Log in op Mijn VVD

Economie en werk

Economie

De VVD vindt dat Zoetermeer niet alleen een aantrekkelijke woonstad moet zijn, maar ook een stad waar voldoende werkgelegenheid is. Om dit te bereiken is het van essentieel belang (grote) (inter)nationale bedrijven naar Zoetermeer en de directe omgeving te halen, zoals IT-bedrijven, IT-hubs, nieuwe vormen van logistiek voor bevoorrading en Smart Home (zorg)bedrijven.

Ook voor kleinere bedrijven moeten er voldoende mogelijkheden zijn in de gemeente, ook in de vorm van combinaties van werken, ondernemen en wonen.

Zoetermeer is qua economie en werkgelegenheid geen eiland. Volgens de VVD kan Zoetermeer zich zeker verder ontwikkelen tot economisch knooppunt te midden van Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Gouda. Voor de werkgelegenheid voor haar inwoners is de samenwerking met omliggende gemeenten bij de versterking van economische ontwikkeling van de regio essentieel.

De VVD vindt dat voor de regionale economische ontwikkeling van de regio niet alleen de A4/A13-zone van belang is maar nadrukkelijk ook de A12-zone. In dat kader blijft de samenwerking met de gemeente Lansingerland essentieel voor de verdere ontwikkeling van het gebied rondom het nieuwe NS-station Lansingerland-Zoetermeer (Prisma en Bleizo).

Winkelgebieden

De VVD staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen Zoetermeer.
De VVD zal ieder (retail)initiatief dat gericht is op de versterking van de economie en het vergroten van werkgelegenheid in de stad met een positief kritische houding tegemoet treden.

De VVD wil dat de vernieuwing van de binnenstad en de wijkwinkelcentra een permanente activiteit is om deze winkelgebieden aantrekkelijk te houden en leegstand te bestrijden. De vernieuwing van het Stadshart is een succes en moet doorgaan. De wijkwinkelcentra moeten zich voortdurend vernieuwen voor wat betreft fysieke kwaliteit en de samenstelling van de winkelvoorzieningen.

De VVD wil dat de gemeente initiatieven van de eigenaren en ondernemers ondersteunt om de positie van het Woonhart te versterken en om de verbinding daarvan met het Stadshart te verbeteren.

De VVD vindt dat de Dorpsstaat zich moet ontwikkelen tot gebied met een exclusieve uitstraling. De VVD is trots op de Dorpsstraat en ziet verdere kansen voor de straat als het middenstuk zich vooral richt op winkelen en horeca, het oostelijk deel woongebied wordt en het westelijk deel vooral op cultuur en horeca wordt gericht. Samen met eigenaren en ondernemers moet er dan wel op allerlei manieren flink geïnvesteerd worden in de straat.

De VVD vindt de wijkwinkelcentra belangrijk voor de wijken. Deze moeten dus aantrekkelijk blijven qua winkels maar ook waar het gaat om de bereikbaarheid en de uitstraling van het openbaar gebied.
De blijvende vernieuwing van de winkelcentra zelf is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaren en de winkeliers, maar de gemeente moet deze vernieuwing wel ondersteunen en waar nodig aanjagen.

Dutch Innovation Park

Het Dutch Innovation Park moet zich ontwikkelen tot locatie voor big data, ICT- bedrijvigheid, onderwijs en toegepaste innovaties op het gebied van e-health & care en cyber security. De reeds in het gebied gevestigde bedrijven en de Dutch Innovation Factory (DIF) als combinatie ICT-bedrijven en de ICT-opleidingen van de Haagse Hogeschool vormen een uitstekend basis voor de verdere bedrijvigheid, startende ondernemers, onderwijs en huisvesting van studenten en andere jongeren. De waterplas tegenover de DIF is een mooie locatie voor waterwoningen. Dat is een kans omdat Zoetermeer die woonvorm nog niet kent.

Glasvezelnetwerk

Zoetermeer is reeds een digitale stad met onder andere een glasvezelnetwerk dat de bedrijventerreinen verbindt en dat is aangelegd door ondernemers zelf. Daarnaast wonen en werken er ook veel zzp’ers in Zoetermeer die werkzaam zijn in de ICT-sector. In de toekomst moet Zoetermeer ook een digitale stad blijven. Daarom moet volgens de VVD het in de toekomst in Zoetermeer overal mogelijkheid zijn om toegang te krijgen tot snel mobiel internet. Voor ICT-ondernemers biedt dit nieuwe ontwikkelkansen. Inwoners en bezoekers kunnen op die manier overal en altijd gebruik maken van de (nieuwste) internetmogelijkheden. De VVD vindt dat de gemeente daarom open moet staan voor nieuwe technologieën zoals 5G en LoRa en providers moet helpen met het vinden van locaties voor zendmasten.

De VVD wil zo laag mogelijke administratieve en financiële lasten voor ondernemers. Er moeten zo weinig belemmeringen zijn voor (startende) ondernemers die vanuit hun woonhuis willen werken.

De VVD vindt dat de gemeente bij de aanbestedingen het principe van de prestatie- inkoop (Best Value Procurement) moet toepassen: de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. In dat kader kunnen Zoetermeerse bedrijven een bijzondere positie krijgen door sociale tegenprestaties in hun beleid te betrekken (Social Return of Investment).

Werk

De VVD vindt dat de gemeente in het (sociaal) beleid de nadruk moet leggen op het aan werk helpen van mensen. Daarbij gaat om het verbeteren van de aansluiting met de arbeidsmarkt. Via vooral herscholing, duurzame re-integratie en met andere innovatieve middelen moeten mensen in een positieve spiraal gebracht worden. Dat geldt zowel voor jongeren als voor ouderen.

De VVD vindt dat de afspraken met de werkgevers moeten worden verstevigd met betrekking tot de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, het scheppen van stageplaatsen voor VMBO en MBO-leerlingen, het aan het werk helpen van mensen die bij de gemeente zijn ingeschreven als werkzoekende en/of als bijstandsgerechtigde.

Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. De VVD vindt dat voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie verwacht mag worden. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

Werk moet lonen; armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) moeten worden herzien of afgeschaft.