Log in op Mijn VVD

Ondersteunend wonen

Zoetermeer heeft zich ontwikkeld van een stad met vooral jonge gezinnen tot een stad met een gemiddelde leeftijdsopbouw. Dat vraagt ook om een toenemende aandacht voor oudere inwoners. De meeste ouderen zijn actieve burgers en kunnen zich uitstekend redden zonder een beroep te doen op speciale welzijns- en zorgvoorzieningen, die in het hoofdstuk Zorg en Welzijn aan de orde zijn. Zoetermeerders blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en op woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen. Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet daarom snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.  

Activiteiten

Het is dan ook van belang voor onze ouderen om zo lang mogelijk actief te blijven. Dit heeft een positief effect op de gezondheid. Actieve ouderen hebben ook minder last van een steeds groter wordend probleem onder onze ouderen, vereenzaming. De gemeente moet een actieve levensstijl daarom stimuleren. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groepen inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.