Log in op Mijn VVD

Financiën

Gewoon.Doen.

Financiën

Zo laag mogelijk belastingen. De OZB stijgt wat de VVD betreft niet. Minder Regels. Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld. 

Financiën

Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld

De financiën van de gemeente zijn goed op orde en dat moet vooral zo blijven. De VVD wil dat er steeds sprake van een sluitende meerjarenbegroting en een zorgvuldig gebruik van de financiële reserves. Daarbij gaat het zowel om grote als kleine uitgaven. Zo biedt de gemeente momenteel gratis hondenpoepzakjes aan op de wijkposten. Dit is geen primaire taak van een gemeente en de VVD wil hiermee stoppen. Deze zakjes zijn gewoon in winkels te koop.

De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten transparant zijn. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

Belastingen, heffingen en tarieven

De VVD is voor zo laag mogelijke belastingen, heffingen en tarieven voor inwoners en bedrijven. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) stijgt wat de VVD betreft de komende vier jaar niet. Heffingen en tarieven zijn niet hoger dan de werkelijke noodzakelijke kosten. De gemeente dient deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Fondsen en subsidieregelingen

De VVD wil dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van regionale, provinciale, landelijke en Europese fondsen en subsidieregelingen

Deregulering

De VVD is voor minder regels (deregulering), niet alleen vanuit het belang van inwoners en bedrijven, maar ook om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van regels te beperken. Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente moet dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.