Lekker stappen, maar hoe kom je terug?: het vervolg

Op 27 maart hebben raadslid Jeffrey van Gils van de Zoetermeerse VVD en raadslid Esmael Zamani van D66 schriftelijke vragen aan het college gesteld over de nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden. ‘Het is inmiddels drie jaar sinds door corona de nachtbussen van en naar Zoetermeer stil kwamen te liggen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zien deze cruciale dienstverlening om Zoetermeer ook ‘s nachts bereikbaar te houden graag zo snel mogelijk terugkeren’. De Zoetermeerse VVD stond in 2017 samen met de SP aan de wieg van de nachtbus tussen Zoetermeer naar Leiden die in januari 2021 definitief uit de dienstregeling is verdwenen. Vier keer per nacht reed een bus tussen Leiden en Zoetermeer en de proef werd zelfs verlengd omdat er goed gebruik van werd gemaakt. Ideaal was dat de bus aansloot op het nachtnet van de NS, makkelijk om in de vroege ochtend naar Schiphol te reizen of juist na het stappen in Amsterdam weer thuis te geraken. Een jaar geleden stelde de Zoetermeerse VVD ook reeds schriftelijke vragen aan het college hierover, maar nog zonder tastbaar resultaat.

De Zoetermeerse VVD en D66 willen daarom van het gemeentebestuur weten wat er van de wens voor een nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden in de concessie Zuid-Holland Noord is terechtgekomen. Gaat er weer een nachtbus rijden. Zo ja wanneer, zo nee, waarom niet? Voorts willen de vragenstellers weten wat de juridische gevolgen zijn voor de HTM nu de nachtbus N6 onderdeel uitmaakt van de concessie Rail & Bus Haaglanden Stad 2023 die is vergeven aan de HTM maar echter niet rijdt. ‘Ik wil weten welke maatregelen de gemeente kan nemen om de exploitatie van nachtbus N6 weer mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het subsidiëren ervan of door bijvoorbeeld als gemeente te helpen bij het realiseren van omscholing van bijvoorbeeld taxi-chauffeurs’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Is het eventueel voor een derde partij mogelijk de nachtbus N6 te exploiteren nu de HTM al ruim een jaar de gemaakte afspraken niet nakomt?’. 

QBuzz heeft een alternatief in voorbereiding om tussen Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Gouda en Woerden met een nachttrein het nachtvervoer te regelen. Jeffrey van Gils: ‘Is het college van bovenstaand initiatief op de hoogte en is het college bereid om met QBuzz in gesprek te gaan of een dergelijke voorziening ook voor Zoetermeer een oplossing kan zijn?’.

Total
0
Shares
Related Posts