Laatste loodjes VVD-fractie 2018-2022

De laatste loodjes voor de VVD-fractie 2018-2022. De afscheidsraad staat gepland voor maandag 28 maart. Vooruitlopend daarop hebben de raads- en commissieleden en fractiemedewerkers uit deze raadsperiode met een diner bij het Zoetermeerse restaurant Smaak en Vermaak in de Dorpsstraat gezamenlijk teruggekeken op een bijzondere raadsperiode. Bijzonder onder meer vanwege het feit dat de raad en de commissies en daarmee ook de fractie vanwege Corona een kleine twee jaar grotendeels digitaal heeft moeten werken. Dat heeft de effectiviteit van alle inspanningen niet in de weg gestaan. Er kon dus met tevredenheid worden teruggekeken op de afgelopen vier jaar waarin mooie resultaten zijn bereikt waar we als Zoetermeerse VVD trots op mogen zijn. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven vatte het zo samen: ‘We hebben veel bereikt met elkaar. En dat terwijl we in 2018 zijn begonnen met een relatief onervaren fractie. Maar we hebben onze weg in de stad en wijken, raad en commissie, in de coalitie en in de Zoetermeerse politiek goed met elkaar kunnen vinden en daarmee onze stempel kunnen drukken op zaken die wij belangrijk vinden voor Zoetermeer’.

Met het verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Zichtbaar vernieuwen van Zoetermeer’ in de hand kan geconstateerd worden dat veel standpunten en wensen zijn gerealiseerd. En dat terwijl het coalitieakkoord ‘Groene, veilige stad met ambitie’ al in het eerste jaar stevig onder druk kwam te staan door de grote bezuinigingen die noodzakelijk bleken vanwege vooral de steeds maar oplopende kosten van de jeugdzorg en wmo. Het motto van de verkiezingen in 2028 ‘Gewoon.Doen.!’ is daarmee met verve inhoud gegeven.

 

Total
0
Shares
Related Posts