Log in op Mijn VVD

Waar we verstandig met ons geld omgaan

Gemeenten hebben het financieel zwaar en Zoetermeer is daar helaas geen uitzondering op. Door tekorten in het sociaal domein kan de gemeente geen sluitende begroting maken. De oplossing moet voor het grootste gedeelte komen uit een verhoging van het budget dat de gemeente hiervoor van de Rijksoverheid krijgt. De afgelopen periode heeft Zoetermeer de leiding genomen door bijna alle gemeenten in Nederland achter ons te krijgen in de strijd voor een groter en eerlijker budget. We zullen daar ook de komende periode mee doorgaan. Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn.

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belastingen houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. Als er de komende periode extra bezuinigingen nodig zijn, zullen we die zoveel mogelijk realiseren op de plekken waar de tekorten zitten en desnoods door te stoppen met taken waar we niet genoeg geld voor krijgen vanuit de Rijksoverheid. We kunnen de stad niet laten verloederen door te bezuinigen op kritieke zaken als veiligheid en het onderhoud van de stad.

Transparantie, regulatie en belasting

De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn goed leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.  Wij willen dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Daarnaast zijn wij voor minder regels (deregulering), niet alleen vanuit het belang van inwoners en bedrijven, maar ook om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van regels te beperken.

Als de financiële situatie het toestaat, stijgt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) de komende vier jaar niet en de woonlasten blijven zo laag mogelijk. De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden. Om kosten te dekken wilt de Zoetermeerse VVD dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van regionale, provinciale, landelijke en Europese fondsen en subsidieregelingen.