Zoetermeerse VVD op ledenvergadering VVD: geef gemeenten een financieel gezonde toekomst

Zaterdag 3 juni vond  de 155ste Algemene ledenvergadering van de VVD plaats in Apeldoorn. Eén van de ingediende moties was motie E3: ‘Geef gemeenten een financieel gezonde toekomst!’. In deze motie vragen de indieners, raadsleden, commissieleden en wethouders van de Zoetermeerse VVD, VVD Rijswijk, VVD Westland, VVD Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, VVD Pijnacker-Nootdorp, VVD Wassenaar, VVD Midden-Delfland en VVD Maassluis, dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer in actie komt voor financieel gezonde gemeenten. Tijdens de digitale motiebehandeling op woensdag 31 mei lichtte raadslid Jeffrey van Gils deze oproep nader toe: ‘Wij maken ons grote zorgen over de gemeentefinanciën in de aanloop naar 2026. In gesprekken met kamerleden blijft het gevoel bestaan dat zij denken dat gemeenten zelf met beleidskeuzes de gaten kunnen dichten. De werkelijkheid is anders’. De tweede kamerfractie neemt de strekking van de motie over. Er komt een task-force met inhoudelijk deskundige VVD-ers, voor input en klankbord voor de fractie en die zich richt op het uitwerken van concrete ideeën en oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn uitdagingen rondom de gemeentefinanciën.

Gemeenten ontvangen vanaf 2026 fors minder uitkering van het rijk via het gemeentefonds. Hierdoor kunnen gemeenten niet structureel investeren om te doen wat nodig is om onze steden en dorpen beter te maken. De minister van Binnenlandse Zaken, die over het fonds gaat, zegt meer tijd nodig te hebben om duidelijkheid te geven. ‘Zoals het er op dit moment voorstaat vervallen dan onder andere een groot aantal tijdelijke regelingen van het Rijk waarmee gemeenten gezamenlijk structureel 3 miljard tekort dreigen te komen, dit getal komt uit onderzoeken in opdracht van het Rijk’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Gemeenten mogen gemeenten geen begrotingstekorten draaien op de lange termijn. Dat betekent dat wij nu al worden geconfronteerd met wat de ‘afgrond’ of het ravijn is gaan heten’. Dit probleem is niet nieuw,. Gemeenten hebben hier al een aantal jaren mee te maken. De hoop was dat bij de formatie van het kabinet in 2022 een structurele oplossing zou komen. Helaas is dit toen weer niet gelukt.

‘Laten we immers niet vergeten dat een succesvolle lokale VVD inzet ook afstraalt op de landelijke VVD. Daarvoor een structureel gezonde financiële uitgangspositie en de mogelijkheid autonome keuzes te maken een vereiste’,  aldus raadslid Rob Duiven in de digitale motiebehandeling: ‘Als de fractie in de tweede kamer hier onvoldoende rekening mee houdt dan bewijst zij de VVD een slechte dienst’.

Total
0
Shares
Related Posts