Log in op Mijn VVD

Gewoon.Doen.

Wonen en de wijken

Onderhoud in de wijken omhoog. Groene kwaliteit behouden. Bouw koop- en huurwoningen voor hogere & middeninkomens. 

Gewoon.Doen.

Veiligheid

Meer handhavers in de wijken. Focus op rotzooi, overlast en verkeersveiligheid. Inzetten op bewonersbetrokkenheid. 

Gewoon.Doen.

Economie en werk

Voldoende werkgelegenheid. Aantrekkelijke winkelgebieden. Investeren in de Dorpsstraat. Glasvezel. Werk moet lonen.

Gewoon.Doen.

OV en verkeer

RandstadRail ook naar Rotterdam, Delft & Leiden. Haltes vernieuwen. Voldoende parkeerplekken. Focus op verkeersveiligheid. 

Gewoon.Doen.

Jeugd en jongeren 

Meer woningen voor jongeren. De VVD wil grote speeltuinen en jeugdhonken. Hangen mag, overlast wordt aangepakt.

Gewoon.Doen.

Onderwijs 

Scholen goed en veilig bereikbaar. Uitbreiding middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Samenwerking met het bedrijfsleven.

Gewoon.Doen.

Ouderen 

VVD wil toenemede aandacht voor ouderen. Meer woningen voor ouderen. Veiligheid en zorg moet ook voor ouderen op orde zijn.  

Gewoon.Doen.

Welzijn en zorg

Zorg toegankelijk voor iedereen. Focus Armoedebeleid op kinderen. Mantelzorgers & vrijwilligers krijgen blijk van waardering.

Gewoon.Doen.

Kunst en Cultuur

Verbeteren openbaar gebied door kunstobjecten. Ruimte voor festivals. Nationaal Videogame Museum behouden. 

Gewoon.Doen.

Sport en recreatie

Sportaccommodaties goed en veilig bereikbaar. Evenementen op Markt en Dobbegebied. Investeren in parken in en rond de stad.

Gewoon.Doen.

Milieu en duurzaa...

Wijken moeten schoner. Overal ondergrondse containers. Groenere buitenruimte. Wijken verduurzamen.

Gewoon.Doen.

Openbaar bestuur

Gemeente komt bij inwoners en ondernemers langs. Privacy goed borgen. Gemeente biedt ruimte voor vernieuwingen.

Gewoon.Doen.

Financiën

Zo laag mogelijk belastingen. De OZB stijgt wat de VVD betreft niet. Minder Regels. Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld.