VVD pleit voor voortvarend starten met uitvoering Visie Zoetermeer 2040

Maandag 7 februari stond het raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen Schaalspronggelden (Strategische Agenda Zoetermeer 2040)’ op de agenda van de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad. Deels behelst dit raadsvoorstel een beleidsneutrale omzettingsslag van de Schaalsprong naar de vorige week maandag definitief vastgestelde Visie Zoetermeer 2040, en het daartoe beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen. Voor het andere deel omvat het noodzakelijke beleidsintensiveringen gericht op het verrichten van wijkverkenningen, maken van een woningbouwprogrammering, inregelen van regie, voorbereiding en samenhang, en het investeren en uitbouwen van het relatienetwerk met partners, alsmede de financiering van kosten voor overhead zoals het programmamanagement. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder stadsontwikkeling: ‘De Zoetermeerse VVD steunt dit raadsvoorstel. De omzetting en voorgelegde beleidsintensiveringen zijn immers belangrijke stappen om de uitvoering van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 voortvarend in gang te zetten en te houden. Deze voortvarendheid en focus op de uitvoering is ook bij de behandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 steeds door de VVD bepleit. Goed dat hier nu mee wordt gestart’.

‘Want de noodzakelijke concurrerende woonaantrekkelijkheid van onze stad en de omslag die daarvoor noodzakelijk is, wordt immers vergroot door het zo snel mogelijk creëren van een evenwichtiger, gevarieerder en kwalitatief hoogwaardig woningaanbod en een optimale OV-infrastructuur’, aldus Rob Duiven in de commissie Stad: ‘Zodat Zoetermeer sociaaleconomisch en sociaal-cultureel meer in balans komt en blijft. Zodat daardoor ook een evenwichtige in- en uitstroom van inwoners uit en naar onze stad ontstaat. Zodat Zoetermeer de komende decennia vitaal blijft’. Maandag 21 februari besluit de gemeenteraad over het raadsvoorstel.

Bij de Schaalsprong gaat het niet alleen het aantal woningen (10.000 tot 16.000 extra woningen) maar ook om een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad met woningen en appartementen en kwalitatief hoogwaardige uitgaansmogelijkheden. Er wordt voor de hele stad geïnvesteerd in bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, het voorzieningenniveau, de onderwijsmogelijkheden, de ruimtelijke en andere voorzieningen voor het bedrijfsleven, het prettig samen leven in de stad, het groen en de duurzaamheid.

De Visie Zoetermeer 2040 is een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer. In de visie staat hoe Zoetermeer zich kan ontwikkelen en hoe er gebouwd kan blijven worden aan verbetering en ontwikkelkansen voor alle inwoners. In de visie staat de opgave centraal om tot een betere balans en tot een opwaartse beweging van de stad te komen, gericht op kansengelijkheid en leefbaarheid, op het verduurzamen van de stad en de vernieuwing van de economie. De visie is tot stand gekomen op basis van uitgebreid onderzoek en studies naar Zoetermeer en gemeenten die daarop lijken

Total
0
Shares
Related Posts