Economie & Werk

EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE

De Zoetermeerse VVD wil dat er in Zoetermeer en omgeving meer banen bijkomen, want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het versterkt je gevoel van eigenwaarde en trots en het zorgt voor sociaal contact met collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Zoetermeer mee kan doen. Ondernemers krijgen voldoende ruimte om aan de slag te kunnen. Lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen en denken mee over de beste oplossing.

WAAR ONDERNEMERS DE RUIMTE KRIJGEN

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Er is een hoop bedrijvigheid en werkgelegenheid op het Dutch Innovation Park en op Bleizo. Steeds meer bedrijven en opleidingen vinden hun weg naar onze stad. Maar de coronacrisis heeft onze Zoetermeerse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug en juist nu moeten we de economie blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

We willen dat Zoetermeer een stad met voldoende werkgelegenheid is. We werken daarom aan het vestigingsklimaat voor (grote) (inter)nationale bedrijven in Zoetermeer en in de directe omgeving die passen bij het profiel van de stad, zoals bedrijven in de ICT, logistiek en (e-)health. Ook voor kleinere bedrijven, start-ups en scale-ups, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om zich te vestigen of te ontwikkelen in onze gemeente. Daarnaast willen we ruimte bieden aan nieuwe combinaties van werken, ondernemen en wonen.

WAAR DE STAD BRUIST EN BEZOEKERS VAN BUITEN AANTREKT

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelstraten. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad, die klaar is voor de toekomst. We staan in Zoetermeer open voor nieuwe ontwikkelingen binnen Zoetermeer. We treden ieder initiatief dat gericht is op de versterking van de economie en het vergroten van werkgelegenheid in de stad met een positief kritische houding tegemoet. We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor levendige winkelstraten vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.

We willen dat de vernieuwing van de binnenstad en van de wijkwinkelcentra een permanente activiteit is om deze winkelgebieden aantrekkelijk te houden en leegstand te bestrijden. De wijkwinkelcentra zijn de kurk waar de wijkeconomie op drijft. Ze moeten zich voortdurend vernieuwen wat betreft fysieke kwaliteit en de samenstelling van de winkelvoorzieningen. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaren en de winkeliers, maar de gemeente moet deze vernieuwing ondersteunen en, waar nodig, aanjagen.

We ontwikkelen de Dorpsstraat door tot gebied met een eigen uitstraling. We zijn trots op de Dorpsstraat en zien verdere kansen voor deze straat. Het middenstuk moet zich vooral richten op winkelen en horeca, het oostelijk deel wordt woongebied en het westelijk deel focust vooral op cultuur en horeca. We willen samen met eigenaren en ondernemers investeren in deze straat. Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones.