VVD wil dat Zoetermeers erfgoed in Zoetermeer blijft

In het Streekblad van 2 maart jl. laat de interim-directeur van museum De Voorde weten dat de collectie wordt afgestoten en dat dit via de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) zal plaatsvinden. Schenkers van objecten hebben hier geen zeggenschap in, aldus de interim-directeur van museum De Voorde. Dit betekent dat de collectie aan andere musea wordt aangeboden om over te nemen. Dit geldt ook voor het Zoetermeers erfgoed dat museum De Voorde van het Historisch Museum ’t Oude Huis indertijd heeft overgenomen en wat voor een belangrijk deel in 1993 door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is geschonken. Dat laatste onder de voorwaarde dat objecten uit deze geschonken collectie slechts mogen worden verkocht of vernietigd met toestemming van de HGOS. Het standpunt van de directe van museum De Voorde staat hier haaks op. VVD-raadslid Rob Duiven maakt zich hier zorgen over: ‘Het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang voor een stad en haar inwoners omdat het de geschiedenis vertegenwoordigt, de waarden en de identiteit van een stad en haar inwoners. Het behoud ervan helpt om te verbinden en een gevoel van trots en samenhang te creëren. Cultureel erfgoed kan voorts een belangrijke toeristische attractie zijn voor een stad en het biedt mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Cultureel erfgoed mag èn moet dus behouden en gezien worden!’.

Hij wil daarom in schriftelijke vragen van het college weten of het college het met de Zoetermeerse VVD eens is dat het Zoetermeerse erfgoed voor de stad en haar inwoners behouden dient te blijven en dat alles op alles moet worden gezet om dat doel te bereiken. ‘Ik vind het voorts op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat museum De Voorde, dat tot taak had het Zoetermeers cultureel erfgoed te bewaren en tentoon te stellen, een standpunt huldigt dat hier haaks op staat’, aldus Rob Duiven: ‘Je zou verwachten dat het ook alles op alles zet het Zoetermeers erfgoed voor de stad te behouden. Niets lijkt minder waar helaas’.

Eerder in opdracht van de gemeente Zoettermeer verricht juridisch onderzoek door Pels Rijcken Advocaten leert dat de schenkingsovereenkomst, dus ook de daarin vastgelegde voorwaarden, tussen de HGOS en het Historisch Museum ’t Oude Huis, geëerbiedigd horen te worden. In zijn vragen aan het college wil Rob Duiven weten of dit juridisch advies over de afstoting van de collectie van museum De Voorde, in het bijzonder dat deel dat door de HGOS geschonken is, voor het college nog steeds leidend is.

‘En uiteraard wil ik van het college weten welke stappen het heeft gezet dan wel gaat zetten om dat deel van de collectie dat tot het Zoetermeer historisch erfgoed gerekend kan worden, in het bijzonder dat deel dat door de onder voorwaarden HGOS geschonken is, te behouden voor de stad en haar inwoners’, aldus Rob Duiven: ‘Ik hoop dat hier snel duidelijkheid over komt!’.

Total
0
Shares
Related Posts