Zoetermeerse VVD tevreden over coalitie-akkoord 2022-2026

Vrijdag 3 juni presenteerden de zes partijen die in april aan de onderhandelingen voor een nieuw college begonnen, het coalitie-akkoord 2022-2026 ‘samen doen wat nodig is’. In de persconferentie in de raadzaal keek VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer tevreden terug op het bereikte resultaat en de onderhandelingen daar naar toe. ‘Voor u zit een heel trotse en tevreden fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD.  Niet alleen vanwege de inhoud van ons coalitie-akkoord, maar ook als ik terugkijk op het proces van de totstandkoming ervan. Wij hebben als zes partijen met verschillende idealen, onze krachten weten te bundelen om samen te doen wat nodig is voor Zoetermeer en onze Zoetermeerders. We hebben hard gewerkt om plannen te maken die recht doen aan alle inwoners van onze stad en oplossingsrichtingen geven voor de uitdagingen die we als stad hebben. Deze plannen helpen ons uitvoering te geven aan de visie Zoetermeer 2040’, aldus Lisette Meier: ‘We hebben bewust nog niet alles in detail uitgewerkt, een akkoord op hoofdlijnen dus. Dit houdt ons flexibel in de uitvoering: doen wat op een zeker moment nodig is en kunnen inspelen op bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen. Maar ook: ruimte voor inbreng van de politieke partijen die niet aan tafel zaten. Zo laten we elke uitgebrachte stem gelden de komende vier jaar!

In het akkoord staan de plannen over alle thema’s van de stad. Een drietal werden er door Lisette Meijer uitgelicht waar de fractie van de Zoetermeerse VVD extra trots op is. Als eerste de inzet op veiligheid. Na jarenlange strijd, kunnen we eindelijk zeggen dat we een enorm aantal BOA’s gaan toevoegen aan het handhavingsteam. We gaan dit team meer dan verdubbelen. Dit is zo’n enorme stap richting een veiliger Zoetermeer. En daar heeft iedere Zoetermeerder profijt van’.

Lisette Meijer: ‘Als tweede onze bouwambities: we gaan de komende vier jaar minimaal 3000 woningen in de stad opleveren en binnen alle bouwambities kijken we vooral naar wat voor soort huizen er per wijk of gebied nodig zijn. We bouwen voor Zoetermeerse starters, maar zorgen ook voor huizen in bijvoorbeeld het duurdere segment, zodat er doorstroom ontstaat. En als derde, het onderhoud van het openbaar gebied, ons groen en de speeltuinen. We gaan de stad beter onderhouden, geven meer ruimte om onze mooie parken te gebruiken voor bijvoorbeeld evenementen en zorgen voor grotere speelplekken in wijken waar daar nu tekort aan is’.

Plannen en keuzes zijn niet altijd makkelijk gemaakt en dat geldt zeker voor de keuze om de subsidie van Museum De Voorde stop te zetten. De Zoetermeerse VVD is er zich van bewust dat dit mensen persoonlijk raakt en zal toezien op een goede afwikkeling zorgen. ‘We zorgen ook voor het behouden van het Zoetermeers erfgoed en cultuureducatie’, aldus Lisette Meier: ‘Het geld dat we daarnaast besparen, blijft in de cultuursector en gebruiken we om het Videogame museum een impuls te geven’.

In haar slotopmerkingen besteedde Lisette Meijer ook nog aandacht aan het nieuwe college: ‘Er staat een fantastisch nieuw college te popelen om aan de slag te gaan voor onze stad. Hun expertise en drive geven mijn fractie alle vertrouwen dat zij, samen met de gemeenteraad, gaan doen wat nodig is. In het bijzonder zijn wij natuurlijk enorm trots dat onze ervaren wethouder Jan Iedema aan zijn tweede termijn start. Wat de Zoetermeerse VVD betreft staan alle signalen op groen om de stad de impuls te geven die het verdient!’

Total
0
Shares
Related Posts