Kunst & Cultuur

MET CULTURELE VOORZIENINGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

In Zoetermeer zorgen we voor een rijk aanbod van culturele activiteiten, voorzieningen en evenementen. We willen daarmee een groeiend aantal bezoekers naar onze stad trekken. Hierbij spelen horeca, theaters, podia, evenementen, (sport)verenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om muziekfestival, een culinair event of het Stadstheater, in Zoetermeer is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

Voor de Zoetermeerse VVD zijn het Stadstheater, Cultuurpodium De Boerderij en het Nationaal Video-game museum onze culturele publiekstrekkers. We concentreren galeries en ateliers voor kunstenaars zoveel mogelijk in westelijk deel van de Dorpsstraat. Dit versterkt de verbinding en vereenvoudigt de mogelijkheden tot krachtenbundeling. Ook individuele kunstenaars moeten zelf mogelijkheden benutten voor het verwerven van klantgerichte activiteiten en de daarmee samenhangende financiële inkomsten. 

FESTIVALS EN EVENEMENTEN

In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en er zijn culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Nederlandse identiteit. Daarom zet Zoetermeer zich proactief in op het vergroten van het festival- en evenementenaanbod in onze stad.

In Zoetermeer komt meer ruimte voor festivals en andere evenementen. We verlengen de vergunningen waar het kan. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen voor kleine evenementen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht. Zo stimuleren we onder andere nieuwe makers. 

We benutten onze buitengebieden beter voor het houden van festivals en evenementen en we sluiten op voorhand geen locaties uit. Voor elk evenement geldt uiteraard dat rekening wordt gehouden met omwonenden en met de natuur.  

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

We maken onze stad aantrekkelijk door kunst in de openbare ruimte. Bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte moeten verplaatst kunnen worden als ze beter aansluiten bij een nieuwe omgeving. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen voor street art.

SUBSIDIES

De Zoetermeerse VVD vindt dat via subsidievoorwaarden de samenwerking tussen culturele instellingen bevorderd moet worden. Hierbij gaat het o.a. om onderlinge afspraken over het gebruik van gebouwen en personeel en vooral ook om programmatische afstemming.

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Als uitgangspunt hanteren we een 50%-50% regeling met een afbouw over de jaren.

Het budget voor cultuur neemt niet toe. We zetten het beschikbare geld zo effectief mogelijk in. Zo bereiken we zoveel mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.