De Zoetermeerse VVD steunt nieuwe onderwijs-achterstandenbeleid

Op maandag 2 oktober 2023 heet de gemeenteraad het raadsvoorstel Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 aangenomen. Wanneer de omgeving van kinderen een optimale ontwikkeling in het onderwijs in de weg staat, wordt gesproken van (een risico op) onderwijsachterstanden, die kansenongelijkheid in de hand werkt. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om deze achterstanden te voorkomen en te verminderen. De gemeente Zoetermeer stelt hier elke vier jaar nieuw beleid voor op. Voor de fractie van de Zoetermeerse VVD voerde Thera Hoekstra het woord bij de behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Samenleving op 25 september 2023: ‘Hoe vaak krijgen wij, raads- en commissieleden, de kans om problemen te voorkomen? Om mensen te helpen hun leven op de rit te houden en alles eruit te halen wat erin zit? Met dit raadsvoorstel hebben wij deze kans. De Zoetermeerse VVD staat achter dit raadsvoorstel’.

Het beoogd effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid is het verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. Het streven is dat minimaal 40% van de doelgroepkinderen een meer dan gemiddelde leerwinst behaald in een jaar.

Voor- en vroegschoolse educatie vormt samen met het taalbeleid en de ondersteunende
activiteiten het Zoetermeerse onderwijsachterstandenbeleid. Voor- en vroegschoolse educatie
is erop gericht om kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar, die een risico hebben op
onderwijsachterstanden, optimale kansen te bieden om hun reeds opgelopen of dreigende
ontwikkelingsachterstand weg te werken of te voorkomen. Centraal staat een integrale aanpak,
gericht op een ononderbroken ontwikkelingsproces met specifieke aandacht voor de
taalontwikkeling in een veilige en uitdagende omgeving. Het taalbeleid is gericht op kinderen in
de leeftijd 6 tot en met 12 jaar en bestaat onder andere uit taalklassen en schakelklassen.
Daarnaast worden er diverse ondersteunende activiteiten aangeboden, gericht op
ouderbetrokkenheid. Ook biedt de bibliotheek diverse activiteiten aan.

Total
0
Shares
Related Posts