Veiligheid

WAAR WE VEILIG ZIJN EN ONS VEILIG VOELEN

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons eigen huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Zoetermeer veilig kan wonen, verblijven, reizen, werken en ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar iedereen zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie van en geweld tegen leden van de LHBTIQ+-gemeenschap keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in de wijken. Zoetermeer moet zich hard maken om meer agenten te krijgen en we moeten het aantal boa’s verdubbelen. De huidige (deels tijdelijke) 21 handhavers willen wij uitbreiden naar 42. Dit past bij een stad met de grootte van Zoetermeer.

OVERLASTBESTRIJDING 

Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en op die van het lokaal gezag.

In wijken waar problemen zijn met overlastgevende jongeren en jongvolwassenen moeten gerichte maatwerkacties komen. We moeten alles op alles zetten om overlast te voorkomen en om jongeren die afglijden tijdig te ondervangen en weer de goede weg op te helpen. Jongeren die hun leven niet willen beteren krijgen te maken met zerotolerance handhaving. We zetten hierbij in op een goede samenwerking tussen maatschappelijke instanties, boa’s en politie.

WAAR CRIMINALITEIT WORDT AANGEPAKT

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden af door bijvoorbeeld een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van het individu, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.