Meer meten is meer weten

Op maandag 30 mei stond de bespreking van de Eerste rapportage Sociaal Domein 2022. Sinds de decentralisaties in 2015 van WMO, Jeugdwet en Participatiewet ontvangt de raad drie keer per jaar een rapportage sociaal domein. Deze rapportages worden op verzoek van de raad opgesteld en zijn bedoeld om de inzet en de kostenontwikkeling in het sociaal domein beter te kunnen volgen en om te kunnen beoordelen of de beoogde vernieuwing ook daadwerkelijk plaatsvindt. ‘En om dat te beoordelen en indien nodig op bij te sturen heb je sturingsinformatie nodig. Want als je wilt weten of iets werkt wat je doet, moet je dit meten en toetsen’, aldus VVD vice-fractievoorzitter en portefeuillehouder Jeugd, WMO en Wijkgericht werken Rob Duiven: ‘In de voorliggende rapportage ontbreekt deze nog te veel en daardoor is er te weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. De Zoetermeerse VVD wil met volgend college op zoek naar welke sturingsinformatie noodzakelijk is en hoe dit een plek kan krijgen in deze rapportage’.

Rob Duiven: ‘Vroeg of laat krijgen we allemaal wel eens met zorg te maken. De Zoetermeerse VVD wil daarom een beleid in het sociaal domein dat is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van maar als het noodzakelijk is het bieden van goede, liefdevolle, makkelijk toegankelijke maar ook betaalbare zorg in Zoetermeer, waarin onze inwoners centraal staan. Kortom, en beleid dat erop is gericht de bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven effectief te bevorderen’.

De eerste rapportage Sociaal Domein 2022 is overigens al een hele verbetering vergeleken met eerdere rapportages. Terecht werd daarom door meerdere raadsfracties daarover complimenten uitgesproken, ook door de fractie van de Zoetermeerse VVD. ‘De rapportage biedt een goed overzicht van alle lopende projecten en processen. Maar als sturingsinstrument kan en moet het nog beter. Dat is weliswaar niet makkelijk, zoals ook de wethouder toelichtte, maar wel noodzakelijk’, aldus Rob Duiven.

Total
0
Shares
Related Posts