Dorpsstraat. Glasvezel. Werk moet lonen.

Op ons kun je bouwen

OV en verkeer

RandstadRail ook naar Rotterdam, Delft & Leiden. Haltes vernieuwen. Voldoende parkeerplekken.

Op ons kun je bouwen

Jeugd en Jeugdzorg

Gevarieerde speelplaatsen in alle wijken. Verantwoordelijkheid ouders onderstrepen, ondersteunen waar nodig.

Op ons kun je bouwen

Onderwijs 

Scholen goed en veilig bereikbaar. Uitbreiding middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Samenwerking met het bedrijfsleven.

Op ons kun je bouwen

Ouderen 

VVD wil toenemede aandacht voor ouderen. Meer woningen voor ouderen. Veiligheid en zorg moet ook voor ouderen op orde zijn.  

Op ons kun je bouwen

Welzijn en zorg

Zorg toegankelijk voor iedereen. Focus Armoedebeleid op kinderen. Mantelzorgers & vrijwilligers krijgen blijk van waardering.

Op ons kun je bouwen

Kunst en Cultuur

Verbeteren openbaar gebied door kunstobjecten. Ruimte voor festivals. Nationaal Videogame Museum en cultuurpodium De Boerderij behouden.

Op ons kun je bouwen

Sport en recreatie

Sportaccommodaties goed en veilig bereikbaar. Evenementen op Markt en Dobbegebied. Investeren in groen.

Op ons kun je bouwen

Energie en Milieu

Wijken moeten schoner. Overal ondergrondse containers. Groenere buitenruimte. Wijken verduurzamen.

Op ons kun je bouwen

Openbaar bestuur

Gemeente gebruikt helder taalgebruik, zuivere communicatie. Transparantie en minder bureaucratie.

Op ons kun je bouwen

Financiën

Zo laag mogelijk belastingen. De OZB stijgt wat de VVD betreft niet. Minder Regels. Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld.