Log in op Mijn VVD

Sport en recreatie

Sport

Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor alle leeftijden toegankelijk is, zonder én met beperking.

Voor elke sportorganisator zoals een vereniging – klein of groot – moeten er volgens de VVD kansen zijn in de stad. Sport is leuk en heeft een sociale functie in de wijken. Verenigingen zijn in eerste aanleg zelfvoorzienend.

De VVD wil dat sportorganisatoren zoals verenigingen alleen extra financiële ondersteuning krijgen als ze actief Zoetermeerders van jong tot oud stimuleren om te sporten. Aan dergelijke extra subsidies worden ook een controleerbare resultaatverplichting gekoppeld.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen op school en in hun vrije tijd.

De VVD vindt dat kinderen tijdens de gymlessen en tijdens de naschoolse opvang goed en veilig moeten worden begeleid door uitsluitend gediplomeerde trainers. De sportvereniging wordt zo echt geïntegreerd in de Brede School, zodat sport onderdeel is van onderwijs en vrije tijd.

Sportaccommodaties moeten goed en veilig te bereiken zijn. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld verzorgde wegen, verlichte fietspaden en voldoende parkeergelegenheid.

Topsport is belangrijk voor de profilering van een stad. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren en zijn een stimulans voor hen om sporten. Daarom moeten topsportverenigingen en -organisatoren kunnen rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente.

Recreatie

Het Stadhuisplein is al betrokken in de vernieuwing van de binnenstad. De volgende stap moet zijn de vernieuwing van de Markt en het Dobbe-gebied, mede als verbetering van de verbinding tussen het Stadshart en de Dorpsstraat. Dit gebied moet volgens de VVD het centrale evenementengebied worden in onze stad. Dit vraagt om diverse (ruime) locaties, een goede bereikbaarheid en een goede onderlinge verbondenheid.

Parken in en om de stad

De wijkfunctie van de stadsparken zoals het Binnenpark, het Burgemeester Hoekstrapark en het Floriadepark moet volgens de VVD worden versterk door bijvoorbeeld de aanleg van een fitnessparcours en een barbecue plek voor de buurt.

De VVD is trots op de grotere recreatieve groengebieden in en rondom Zoetermeer: het Balijbos, het Bentwoud, het Buytenpark, het Noord Aa gebied, de Rottezoom en het Westerpark. De recreatieve invulling van de Nieuwe Driemanspolder zal daar een uitstekende aanvulling op worden. De VVD vindt dat samen met de omliggende gemeenten de recreatieve functies van deze gebieden kan worden versterkt. De VVD wil deze gebieden zichtbaar vernieuwen. Het gaat daarbij om investeringen in het groen, maar ook om goede parkeermogelijkheden, fiets- en voetpaden en recreatieve en toeristische voorzieningen zoals een theehuisje of sportvoorzieningen.

Vaarverbinding

De VVD is ook voorstander van een nieuwe vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet waardoor de gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn via het water beter met elkaar verbonden worden en waterrecreanten meer mogelijkheden krijgen. Ook kan een dergelijke verbinding een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden.

Leisure

De VVD is trots op grote bovenlokale leisurevoorzieningen in de stad: Ayers Rock, BurgGolf, Silverdome, SnowWorld en Zoetermeer Leisure Village (voorheen Dutch Water Dreams).
De VVD ziet graag dat daaraan een grote, professioneel gerunde, recreatieve zwemvoorziening wordt toegevoegd en zal particuliere initiatieven daartoe van harte ondersteunen. Bestaande zwem- en duikverenigingen dienen betrokken te worden bij een dergelijk initiatief.