Zoetermeerse VVD pleit voor schaaktafels in de buitenruimte

De Zoetermeerse VVD zal tijdens het najaarsdebat op 7 november voorstellen dat het college gaat onderzoeken waar in Zoetermeer schaaktafels en groepen van schaaktafels in de buitenruimte in de wijken geplaatst kunnen worden en om op basis van die plannen tot plaatsing over te gaan. De liberalen stellen voor hiervoor € 20.000 vrij te maken om dit te financieren. VVD-raadslid Rob Duiven over zijn motie hiertoe: ‘Schaken aan schaaktafels in de buitenruimte, ook wel ‘urban chess’ genoemd, is een laagdrempelige, leuke, leerzame, uitdagende en ontspannende manier is om elkaar te ontmoeten, zelfs als men elkaars taal niet spreekt, en daarmee de kans op eenzaamheid tegengaat en de sociale cohesie en samenwerking in de wijken en buurten versterkt’. Steeds meer gemeenten gaan over tot het plaatsen van schaaktafels in de openbare ruimte. Urban Chess is een initiatief van Jesús Medina Molina  en kan daarbij rekenen op steun van onder meer NOC*NSF en de wereldschaakbond FIDE. Met zijn schaaktafels, die verspreid staan door het hele land, wil Molina mensen verbinden en daagt hij iedereen uit om mentaal fit te blijven.

‘Het creëren van schaaktafels in de buitenruimte in de wijken draagt bij aan het vergroten van het laagdrempelig vrijetijdsaanbod in die wijken en vergroot de (denk)sportparticipatie’, aldus Rob Duiven: ‘Het plaatsen van schaaktafels draagt verder bij aan het versterken van de aantrekkelijkheid, kwaliteit en diversiteit in de wijken en buurten’. De VVD stelt voor dat de  schaakverenigingen in Zoetermeer, scholen en andere belanghebbenden worden betrokken bij de keuze waar schaaktafels geplaatst kunnen worden.

Voor Jesús Medina Molina gaat het vooral ok om  verbinding. ‘Als je door het park loopt begin je vrijwel nooit zomaar een praatje. Iedereen leeft in zijn eigen wereld. Tót je iets gemeenschappelijks vindt. Schaaktafels kunnen dat aanmoedigen. Je merkt het al meteen wanneer ze geplaatst worden: mensen blijven staan, blijven even kijken, spelen mee of moedigen aan. Heel bijzonder’.

Steeds meer gemeenten gaan over tot het plaatsen van schaaktafels. Een blik op de kaart met geplaatste schaaktafels In Nederland leert dat Zoetermeer nog een ‘witte plek’. ‘Alle reden om deze handschoen op pakken en ook in Zoetermeer schaaktafels te plaatsen’, zo roept Rob Duiven op: ‘Ik hoop dat de meerderheid van de Zoetermeerse raad daar ook zo over denkt’.

Total
0
Shares
Related Posts