Jeugd & Jeugdzorg

WAAR JE FIJN KUNT OPGROEIEN

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een stad te bieden waarin kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het beste. Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig etiketten plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat. Nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost.

Kinderen kunnen in Zoetermeer fijn opgroeien en buitenspelen. De VVD wil daarom veilige en gevarieerde speelplaatsen in alle wijken. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig etiketten en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen.

JEUGDZORG

Er komt een scherpere afbakening van wat onder jeugdzorg valt. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Preventie, het voorkomen van hulp, is erg belangrijk. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt. Zo voorkomen we dat we op latere leeftijd zwaardere hulp moeten bieden.

We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben, moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg. Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling, moet dit herkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.

De Zoetermeerse VVD wil de zorg dicht bij huis organiseren. IKC’s moeten hier een grotere rol in krijgen door zoveel mogelijk voorzieningen voor kinderen en ouders onder één dak te hebben. We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de huisartsenpraktijken. Zij zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp.

De problemen van kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen kinderen beter en effectiever geholpen worden. Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en (sport)verenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen.