Zoetermeerse VVD kritisch over raadsvoorstel Sociaal Investeringsfonds

Op maandag 14 februari 2022 stond het onderwerp ‘Sociaal Innovatiefonds’ op de agenda van de raadscommissie Samenleving. Op 28 juni 2021 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen’ aangenomen. Onderdeel van dit besluit was het instellen van een sociaal innovatiefonds, inclusief het afwegingskader waar aanvragen voor dit fonds aan moeten voldoen. In het voorliggende raadsvoorstel wordt het Sociaal Investeringsfonds formeel in het leven geroepen en worden zeven projecten voorgesteld die vanuit het fonds gefinancierd moeten worden. ‘De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om een Sociaal Innovatiefonds in te richten’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder voor het sociaal domein Vivianne van Yperen: ‘We hebben het er nu al jaren over hoe zonde het is dat er bij de decentralisaties geen budget toe is gedaan om ook echt mee aan de slag te gaan om te innoveren en transformeren. Dit is dé kans’.

De voorstellen voor de projecten zijn wat de VVD betreft echter nog wel onvoldoende uitgekristalliseerd om tot een toedeling van de daartoe bestemde middelen over te gaan. Vivianne van Yperen: ‘Hier hebben wij mee zitten stoeien in de fractie en dat hebben we in de commissie Samenleving ook terug gehoord bij andere partijen’.

De Zoetermeerse VVD pleit ervoor om het fonds in te stellen met de bijbehorende middelen en alvast een stevige programmamanager aan de slag te laten gaan om een overkoepelend programmaplan sociaal innovatiefonds op te stellen. De VVD ziet voorts graag een nadere uitwerking en verdieping op ten minste de onderlinge samenhang en financiële onderbouwing van de zeven projecten terug. ‘Op die manier verliezen wij niet de grip die we blijkbaar zoeken en kan de organisatie wel verder met de in principe hele mooie plannen die er wat ons betreft wel voorliggen’, zo licht Vivianne van Yperen toe: ‘We willen niet het stuur volledig overnemen maar wel meegenomen worden onderweg. Want we beseffen dat als we nu niet verder gaan er heel lang niks wordt gedaan en dat zouden we echt heel zonde vinden’.

De Zoetermeerse VVD zal het in de commissie toegelichte voorstel omzetten in een amendement dat maandag 21 februari in de gemeenteraad bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘Sociaal Investeringsfonds’ zal worden ingebracht. Dit zal overigens de laatste reguliere raadsvergadering van deze raadsperiode zijn. De nieuwe gemeenteraad wordt op woensdag 30 maart 2022 geïnstalleerd.

Total
0
Shares
Related Posts