Log in op Mijn VVD

Ouderen

Gewoon.Doen.

Ouderen 

VVD wil toenemede aandacht voor ouderen. Meer woningen voor ouderen. Veiligheid en zorg moet ook voor ouderen op orde zijn.  

Ouderen

Zoetermeer heeft zich ontwikkeld van een stad met vooral jonge gezinnen tot een stad met een gemiddelde leeftijdsopbouw. Dat vraagt ook om een toenemende aandacht voor oudere inwoners. De meeste ouderen zijn actieve burgers en kunnen zich uitstekend redden zonder een beroep te doen op speciale welzijns- en zorgvoorzieningen, die in het hoofdstuk Zorg en Welzijn aan de orde zijn.

Ouderen moeten zolang als zij dat willen en kunnen op de arbeidsmarkt actief zijn. Hun arbeidsparticipatie krijgt evenveel aandacht van de gemeente als die van andere werkenden en werkzoekenden.

Ouderen kunnen tijdens of na hun werkzame leven een belangrijke (extra) bijdrage leveren aan het vrijwilligers werk. De VVD vindt dat de gemeente moet bevorderen dat ouderen hun kennis en kunde blijven inzetten.

Voor ouderen die om wat voor redenen willen verhuizen moeten voldoende geschikte woningen in stad aanwezig zijn. Dat is met name belangrijk voor degenen die vanwege de veranderingen in hun gezin willen doorstromen naar een kleinere comfortabele woning en/of hun in een eigen woning opgebouwd vermogen vrij willen maken voor nieuwe uitdagingen. Bij het realiseren van nieuwe woningen dient rekening te worden gehouden met de wens van veel ouderen om te verhuizen binnen hun buurt en wijk waarin ze hun sociale contacten hebben opgebouwd. Ook voor ouderen moet er ruimte zijn voor specifieke (collectieve) woonvormen.

De behoefte aan veiligheid en zorg dient steeds meer gefaciliteerd te worden via een digitale voorzieningen in de woningen, de woongebouwen en de woonomgeving. Evenals voor jongeren zijn ontmoetingsruimtes in de buurt en de wijk voor ouderen belangrijk.