Log in op Mijn VVD

Veiligheid

De VVD wil dat de veiligheid in woonwijken, in winkelgebieden, in het verkeer, rondom scholen, in uitgaansgebieden, bij sportvoorzieningen en in werkgebieden gewaarborgd is door een combinatie van een veilige fysieke inrichting en de inzet van handhavers en cameratoezicht.

De VVD wil dat in het kader van de veiligheid intensief wordt samengewerkt met de wijkbewoners via onder andere WAS-kracht (Wijk en Agent Samen) en wijkverkeerswerkgroepen.
De VVD ondersteunt ten aanzien van winkelgebieden, kantorenlocaties en bedrijventerreinen initiatieven in het kader van ‘veilig ondernemen’ en de samenwerking met door bedrijven ingeschakelde particuliere beveiligingsbedrijven. Waar mogelijk wordt (nieuwe) technologie ingezet om dat te ondersteunen.

De VVD wil dat de gemeente bewoners stimuleert om deel te nemen aan Whatsapp- buurtgroepen om zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de buurt. De VVD wil ook dat de gemeente de mogelijkheid biedt om ook ongeregeldheden via digitale applicaties te kunnen melden en zorgt voor een snelle reactie op meldingen van bewoners.

De VVD wil dat overtredingen streng worden aangepakt. Cameratoezicht wordt nadrukkelijk ingezet bij de opsporing. Gebieden waar sprake is van overlast krijgen daarbij extra aandacht. Ook tegen het illegaal dumpen van afval wordt streng opgetreden.

De uitbreiding in de afgelopen jaren van het aantal handhavers van 13 naar 20 heeft gunstig gewerkt al had de VVD graag een uitbreiding naar 26 gezien. Ook voor de komende periode zal de VVD inzetten een verdubbeling van het aantal handhavers: 40 handhavers in 2022. De focus van de nieuwe handhavers moet liggen op de belangrijkste klachten in de wijken zoals rotzooi, overlast en verkeersveiligheid.

De VVD maakt zich zorgen over de internetveiligheid. De gemeente dient daarmee richting burgers een stimulerende functie te vervullen bij internetveiligheid. Ook in de lesprogramma’s van onderwijsinstellingen dient meer aandacht besteed te worden aan de digitale veiligheid.