Log in op Mijn VVD

Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner, van jong tot oud, kan sporten. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom wil de VVD dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.

Sport voor iedereen

Bij nieuwbouw, gebiedsontwikkelingen of groot onderhoud denken we na over hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. De gemeente vraagt daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Zoetermeerders kunnen sporten. Zoetermeerse sportverenigingen die subsidie krijgen, moeten deze inzetten om wachtlijsten te verkorten. Wij willen dat sportclubs met een wachtlijst voorrang geven aan Zoetermeerse kinderen. 

We gaan slim om met de beschikbare sportfaciliteiten, we spreiden de piek zodat meer mensen kunnen sporten. Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.

In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Zoetermeer. Een nieuw gemeentelijk zwembad wordt op dit moment gebouwd, als deze af is moeten de kosten zoveel mogelijk in de toegangsprijs worden terugverdiend. Voor de minima zorgen we dat zijn een aantal keer per jaar met korting via de Zoetermeerpas ook naar het zwembad kunnen.

Parken in en om de stad

De wijkfunctie van de stadsparken zoals het Binnenpark, het Burgemeester Hoekstrapark en het Floriadepark moet volgens de VVD worden versterk door bijvoorbeeld de aanleg van een fitnessparcours en een barbecue plek voor de buurt.

Wij zijn trots op de grotere recreatieve groengebieden in en rondom Zoetermeer: het Balijbos, het Bentwoud, het Buytenpark, het Noord Aa gebied, de Rottezoom en het Westerpark. De recreatieve invulling van de Nieuwe Driemanspolder zal daar een uitstekende aanvulling op worden. Wij vinden dat samen met de omliggende gemeenten de recreatieve functies van deze gebieden kan worden versterkt. De VVD wil deze gebieden zichtbaar vernieuwen. Het gaat daarbij om investeringen in het groen, maar ook om goede parkeermogelijkheden, fiets- en voetpaden en recreatieve en toeristische voorzieningen zoals een theehuisje of sportvoorzieningen.

Vaarverbinding

Wij zijn ook voorstander van een nieuwe vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet waardoor de gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn via het water beter met elkaar verbonden worden en waterrecreanten meer mogelijkheden krijgen. Ook kan een dergelijke verbinding een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden.

Leisure

Wij zijn trots op grote bovenlokale leisurevoorzieningen in de stad: Ayers Rock, BurgGolf, Silverdome, SnowWorld en Zoetermeer Leisure Village (voorheen Dutch Water Dreams). Wij zien graag dat daaraan een grote, professioneel gerunde, recreatieve zwemvoorziening wordt toegevoegd en zal particuliere initiatieven daartoe van harte ondersteunen. Bestaande zwem- en duikverenigingen dienen betrokken te worden bij een dergelijk initiatief.