Zoetermeerse VVD blij met nieuwe veiligheidsbeleid

Op 11 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw veiligheidsbeleid voor onze stad. De Zoetermeerse VVD is positief over dit nieuwe beleid, waarbinnen de volgende speerpunten zijn vastgesteld: problematische jeugd(groepen), ondermijning, extremisme en maatschappelijk ongenoegen en digitale criminaliteit. Op basis van dit nieuwe beleid werkt de gemeente samen met diverse partners werken aan en voor een veilig Zoetermeer. Zoetermeer, een stad van inmiddels meer dan 127.000 inwoners, kent de afgelopen 60 jaar een geschiedenis van een enorme groei en ontwikkeling. Veiligheid en leefbaarheid zijn door deze snelle ontwikkeling in een relatief korte periode opkomende thema’s die meer en meer aandacht vragen. VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: ‘Blijven investeren in veiligheid en leefbaarheid is een noodzaak die niet alleen de Zoetermeerse VVD ziet, maar met ons de gehele raad’.

De Zoetermeerse VVD heeft het raadsvoorstel met succes geamendeerd. Deze wijziging in het besluit betreft niet het beleid zelf, maar de manier waarop het effect ervan wordt gemeten. ‘Dit vonden we niet goed genoeg vormgegeven in het voorstel van het college’, aldus Lisette Meier: ‘Het is echt zaak dat we goed helder hebben hoe we het veiligheidsbudget besteden en dat we gaan meten en weten wat het effect van onze acties en inzet is. Wat is succesvol en wat niet? Waar willen we meer van en wat heeft weinig zin?’. De door het college voorgelegde indicatoren waren wat de Zoetermeerse VVD betreft zinloos en zouden niet gaan helpen strategische keuzes te maken. Lisette Meier: ‘Ze helpen ons niet bijsturen. Daarom hebben we er met ons amendement voor gezorgd dat het college zinvolle effectindicatoren moet gaan (laten) opstellen en moet zorgen voor een actueel dashboard waarmee we op basis van informatie kunnen sturen op ons veiligheidsbeleid’.

Total
0
Shares
Related Posts