146 Chinese camera’s houden toezicht op 35 vastgoedlocaties

Op 9 februari stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. Een dag eerder waren namelijk berichten verschenen in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua. De camera’s zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s zouden in vijftig gemeenten hangen, waaronder in Zoetermeer. De VVD wilde weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet. De antwoorden kwamen op 14 maart. Rob Duiven: ‘Het college geeft aan dat inderdaad voor de beveiliging van het gemeentelijk vastgoed op 35 locaties in totaal 146 camera’s van het merk Hikvision worden gebruikt. Camera’s van het merk Dahua worden niet gebruikt. De camera’s voor de beveiliging van het Stadhuis zijn van het merk Axis’.

In de antwoorden geeft het college voorts aan dat de politie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het cameratoezicht voor het handhaven van de openbare orde. In Zoetermeer zijn 18 vaste camera’s en 7 flexibele camera’s in het kader van het handhaven van de openbare orde opgehangen. ‘De politie doet uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken over het type en de technische specificaties van de camera’s’, aldus het college.

Ten aanzien van de privacybescherming stelt het college dat het cameratoezicht voor het beveiligen van de gemeentelijke vastgoedlocaties binnen de wettelijke kaders in eigen beheer gedaan. De beelden van de gemeentelijke vastgoedcamera’s kunnen niet ‘live’ worden uitgelezen en de beelden worden alleen op vordering van een bevoegd opsporingsambtenaar vrijgegeven.

Over de risico’s voor het gebruik van de camera’s van Chinese makelij meldt het college, dat het heeft kennis genomen van de door in de media genoemde risico’s. Dataveiligheid heeft bij politie continue de aandacht. De camera’s die worden gebruikt voor het beveiligen van de gemeentelijke vastgoedlocaties, worden in een gesloten systeem, standalone, gebruikt. ‘De genoemde risico’s doen zich daarom niet voor’, zo geeft het college aan.

‘Op mijn vraag of het college voornemens is in navolging van andere gemeenten, de inzet van camera’s van het type en merk uit het NOS-onderzoek, te stoppen of dit te overwegen, hult men zich wat in nevelen’, stelt Rob Duiven: ‘De politie doet uit veiligheidsoverwegingen hierover geen uitspraken maar indien daartoe directe aanleiding is, zullen de gemeentelijke vastgoedcamera’s van Hikvision alsnog worden verwijderd. Nu naar aanleiding van de vragen van de VVD daar aandacht voor is gevraagd neem ik vooralsnog aan dat het college hier scherp op zal letten’.

Total
0
Shares
Related Posts