Zoetermeerse VVD: onnodig en ontijdig debat over ‘toekomst culturele sector’

Maandag 20 augustus vond het debat plaats in de commissie Samenleving over ‘de toekomst van de culturele sector’. Dit naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de PvdA, GroenLinks en D66. De aanvragers van het agenderingsverzoek wilden duidelijkheid over de toekomst van de culturele sector in Zoetermeer. ‘Omdat hierover volgend de aanvragers onduidelijkheid zou bestaan’, stelde VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven in zijn inbreng: ‘Maar die onduidelijkheid over de toekomst is er niet! Want de raad heeft vorige jaar nog, op 19 mei 2021, de Cultuurvisie 2030 vastgesteld die in 2019 en 2020 in het kader van een uitgebreid participatietraject met de input van de culturele partners en inwoners van onze stad is gemaakt. Het aangevraagde debat is dus onnodig en ontijdig’.

De Cultuurvisie 2030 is inmiddels met diezelfde met kunst- en cultuursector in 2021 en 2022 uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die naar verwachting eind september naar de raad gestuurd zal worden. De Cultuurvisie is ‘Een actuele en duidelijke visie die erop gericht is ‘naast het in standhouden van een stabiel aanbod aan grote en middelgrote producties en voorstellingen om culturele activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken’, zo liet toenmalig D66-wethouder cultuur Robin Paalvast in de lokale media optekenen. ‘En die vond dàt toen in ieder geval een duidelijke visie’, zo hield Duiven de aanvragers van het agenderingsverzoek en in het bijzonder D66 voor.

‘En in juni van dit jaar heeft de huidige coalitie duidelijkheid geschapen over de financiële ondersteuning voor museum De Voorde. Het voornemen is die subsidie te beëindigen. Klare taal, volstrekt duidelijk wat hier het voornemen is van het college’ aldus Duiven die daarmee met de aanleiding voor het agenderingsverzoek vanwege vermeende onduidelijkheid korte metten maakte: ‘Duidelijkheid ook over het feit dat het Zoetermeerse erfgoed en de cultuureducatie een plek elders in de stad moeten krijgen, in combinatie met de mogelijkheid tot permanente of tijdelijke tentoonstellingen. Staat geen woord Chinees bij. Bovendien ook duidelijkheid over de toekomstige locatie van poppodium Boerderij, inclusief CASA, en wel naast de huidige locatie. Ook duidelijkheid hierover dus!’.

De Zoetermeerse VVD vindt kunst en cultuur belangrijk en waardevol voor een samenleving. Zo belangrijk en waardevol dat het beschikbare geld op een verstandige en effectieve manier moet worden uitgegeven. Door het maken van duidelijke, scherpe en als het moet ingrijpende keuzes.  Rob Duiven: ‘De VVD gaat duidelijke keuzes niet uit de weg. En de VVD zal nooit onduidelijkheid suggereren waar deze simpelweg niet bestaat’.

Total
0
Shares
Related Posts