VVD tegen dubbele kosten vergunning laadpalen

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de Zoetermeerse VVD aangenomen waarin het college wordt opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027 en ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Op de gemeentewebsite staat nu een einddatum van juni 2024. Dat is een stuk korter dan de in het memo beloofde termijn tot 2027. Daarom heb ik in de commissie op 24 januari mondelinge vragen gesteld of het college dit op de website wil aanpassen naar 1 januari 2027. Voorts heb ik gevraagd of voor het aanvragen van de vergunning nu werkelijk € 180 in rekening gebracht moet worden. Dit is immers een fors bedrag voor een vergunning om een rubberen mat op de stoep te mogen leggen’.

Van de zijde van het college antwoordde wethouder Paalvast de gestelde vragen. Deze antwoordde dat de huidige concessie weliswaar in 2024 afloopt maar dat bij het afgeven van de nieuwe concessie de toegezegde termijn van 2027 zal worden gehanteerd. De hoogte van de in rekening gebrachte kosten zijn inderdaad hoog maar vloeien voort uit de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De € 180 is wel een eenmalig bedrag, voor de periode tot en met 2027. Er zullen in ieder geval geen extra kosten in rekening worden gebracht. Dus omgerekend per jaar vallen de kosten dan weer mee. Het college zegde toe dit duidelijk in de informatie op de website te vermelden.

Total
0
Shares
Related Posts