Zoetermeerse actiecomité Raden in Verzet: ‘Zonder Geld Geen Gemeenten’

Donderdag 13 januari werd er een extra Ledenvergadering gehouden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Zoetermeerse actiecomité van de gemeenteraad ‘Raden in Verzet’, waar VVD-raadslid Vivianne van Yperen deel van uitmaakt, heeft hier ingesproken met de volgende boodschap: Het is aan de VNG om alle gemeenten te verenigen om de motie Zonder Geld Geen Gemeenten, die we vorig jaar indienden en die met ruim 97% van de stemmen werd aangenomen, te gaan uitvoeren. Met de resolutie die nu voorligt wordt de eerste stap gezet. Het coalitieakkoord is een klap in het gezicht van de gemeenten waar het gaat over de jeugdzorg, het uitblijven van compensatie voor de Wmo, het betalen van verschillende landelijke fondsen door een grote greep te doen uit het gemeentefonds en het boven ons hoofd laten hangen van de opschalingskorting die nog steeds niet van tafel is.

Ons actiecomité denkt dat het vooral heel belangrijk is om te kijken naar de houding van de landelijke overheid ten opzichte van ons, de gemeenten. Het samen trap-op-trap-af-gebeuren wordt ieder jaar met allerlei smoesen verder losgelaten. De gemeenten worden eigenlijk alleen nog gezien als uitvoeringsorganisaties. In veel gemeente begint het achterstallig onderhoud van de buitenruimte schade te veroorzaken, dat de bibliotheekfunctie – verdwijnt uit wijken, straks mag weer volop gesport mag worden in accommodaties die niet meer onderhouden kunnen worden, dit is slechts een greep uit de onomkeerbare ingrepen die genomen moeten worden

En dat is waarom we nu moeten strijden, niet omdat we in 2022 te weinig geld hebben, maar omdat we structureel moeten kunnen rekenen op voldoende middelen. De grote vraag waar we in gemeenteland voor staan is: hoe zorgen we ervoor dat we een goed democratisch bestel overeind houden als gemeenteraden niets kunnen doen om hun gemeente te laten floreren. Het motto van Raden in Verzet is ‘We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’. De VNG heeft de moeilijke taak om de gemeenten daadwerkelijk verenigd te houden en door te pakken richting het rijk. 

Aan alle gemeenten de oproep om vooral solidair te blijven met elkaar, want als het na deze resolutie over de jeugdzorg – wij zien dat als een eerste stap – toch erop aankomt om daadwerkelijk taken te weigeren, dan doet dat altijd pijn. En toch zullen we nu de rijen moeten sluiten, en gezamenlijk moeten optrekken.Er moet echt iets helemaal veranderen in de verhouding tussen rijk en medeoverheden’.

 

Total
0
Shares
Related Posts