Log in op Mijn VVD

Waar je veilig en comfortabel van A naar B kunt

Zoetermeerders reizen veel binnen de stad en van en naar onze buurgemeenten in de rest van de Randstad. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. De doorstroming moet goed zijn en er zijn geen files in of rondom de stad, zodat je op tijd bij afspraken kunt zijn. En bovenal: de verkeerssituaties veilig zijn voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
 
Verkeersveiligheid blijft een speerpunt: verkeershufters moeten we aanpakken, zeker rondom schoolzones. Wegen, fiets- en wandelpaden moeten er goed uitzien en veilig zijn. Gaten en grote oneffenheden moeten we snel aanpakken. De beste manier om verkeersslachtoffers te voorkomen is door weginrichting aan te laten sluiten bij de maximale snelheid. Op een woonerf waar je stapvoets moet rijden, moet er dus geen ruimte zijn om hard door de straat te kunnen scheuren.
 
We gaan door met de wijkverkeerswerkgroepen, waarin buurtbewoners, handhaving en de politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt verbeterd kan worden, daarnaast willen we dat de gemeente scholen in Zoetermeer maximaal ondersteunt bij verkeerslessen en -examens.

Openbaarvervoer

OV is belangrijk voor mensen die slecht te been zijn. De reguliere bussen en het maatwerkvervoer zoals de wmo-taxi vormen samen een zo optimaal mogelijke OV-verbinding. We blijven investeren in OV zoals de RandstadRail. We blijven in de regio inzetten op het doortrekken van de RandstadRail naar Rotterdam (ZoRolijn). De OV-verbindingen tussen Zoetermeer, Leiden en Delft moeten hoogwaardig worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor lightrail. Dit is momenteel de drukste busverbinding in de provincie Zuid-Holland. Op korte termijn maken we de bestaande buslijn nog aantrekkelijker door ervoor te zorgen dat de bus minder last heeft van de drukte op het traject tijdens de spits.
 
We willen onderzoeken hoe de spoorwegovergang bij station Zoetermeer Oost, in combinatie met een verbetering van de kwaliteit, ongelijkvloers gemaakt kan worden. Dat verbetert ook de bereikbaarheid van het Dorp en de Driemanspolder. Zoetermeer moet een intercitystation krijgen. Er moeten meer mensen gaan in- en uitstappen op station Zoetermeer of Lansingerland-Zoetermeer om dit voor elkaar te krijgen. Daarom ontwikkelen we deze gebieden verder als OV-knooppunt in combinatie met woningbouw en bedrijvigheid.
 
We zetten in op de herontwikkeling van RandstadRailhaltes en wijkwinkelcentra in combinatie met woningbouw. Deze vernieuwing is goed voor woningzoekenden, ondernemers en iedereen die gebruik maakt van de RandstadRail en de winkelcentra.

Autoverkeer

Parkeren moet goed geregeld zijn; betaald parkeren is de allerlaatste oplossing bij parkeerproblematiek. Geld dat de gemeente ontvangt door betaald parkeren zetten we in om de bereikbaarheid te verbeteren, niet om andere kostenposten te dekken. In woonwijken geldt een maximale omvang van bestelbusjes die er geparkeerd mogen worden. De uitbreiding van het aantal handhavers zetten we o.a. in om daar strenger op te handhaven.

Fietsen en scooters

De gemeente zorgt voor voldoende (bewaakte) fietsenstallingen, zeker op drukke plekken zoals in de binnenstad en rondom stations en haltes. Deelauto’s, -scooters en -fietsen zijn handig en geven reizigers veel opties om van A naar B te komen. Dit willen we stimuleren. De gemeente moet een oplossing bieden zodat deze ook netjes en veilig gestald kunnen worden. Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss and ride-parkeerplekken.

Infrastructuur

Door de inzet van verkeerslichten of door een andere inrichting van de wegen groeit de Zoetermeerse hoofdwegenstructuur mee met de nieuwe ontwikkelingen in de stad. De A12 is een belangrijke ontsluiting voor Zoetermeer. De doorstroming moet beter, we blijven daarom bij Rijkswaterstaat aandringen om de versmalling van de A12 ter hoogte van Zoetermeer op te heffen en de rijbaan door te trekken tot aan Den Haag.De wegverbindingen tussen Zoetermeer en Leiden en van Zoetermeer via Leidschenveen naar de A4 moeten in regionaal verband verbeterd worden.  Er moeten voldoende laadpalen zijn voor elektrische vervoersmiddelen.Wegen, fiets- en wandelpaden moeten er goed uitzien en veilig zijn. Gaten en grote oneffenheden moeten we snel aanpakken.