Log in op Mijn VVD

Jeugd en jongeren

Gewoon.Doen.

Jeugd en jongeren 

Meer woningen voor jongeren. De VVD wil grote speeltuinen en jeugdhonken. Hangen mag, overlast wordt aangepakt.

Jeugd en jongeren

Jongeren hebben de toekomst en zij verdienen een prominente plek in Zoetermeer. Er moeten voldoende onderwijs-, cultuur- en sportvoorzieningen en uitgaansmogelijkheden voor hen in de stad zijn. De VVD vindt dat er voor jongeren die bij voorkeur in Zoetermeer ook hun vervolgopleiding willen volgen, een zo breed mogelijk pakket aan onderwijsmogelijkheden aanwezig moet zijn.

De VVD wil dat er voor jongeren die tijdens en/of na hun studie graag in Zoetermeer zelfstandig willen (blijven) wonen voldoende huisvestingsmogelijkheden moeten zijn. Het is ook voor Zoetermeer belangrijk om jongeren aan de stad te binden.

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. De VVD vindt dat ouders in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor een goede opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Als de ouders het belang van het kind schaden dan dient de overheid in te grijpen.

Als ouders en kinderen een probleem hebben, moeten ze hulp krijgen van jeugdzorg. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin zoekt naar de beste oplossing voor zorg op maat. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, wil de VVD dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

Jongeren krijgen de vrijheid om zelf vertier te vinden. De gemeente dient daarbij volgens de VVD faciliterend te zijn en de mogelijkheden voor sport, cultuur en vrije tijd te ondersteunen. Jongeren mogen hangen zolang ze dat doen op plaatsen waar dat kan en mag en geen overlast veroorzaken. Kinderspeelplaatsen en basisschoolpleinen zijn voor jonge kinderen en niet voor de middelbare schooljongeren.

De VVD is voorstander van grote speeltuinen met een grote variëteit aan speelvoorzieningen. De VVD wil dat er voldoende jeugdhonken en buurtcentra zijn voor jongeren, zodat zij zich niet alleen hoeven te vermaken in de openbare ruimte met alle overlast van dien.

De VVD vindt dat met de groei van bruis in de binnenstad, ook de aandacht voor het veilig stappen moet toenemen. Hiervoor is onder andere ‘blauw’ nodig tijdens uitgaanstijden. Waar nodig worden cameratoezicht en andere instrumenten ingezet.

De VVD wil dat jongeren of andere groepen die in een buurt al dan niet door het door het gebruik van alcohol en drugs overlast veroorzaken dan wel drugs dealen streng moeten worden aangepakt. Dit geldt ook voor hangplekken, jeugdhonken en buurtcentra waar jongeren toch hun boekje te buiten gaan. Speciale aandacht verdient het bestrijden van kelderbox prostitutie van minderjarigen en het begeleiden van tieners die in dergelijke situaties zijn belanden. In elke grote stad zoals Zoetermeer gebeuren dit soort verschrikkelijke dingen.