VVD in resultatendebat: er is overduidelijk hard gewerkt het afgelopen jaar, maar er blijft nog genoeg te doen!

Op maandag 5 juni vond het jaarlijkse resultatendebat plaats. Tijdens deze raadsvergadering legde het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van afgelopen jaar. Een van de taken van de gemeenteraad is namelijk het controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert. Voor de fractie van de Zoetermeerse VVD voerde VVD-raadslid Jeffrey van Gils het woord. De thema’s die hij aansneed in zijn inbreng waren arbeidsmarkt, woningbouw, veiligheid en ondernemen.

‘2022 was het jaar dat aanvankelijk begon met een versoepeling van alle corona-ellende uit 2020 en 2021, maar vervolgens zichzelf keihard van een klif reed toen Rusland begon aan de invasie van Oekraïne’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Naast het gigantische mensenleed dat zich een kleine 2000 km hiervandaan voltrok en nog altijd voltrekt, heeft de oorlog ook een impact op Nederland en op Zoetermeer, waar torenhoge energieprijzen veel mensen een koude winter hebben bezorgd. Dit maakte van 2022 het 3de jaar op rij waarin we als gemeente aan de man stonden om een hele lastige taak te volbrengen, ditmaal de energietoeslagen’. De Zoetermeerse VVD vindt dat dit in Zoetermeer goed is gegaan. De VVD kijkt aan de ene kant naar een land en gemeente die in crisissituaties hun inwoners te hulp schieten. Maar tegelijkertijd is het zorgwekkend hoeveel mensen afhankelijk zijn van de overheid, geen of kleine financiële buffers hebben, en eigenlijk niet of nauwelijks op hun eigen benen kunnen staan. Jeffrey van Gils: ‘De overheid kan niet oneindig blijven bijspringen en we moeten daarom oppassen dat mensen niet afhankelijk worden van het subsidie-infuus’.

Dat begint met het opbouwen van buffers en dat begint op de eerste plaats met zelf werken. Zoetermeer loopt met de uitstroom uit de bijstand gigantisch achter op vergelijkbare gemeenten. En dat is met de huidige krapte op de arbeidsmarkt eigenlijk niet te verkopen dat er nog altijd meer dan 2.500 mensen in Zoetermeer in de bijstand zitten. ‘Waar gaat het nou mis dat deze mensen op deze arbeidsmarkt niet aan het werk komen?’, was dan ook zijn vraag het college. CU/SGP-wethouder Bouke Velzen gaf aan de recente cijfers tot enig optimisme stemmen. De uitstroom naar werk trekt weer enigsszins aan. Helaas lukt dat niet voor iedereen, bijvoorbeeld voor degenen die aansluiting met de arbeidsmarkt missen door bijvoorbeeld een niet meer relevante opleiding. Het onderwerp ‘hoe te verbeteren’ wordt voorts regelmatig besproken met De Binnenbaan.

Er bestaat, ook in Zoetermeer, nog altijd een gigantische woningnood. Daarom blijft het belangrijk bij te bouwen. Het is daarin teleurstellend dat het aantal gerealiseerde woningen sterk blijft tegenvallen in relatie tot de ambitie. Jeffrey van Gils: ‘Hopelijk kunnen we daar dit jaar een flinke stap vooruit zetten door een klap te geven op de bijna 6.000 woningen die in de Entree kunnen komen’.

De samenleving staat nu een aantal jaar flink onder druk, en dat is ook terug te zien in het dalende veiligheidsgevoel. Zoetermeer heeft een aantal grote veiligheidsincidenten gehad en het aantal meldingen voor team handhaving stijgen. ‘Dat laat nog maar eens goed zien dat de keuze het aantal BOA’s flink uit te breiden geen overbodige luxe is’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Als het goed is, is het team nu op volle sterkte en om dan toch een kleine blik op de toekomst te werpen, wil ik de burgemeester vragen hoe we ervoor zorgen dat we die BOA’s behouden blijven voor de stad en zorgen we dat ze een echte binding krijgen met onze stad?’. Burgemeester Michel Bezuijen gaf in zijn reactie op deze vraag aan dat Zoetermeer thans 33 handhavers in dienst heeft en dat alle vacatures zijn vervuld. Met name de brede invulling van de functie vormt een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid om juist in Zoetermeer als handhaver werkzaam te zijn.

‘In de jaarrekening staan rapportcijfers die de 6’jes cultuur van ons land iets te veel ter harte nemen’, zo constateerde Jeffrey van Gils: ‘Ze staan overigens in schril contrast met de headlines eind 2021, waarin we werden uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. Hoe komt dat verschil en wat gaan we doen om de tevredenheid van onze ondernemers te vergroten?’. VVD-wethouder Jan Iedema gaf toe dat er nog kansen liggen maar wees de raad op de vele mooie, aansprekende bedrijven dat het afgelopen jaar voor Zoetermeer hebben gekozen.

Aan het slot van het debat stelde de gemeenteraad met algemene stemmen het jaarverslag en de jaarrekening (de jaarstukken) vast.

Total
0
Shares
Related Posts