Geen gevolgen aanpak rivaliserende, gewelddadige jeugdgroepen

Op 3 februari 2023 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over het door de burgemeester van Utrecht opgelegde ‘online gebiedsverbod’ tegen een jongen uit Zeist. In januari van dit jaar hebben de burgemeesters van Zoetermeer, Den Haag en Delft aangekondigd te willen experimenteren met zo’n digitaal gebiedsverbod. Op die manier hopen de gemeenten gewelddadige jongerengroepen uit de regio aan te pakken en geweldsdelicten te verminderen. Het is een volgende stap in de aanpak tegen onder meer drillrapgroepen in de drie steden. Over deze uitspraak en de eventuele gevolgen voor deze aanpak heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer en portefeuillehouder veiligheid: ‘En hoewel het college laat weten door de uitspraak het experiment vooralsnog niet door kan gaan, Is het college het wel met de Zoetermeerse VVD eens dat we alles op alles moeten zetten In Zoetermeer om overlast te voorkomen en om jongeren die afglijden tijdig te ondervangen en weer de goede weg op te helpen. En dat de burgemeester daartoe alle bevoegdheden die hij heeft om Zoetermeer veiliger te maken ook daadwerkelijk gebruikt of daarmee experimenteert daar waar de wet dit niet verbiedt’.

Het college laat in haar antwoord weten dat de burgemeester een brief van een aantal burgemeesters heeft ondersteund waarin de minister van Justitie en Veiligheid wordt gevraagd om landelijke wetgeving. Overigens waren in het kader van het experiment nog geen digitale gebiedsverboden opgelegd. Op de vraag of de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gevolgen voor de aanpak van gewelddadige jongerengroepen en drillgroepen uit de regio aan te pakken en geweldsdelicten te verminderen, antwoordt het college dat er geen gevolgen zijn. Het college is een aparte aanpak gestart die onverkort wordt voortgezet. Voorbeelden hiervan zijn: betrokkenheid van ervaringsdeskundige moeders, voorlichting op scholen over wapens onder jongeren en het opleggen van gebiedsverboden.

‘Gelukkig wordt de aanpak van rivaliserende gewelddadige jeugdgroepen door de uitspraak van de recht niet geschaad’, aldus Lisette meier: ‘De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Zoetermeer veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. College en Zoetermeerse VVD staan daar gelukkig op één lijn’.

Total
0
Shares
Related Posts