Log in op Mijn VVD

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet Zoetermeer verduurzamen. Huizen gaan van het gas af en we gaan op zoek naar nieuwe energiebronnen. Dit vraagt om verstandige keuzes. De Zoetermeerse VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Zonne-energie is welkom, maar voor windmolens is er in de stad geen plek. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en dat we onze stad schoon en leefbaar houden.

Afvalbeleid

Landelijke wetgeving zorgt ervoor dat het verbranden van restafval op termijn duurder wordt dan nu het geval is en verplicht op die manier gemeenten om minder restafval te produceren. Om te voorkomen dat de kosten flink oplopen heeft de gemeente gekeken hoe we hiermee kunnen omgaan en daarbij kan grofweg gekozen worden voor twee manieren: nascheiding en bronscheiding.

De VVD kiest voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. Wij zijn tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. De VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft.

Vol slimme en duurzame oplossingen

Wij willen dat Nederland in 2050 CO2 -neutraal is. Daar komen flinke veranderingen bij kijken die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en voor een fijne en leefbare stad, maar het moet wel gebeuren op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit slim aan te pakken, kunnen we ons leven blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om in te wonen. Meer doen met minder is het uitgangspunt, we gaan niet inleveren op comfort.

We zetten in op het halen van de duurzaamheidsdoelen van de Rijksoverheid. Waar het kan zetten we extra stappen, maar we jagen inwoners niet onnodig op kosten om ‘koploper’ te zijn. Verduurzaming is een marathon, geen sprint. De gemeente moet zich focussen op het informeren en faciliteren van inwoners. Er komt per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen, zodat bijvoorbeeld helder is wanneer het beste moment is om de oude CV-ketel te vervangen door een warmtepomp of hoe je je huis het beste kan isoleren. De beste manier om te verduurzamen is door de isolatie van huizen te verbeteren. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert door afspraken te maken met woningcorporaties en verhuurders.

Initiatieven en innovatie

Er komen steeds meer initiatieven rondom warmtenetten van de grond. We willen dat de gemeente scherp blijft en aansluit op initiatieven die voor Zoetermeerders (financieel) gunstig zijn. Daarom willen we dat de gemeente flexibel is in het toelaten van nieuwe concepten, zodat innovatie optimaal kan worden benut bij het verduurzamen van de stad.

We stimuleren het gebruik van daken voor zonnepanelen en ‘groendaken’. Op die manier voorkomen we hittestress, besparen we energie en verbeteren we de biodiversiteit in de stad. Nieuwe woningen bouwen we zonder gasaansluiting. Voor bestaande woningen ligt er een goed onderhouden netwerk van gasleidingen. Dit geeft in de nabije toekomst mogelijk kansen met betrekking tot groen gas of waterstof. Duurzaam verwarmen van een huis zonder dat (direct) een hoog isolatieniveau nodig is hierdoor ook mogelijk.

Zoetermeer is een dichtbevolkte stad waar uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er geen ruimte is voor windmolens. We zijn daarom tegen windmolens in Zoetermeer.