VVD steunt raadsvoorstel herziening businesscase middengebied Entree

Op maandag 15 mei besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Herziening Businesscase middengebied Entree. De gebiedsbusinesscase van de Entree wordt periodiek herzien. Uit de herziening van december 2022 is naar voren dat de kosten voor de komende jaren stijgen als gevolg van prijsstijgingen en vertraging in de uitvoering. De prijsstijgingen worden, met uitzondering van het gemeentelijk aandeel, verhaald op de ontwikkelende partijen. VVD-raadslid Berend Aptroot gaf namens de VVD aan hier niet van te schrikken: ‘Dit is iets hoort bij deze tijd. Helaas een negatief lijn maar we hebben voor de stad nog steeds een positieve businesscase. Er staat een plus alleen minder groot dan die eerst was. De Zoetermeerse VVD roept het college en iedereen die er invloed op heeft op om nu echt vaart te maken bij dit project’. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 het ruimtelijk kader en de ‘Businesscase middengebied Entree’ vastgesteld, onderdeel van de uitwerking van het woningbouwprogramma Zoetermeer, sleutelgebied voor de schaalsprong van Zoetermeer. Hiermee is het Ruimtelijk kader Entree bestaande uit het Structuurontwerp Openbare Ruimte en het Planuitwerkingskader voor de openbare buitenruimte en de gebouwde omgeving vastgesteld en voor de uitvoering daarvan een investeringsbudget beschikbaar gesteld. Uit de herziening van de Gebiedsbusinesscase december 2022 is naar voren gekomen dat de kosten voor de komende jaren stijgen als gevolg van prijsstijgingen en vertraging in de uitvoering. De prijsstijgingen worden gedeeltelijk verhaald op de ontwikkelende partijen. Voor de dekking van de stijging van het gemeentelijke aandeel in de kosten is extra budget nodig van € 3,88 mln. De hieruit voortvloeiende extra lasten structurele lasten worden gedekt van uit het positieve saldo van de Gebiedsbusinesscase

Total
0
Shares
Related Posts