Log in op Mijn VVD

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu voor jezelf een woning zoekt in Oosterheem, samen wil wonen met je partner in De Leyens of voor je familie een huis met tuin zoekt in Rokkeveen: de woningnood in  Zoetermeer is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht. De Zoetermeerse VVD wil dat er snel nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk gestart wordt met de bouw van de woningen in het Entreegebied.

Een huis is een thuis

De plek waar je je veilig en prettig voelt. Daarom is het belangrijk dat alle Zoetermeerders op ieder moment in hun leven in het juiste huis kunnen wonen. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Zoetermeer hoog. De Zoetermeerse VVD wil dat er 800 nieuwe huizen per jaar bijgebouwd worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan wonen.

Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. Participatietrajecten moeten goed worden neergezet met duidelijke kaders, goed verwachtingsmanagement en heldere communicatie.

We hebben in Zoetermeer genoeg sociale huurwoningen, maar in teveel sociale huurwoningen wonen mensen die daar geen recht (meer) op hebben. Daarom zetten we in op doorstroming vanuit de sociale woningbouw naar de vrije sector. Dit doen we met de inzet van doorstroom-makelaars en door gericht te bouwen voor doelgroepen die nu vastzitten, zoals empty nesters.

Studerende jongeren moet nu vaak de stad uit als zij tijdens het studeren een eigen plekje willen hebben. Wij willen meer ruimte geven aan de ontwikkeling van studentenwoningen op een campus of in de binnenstad.

Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, door bijvoorbeeld groen te adopteren, maar ook aan het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en stoep. Dat vraagt in steeds meer wijken die ‘op leeftijd’ komen om een vernieuwingsslag. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we de stad prettig, bruisend en leefbaar.