Log in op Mijn VVD

Met aandachtvolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg in Zoetermeer, waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je de buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje en waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan.

Toegankelijkheid

Zoetermeerders met een hulp- en/of zorgvraag moeten goed en snel geholpen worden. De Zoetermeerse VVD wil één loket voor inwoners waar ze alles rondom hulp- en/of zorgvragen kunnen regelen. Daarnaast moet zorg voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is. Wanneer zorg nodig is, moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren.

Het is belangrijk om zorg dicht bij huis te organiseren en ook om vroeg te signaleren. Dit kan veel problemen voor de toekomst voorkomen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de IKC’s (Integraal Kind Centrum). Deze plekken willen we uitbreiden, zodat er meer voorzieningen voor zowel de kinderen als de ouders op een plek worden aangeboden. 

Mantel- en thuiszorg

We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en voor informatie. Respijtzorg kan zorgverleners en mantelzorgers ontlasten. De Zoetermeerse VVD wil hier meer aandacht voor vragen en deze vorm van zorgverlening verder stimuleren.

Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, bij huisartsenpraktijken en sociale wijkteams. Zij verwijzen hen door naar de juiste ondersteuning.

Als thuis wonen niet langer gaat, moet er binnen 3 weken opvang beschikbaar zijn. Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld.

Specialistische zorg

Het aanbieden van zorg wordt steeds specialistischer. Hierdoor is het logisch dat ziekenhuizen samenwerken en specialiseren; dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Een grote stad als Zoetermeer moet van de Zoetermeerse VVD altijd beschikken over een ziekenhuis met minimaal een afdeling spoedeisende hulp (SEH) en een afdeling verloskunde.