‘Sluiting spoedeisende eerste hulp onwenselijk maar geen noodtoestand’

Op 26 juli heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen gesteld aan het college van B&W over  de onacceptabele uitkleding van de zorg in Zoetermeer door het tot 1 oktober sluiten van de voor drie (werk-)dagen per week. ‘Pas op donderdagavond 21 juli is de gemeente telefonisch op de hoogte gesteld van de tijdelijke sluiting van de spoedeisende hulp in het LangeLand Ziekenhuis vanaf 2 augustus. In dat gesprek werd een verdere schriftelijke toelichting toegezegd’, zo laat het college in het antwoord op de vragen weten. Dat de gemeenteraad niet door het college maar door berichten in de media op de hoogte werd gesteld komt doordat het college nog in afwachting was van de schriftelijke toelichting, zodat de gemeenteraad volledig geïnformeerd kon worden. In de tussentijd berichtten de media al over de ontwikkelingen. ‘Het spreekt voor zich dat het college niet te spreken was over deze gang van zaken en dit ook aan het ziekenhuis heeft laten weten’, aldus verantwoordelijke wethouder Ter Laak (CDA). 

VVD-raadslid Jeffrey van Gils kreeg op zijn vraag waarom dit nieuws pas op het laatste moment naar buiten komt het antwoord dat de informatievoorziening een verantwoordelijkheid is van het ziekenhuis. Het LangeLand ziekhuis geeft aan dat er sprake is van overmacht door een combinatie van geplande (onder andere vakanties) en niet geplande uitval (onder andere ziekte) van personeel. De gemeente is volgens de hiervoor geldende regels geïnformeerd, is de opvatting van het ziekenhuis Dit gebeurde wel zeer laat. De gemeente heeft inmiddels afspraken gemaakt met de directie van het ziekenhuis gemaakt om de communicatie te verbeteren. ‘Beter laat dan nooit’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Maar afspraken over het elkaar tijdig informeren zijn al eerder gemaakt en blijken telkens niet goed te werken. Het Langeland had zich beter moeten realiseren hoezeer het ziekenhuis leeft bij de Zoetermeerse inwoners. Onbegrijpelijk dat men dit niet lijkt te beseffen’. De afspraken over het verbeteren van de communicatie behelzen onder meer een tweewekelijks gesprek tussen de directievoorzitter en de wethouder. Het college informeert de gemeenteraad over relevante informatie die zij van het ziekenhuis krijgt. Daarnaast plaatst de gemeente vaker nieuwsberichten en informatie over het onderwerp op onze website.

Op de vraag of met een gesloten spoedeisende hulp niet meer wordt voorzien in de minimale eisen voor acute zorgverlening, geeft het college de reactie dat de minimale eisen voor acute zorgverlening landelijk zijn vastgelegd. Toetsing hierop vindt plaats door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die daarbij ook het regionale perspectief betrekt. Of sprake is van een noodtoestand op basis waarvan militaire bijstand aangevraagd zou kunnen worden antwoordt het college dat er weliswaar sprake is van een zeer onwenselijke situatie, maar niet van een noodtoestand. Aanvragen van militaire bijstand is daarom niet aan de orde.

Total
0
Shares
Related Posts