Voorspelbare reacties oppositie op coalitie-akkoord

Woensdag 8 juni werd voorafgaande aan de installatie van de wethouders in het nieuwe college van burgemeester en wethouders, eerst gedebatteerd over het coalitie-akkoord 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’. Wat vooraf was te verwachten was tijdens het debat goed zichtbaar: de coalitiepartijen waren tevreden met het overeengekomen akkoord, de meeste oppositiepartijen vonden het maar niks: concrete plannen waren te concreet, opzettelijk opengelaten ruimte voor meedenken op de uitvoering vanuit de oppositie vond men getuigen van te weinig ambitie en een akkoord op hoofdlijnen was eigenlijk veel te vaag. Steeds terugkerende beleidsthema’s in het debat waren de woningbouwambitie, de vermeende verschraling van de cultuursector, het onterechte verwijt dat op veiligheid alleen aandacht zou bestaan voor repressie. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer het woord. ‘Voor u staat een heel trotse en tevreden fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD’, begon zij haar betoog; ‘Hoewel het een akkoord op hoofdlijnen is, staan in het akkoord veel mooie en realistische plannen’.

Zoals de ruime verdubbeling van het aantal handhavers, iets waar de Zoetermeerse VVD jaren voor heeft gestreden, het bouwen van minimaal 3000 woningen in de komende vier jaar en daarnaast het opstarten van vele bouwplannen, het wijkgericht denken en werken gekoppeld aan Zoetermeer 2040 (bouwen in en aan wijken die draagkrachtig zijn, voldoende voorzieningen die afgestemd zijn op de inwoners van een specifieke buurt of wijk, waar het openbaar gebied goed onderhouden wordt, het groen goed gebruikt wordt, speeltuinen van hogere kwaliteit zijn en meer uitnodigen tot ontmoeting tussen kinderen). En niet onbelangrijk in de stad en dat zonder de OZB te verhogen.

‘Deze coalitie is nadrukkelijk met elkaar in zee gegaan onder de noemer: de hele raad doet ertoe. Elke uitgebrachte stem telt. We hebben daarom gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Met andere woorden: ruimte voor de invulling van uitvoering ervan’, aldus Lisette Meijer: ‘Daarnaast willen we met een groter ‘potje van de raad’ de gemeenteraad meer ruimte geven om initiatieven met dekking te kunnen indienen, zodat het gemakkelijker wordt goede initiatieven van elkaar te steunen’.

Op de vragen van met name GroenLinks en de PvdA over de bouwambitie, in het bijzonder ten aanzien van sociale woningen was het antwoord klip en klaar: Ook deze coalitie ziet de woningnood. In alle woningsoorten, dus ook sociale huur. Daar hoef je ook geen bril voor te hebben. Wat deze coalitie beoogt is bouwen naar behoefte. Per wijk kunnen kijken: hoe kunnen we deze wijk draagkrachtiger maken of hoe kunnen we zorgen dat mensen in hun eigen wijk kunnen doorstromen?’, aldus Lisette Meijer: ‘We zorgen voor een gezonde mix van woningen in de wijken en gaan concentraties van sociale huurwoningen in kwetsbare gebieden verminderen. In tegenstelling tot de jaren 70, daar hebben we van geleerd. En dat betekent dat er in sommige wijken wellicht sociale huur bij komt, waar in andere wijken dat zal afnemen. In ieder geval zal in absolute aantallen, sociale huurwoning toenemen’.

Verhoudingsgewijs werd veel aandacht besteed aan de vermeende verschraling van de culturele sector, in het bijzonder het voornemen de subsidie aan museum De Voorde te beëindigen. Lisette Meijer: ‘De hoofdlijn is: we zetten in op kunst en cultuur die past bij onze stad, die bijdraagt aan onze stad en aantrekkelijk is voor onze inwoners en bezoekers. Vanuit die gedachte beogen we met dit akkoord de subsidies anders te verdelen en het geld in te zetten op kansrijke kunst en cultuur. Waarbij we overigens het Zoetermeers erfgoed en de cultuureducatie behouden’.

 

Total
0
Shares
Related Posts